Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. In januari 2014 heeft het Europese Parlement een aantal nieuwe richtlijnen van de Europese Unie aangenomen.

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht
Sdu brengt nu het Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht uit. Deze nieuwe uitgave bevat commentaren op de Aanbestedingswet 2012 (inclusief de wetswijzigingen van 25 januari 2014), commentaren op het Aanbestedingsbesluit, Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG en  de Gids Proportionaliteit (functioneel in kleur). De online uitgave wordt vier keer per jaar geactualiseerd.

Van de makers van hét handboek Aanbestedingsrecht
Sdu Uitgevers is bij vele aanbestedingsrechtadvocaten en -juristen bekend van het handboek Aanbestedingsrecht, dé must-have uitgave binnen deze specialisatie. Met de komst van het Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht biedt Sdu een kwalitatief hoogstaand portfolio voor iedere specialist aanbestedingsrecht.

Button probeer direct

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht is ook verkrijgbaar als contentlevering voor Rechtsorde en Legal Intelligence.

Ook interessant voor u: