De wet- en regelgeving direct toepasbaar in uw ontwerp- of bouwpraktijk

Wie bouwt moet kennis hebben van de bouwregels. De voorschriften zijn veelal in algemene en abstracte regels opgeschreven. De betekenis en de toepassing van de voorschriften zijn daardoor niet direct duidelijk.


Directe handvatten voor de ontwerp- en bouwpraktijk!

Doordat u tijdens de cursussen de nieuwste informatie ontvangt van experts uit uw vakgebied, bent u beter in staat de voorschriften van het Bouwbesluit op de juiste manier toe te passen. En schat u kansen en bedreigingen nauwkeuriger in. De groepen worden met opzet klein gehouden zodat u maximaal profiteert van de aangeboden kennis en oefeningen.

De cursussen zijn speciaal voor:

  • Ontwerpers (architecten, projectleiders, tekenaars)
  • Projectontwikkelaars realisatiefase
  • Bouwondernemers (projectleiders en projectvoorbereiders)
  • Gemeentelijke toezichthouders
  • Bouwkundig adviseurs
  • Docenten onderwijsinstellingen

Meer informatie
Wilt u meer informatie of aanmelden? Dat kan gemakkelijk! Neem contact op met Bouwforum:

Website: www.bouwforum.nl
Telefoon: (030) 2411 227
E-mail: info@bouwforum.nl
Adres: Bouwforum BV, postbus 40217, 3504 AA Utrecht

Bekijk ook het Magazine Bouwbesluit in de Praktijk (2012/2013)


Cursusoverzicht 2012/2013

Introductie Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties
De training is bedoeld voor een ieder die snel wil worden geïnformeerd over het nieuwe Bouwbesluit en al bekend is met het Bouwbesluit 2003. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Bouwbesluit in de praktijk
Deze tweedaagse basiscursus is bedoeld voor de beginnende gebruiker van het Bouwbesluit en die kort en bondig geïnformeerd wil worden over het gebruik en de toepassing van het Bouwbesluit. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Bouwbesluitkunde op gebouwniveau

Nieuwbouw appartementen met winkel
In de cursus staan de voorschriften centraal die van toepassing zijn bij de nieuwbouw van appartementen met een commerciële plint. De cursus is bedoeld voor hen die bouwplannen begeleiden en managen, zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Transformatie bestaand gebouw naar woningen
In de cursus staan de voorschriften centraal die van toepassing zijn bij de transformatie van een bestaand gebouw naar woningen. De cursus is bedoeld voor hen die bouwplannen begeleiden en managen, zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Milieubewust bouwen, gezond slopen en veilig onderhoud
De cursus biedt een nadere toelichting op een aantal nieuwe en bijzondere aspecten van het Bouwbesluit. De berekening van de milieuprestatie en het veilig onderhoud zijn volledig nieuw. De voorschriften met betrekking tot het slopen stonden voorheen in de gemeentelijke verordening. De regels en de procedures rond het slopen en de asbestverwijdering zijn in belangrijke mate gewijzigd. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Inspectie brandveilig gebouw
De cursus “inspectie brandveilig gebouw” is gericht op technische beheerders van woningcorporaties en vastgoedbeheerders die willen weten of hun gebouw brandveilig is. Aan de hand van een stappenplan leert u hoe de brandveiligheid kan worden beoordeeld in bouwkundige, installatietechnische en organisatorische zin. U bent daardoor beter in staat een verbeterplan op te stellen en uw aannemers aan te sturen. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Bouwbesluitkunde specifiek

Bouwbesluit 2012, brandveiligheid
De cursus “Bouwbesluit 2012, brandveiligheid” geeft een basale uitleg van de brandvoorschriften van Bouwbesluit 2012. Na uitleg van de principes krijgt u vele voorbeelden van de toepassing van de voorschriften. De cursus is bedoeld voor een ieder die zich bezig houdt met het ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van bouwplannen. U bent daardoor beter in staat mee te denken in bouwteamverband en anderen aan te sturen. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Bouwbesluit 2012, berekeningen
De cursus “Bouwbesluit 2012, berekeningen” bespreekt het maken van een viertal Bouwbesluitberekeningen:

  • de daglichtberekening
  • de ventilatieberekening
  • de energieprestatieberekening
  • de milieuprestatieberekening

Bij de modules over daglicht en de ventilatie oefent u zelf in het maken van een berekening. U dient een rekenmachine en een meetlat of geodriehoek mee te nemen. De energieprestatieberekening is aanzienlijk gewijzigd. Wat zijn de effecten van gangbare (bouwkundige en installatietechnische) maatregelen op de uitkomst.

De milieuprestatieberekening is nieuw. De berekening moet wel worden gemaakt en ingediend, maar kent geen prestatie-eis. Hoe maak je de berekening? En ook, wat kan je ermee? In deze module wordt de milieuprestatie besproken in samenhang van met andere dubo-instrumenten. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Bouwbesluit 2012, installaties
In de praktijk blijkt veelal dat bouwkundigen onvoldoende kennis hebben van de consequenties van de installatievoorschriften, zowel de voorschriften uit het Bouwbesluit als die uit door het Bouwbesluit aangestuurde installatienormen. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat luchtkanalen onnodig lang zijn, rioleringen vreemde bochten maken en gebouwen worden gesloten vanwege legionella-problemen. De cursus “Bouwbesluit 2012, installaties” geeft uitleg aan de installatievoorschriften en bespreekt de effecten ervan op het bouwkundig ontwerp. Deze kennis bevordert het integraal ontwerpen en bouwen, en kan hoge faalkosten voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.

Wabo cursussen

Beheersen en stroomlijnen van de aanvraag om omgevingsvergunning
De Wabo, één vergunning, één aanvraag, één procedure, één loket, één bevoegd gezag, één bezwaar- en beroepsprocedure. Dat klinkt in het voordeel van de aanvrager om omgevingsvergunning. Maar zo eenvoudig is het niet. Door de Wabo wordt de vergunningaanvrager uitgedaagd om aan vergunningenmanagement te doen. U leert in feite een vergunningenplan te maken en oefent hierin aan de hand van een praktijkcase. Daarmee bent u in staat de regie in eigen hand te houden.Kijk voor meer informatie op www.bouwforum.nl.