Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht - Inleiding


Sdu Commentaar biedt een actueel artikelsgewijs commentaar, geordend naar rechtsgebied. Per artikel wordt:

 • de kernproblematiek behandeld
 • verwezen naar achterliggende documenten (wetsgeschiedenis, jurisprudentie, literatuur)
 • verwezen naar nieuwe jurisprudentie

Sdu Commentaar is een online-uitgave waarvan de inhoud door Sdu Uitgevers permanent wordt bijgewerkt. Dit boek biedt een weerslag van die inhoud, bijgewerkt tot de datum vermeld in het voorwerk. Deze uitgave wordt jaarlijks geactualiseerd.

Het Sdu Commentaar op de volgende rechtsgebieden is gepubliceerd:

 • Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht
 • Sdu Commentaar Arbeidsrecht
 • Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht
 • Sdu Commentaar Europees Migratierecht
 • Sdu Commentaar Financieel Recht
 • Sdu Commentaar Huurrecht
 • Sdu Commentaar Insolventierecht
 • Sdu Commentaar Jeugdrecht
 • Sdu Commentaar Ondernemingsrecht
 • Sdu Commentaar Strafrecht
 • Sdu Commentaar Strafvordering
 • Sdu Commentaar Vermogensrecht
 • Sdu Commentaar Vreemdelingenwet
 • Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens
 • Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen
 • Sdu Commentaar Wet inburgering
 • Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur

De reeks Sdu Commentaar is een uitgave van Sdu Uitgevers. Raadpleeg www.sducommentaar.nl voor nieuwe titels en verschijningsdata.

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht redactie
mr. dr. K.J. de Graaf
mr. T.E.P.A. Lam
mr. dr. E.C.H.J. van der Linden
mr. M.G.J. Maas-Cooymans
mr. T. Spapens
mr. dr. G.A. van der Veen

Wilt u het inkijkexemplaar toch in boek ontvangen? Vraag dan vrijblijvend een GRATIS inkijkexemplaar aan.

Klik hier

X Sluiten Web-form is not active.

Publiekrecht en politiek

Praktisch Bestuursrecht