Swipe to the left

oktober 2016

Als ware rechercheurs

De ontwikkeling van een nieuw digitaal Sdu product voor de arbeidsrechtpraktijk is in volle gang. Als arbeidsrechtspecialist weet ik hoe belangrijk het is om efficiënter te werken en snel gevonden zoekresultaten te kunnen delen met cliënten en collega’s. Een moderne arbeidsrechtjurist wil zijn tijd vooral besteden aan het meer specialistische werk en daarbij zijn toegevoegde waarde bieden.

Gefrustreerd door de Reclassering

By 27 oktober 2016 3284 keer bekeken Geen opmerkingen

Sinds een paar maanden leid ik binnen ons kantoor een nieuwe advocaat-stagiair op. Een geweldige uitdaging en een hele eer. Zeker nu ikzelf indertijd ben opgeleid door zijn vader. Het valt mij op dat de stagiairs van tegenwoordig veel meer gespecialiseerd worden opgeleid dan in mijn tijd het geval was.

Mag ik ook naar u luisteren?

De afgelopen weken sprak ik, als product manager bij Sdu, weer een groot aantal arbeidsrecht advocaten en bedrijfsjuristen. We zijn samen met hen een innovatief product aan het ontwikkelen. Samen ontwikkelen, betekent vooral ook dat we heel goed moeten luisteren.

Uit het leven van een witwasofficier

Over fraude wil ik het vandaag met u hebben. Ook officieren lezen wel eens een krant. En zo las ik een uitspraak van een landelijk woordvoerder van de SP over de aanpak van fraudeurs. De SP trekt zich het lot van slachtoffers van fraude aan. Traditiegetrouw is de SP de partij die rechtsongelijkheid aan de kaak stelt. Zeker als het gaat om witteboordencriminelen die de dans lijken te ontspringen. De SP luidt nu de noodklok over de fraude aanpak. Too little, too few, too late, dat is een beetje de teneur.

Jurisprudentie Arbeidsrecht («JAR») 25 jaar

By 17 oktober 2016 10996 keer bekeken Geen opmerkingen

Donderdag 13 oktober vierde Jurisprudentie Arbeidsrecht («JAR») haar 25-jarig bestaan met een jubileumcongres in Karel V te Utrecht. Tijdens dit congres blikte de redactie terug op 25 jaar Jurisprudentie Arbeidsrecht én keek vooruit naar de toekomst van de arbeidsovereenkomst.

Geef mij de feiten, maar wel een beetje snel graag

Het rechtsmiddel hoger beroep is onder meer bedoeld om fouten en omissies in eerste aanleg te verhelpen. Waar een getuige bijvoorbeeld in eerste instantie ten onrechte niet is gehoord dan wel niet de door de verdediging kon worden ondervraagd (al of niet ter zitting), kan de hogere feitenrechter daarvoor alsnog zorgdragen. Het hof Den Haag heeft onlangs belangwekkende overwegingen gewijd aan die verhouding tussen beide instanties (Hof Den Haag 4 mei 2016, NbSr 2016/179).

Op zoek naar de waarheid: strafzaken in Nederland en Suriname

By 6 oktober 2016 4288 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanuit Paramaribo doe ik verslag van een middag strafzittingen bij de kantonrechter. Anders dan in Nederland behandelt de kantonrechter ook misdrijven. De zaken die de revue passeren zijn onder andere een verduistering in dienstbetrekking, een zedenzaak en een gewelddadige beroving. De rol van de officier van justitie houdt niets meer in dan het voordragen van de zaak. Daarna neemt de rechter de leiding en beslist zij in haar eentje over het al dan niet voortduren van de voorlopige hechtenis, beslist zij zelfstandig of er getuigen gehoord moeten worden en ondervraagt ze in een behoorlijk tempo de verdachten en getuigen. De verduisteringszaak heeft me aan het denken gezet over de manier waarop strafzaken in Nederland worden behandeld en of wij niet iets van de Surinaamse wijze zouden kunnen opsteken.