Aanleverspecificaties advertenties

Uw advertentie voor in onze bladen kunt u digitaal aanleveren bij Sdu Mediaservice:

Sdu Mediaservice
E-mail: loap@sdu.nl

Richtlijnen voor het aanleveren van advertenties

Information for advertisers
Guidelines for the supply of digital advertisement