Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht - Woord vooraf

Woord vooraf

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht is een multimediale publicatie: een periodiek geactualiseerde boekuitgave in combinatie met een onlineversie waarop de commentaren beschikbaar zijn. Via de onlineversie zijn tevens Sdu-bronnen en relevante websites raadpleegbaar.

Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht is een gezamenlijke onderneming van vele auteurs, die stuk voor stuk deskundigheid paren met praktische ervaring op hun vakgebied. In Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht schrijven zij een beknopt, maar veelal diepgaand, helder en praktisch commentaar op de Algemene wet bestuursrecht.

De redactie vindt het van groot belang dat u relevante informatie snel kunt vinden. Er is daarom gekozen voor een artikelsgewijs commentaar. Daarnaast is ernaar gestreefd om u in zo min mogelijk woorden op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de haken en ogen bij de uitleg van een artikel en de samenhang met andere artikelen. De lengte van een commentaar is daarom afhankelijk van de relevantie en de complexiteit van een artikel.

Zoals aangegeven verschijnt Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht niet alleen in boekvorm. Omdat actuele ontwikkelingen voor de bestuursrechtpraktijk van groot belang kunnen zijn, is Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht ook online te raadplegen via www.sducommentaarbestuursrecht.nl. De auteurs dragen er zorg voor dat relevante actuele ontwikkelingen doorlopend worden verwerkt in deze onlineversie. U kunt bovendien via zogenoemde hyperlinks in de commentaren doorklikken naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

Uw reacties

De redactie en de auteurs hebben met veel inzet, plezier en zorg aan Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht gewerkt. Wij hopen dat u dit terugziet in het resultaat. Ondanks de zorg die redactie en uitgever aan deze uitgave hebben besteed, is het mogelijk dat relevante onderwerpen niet zijn opgenomen. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u aanvullingen en andere suggesties aan ons kenbaar maakt. Dat kunt u doen via het reactieformulier op www.sducommentaar.nl. Met uw inbreng kunnen wij Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht blijven verbeteren.

Den Haag, november 2013


Publiekrecht en politiek

Praktisch Bestuursrecht