Swipe to the left

november 2016

Teeven, Wolfsen en Van der Steur goochelen met cijfers

By 24 november 2016 41903 keer bekeken Geen opmerkingen

Zoals de advocaat voor elke kulstelling een paar argumenten kan bedenken, zo kunnen cijfermatig begaafden elk onzinnig standpunt onderbouwen met cijfers. Maar zoals de woordkunstenaar zijn geloofwaardigheid op het spel zet met al te creatieve verweren, zo doet de boekhouder dat met doorzichtige trucs. Wanneer iemand door de mand valt, hangt af van de oplettendheid van het publiek.

Vergoedingen en de Wwz

Advocaten leven in een snelle wereld. Niet alleen door het vele werk, harde termijnen en alle randvoorwaarden. Het recht verandert door sociale en maatschappelijke factoren en niet minder door de wetgevende en rechtsprekende macht. In het arbeidsrecht heeft anderhalf jaar geleden de grootste wetswijziging sinds decennia plaatsgevonden. Hoewel veel oude standpunten en regels niet verdwenen zijn, heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) een nieuwe invulling aan het ontslagrecht gegeven.

Combinatie gevangenisstraf en TBS vergroot onveiligheid

By 17 november 2016 13558 keer bekeken Geen opmerkingen

Mensen die zich met forensische zorg bezighouden weten het al langer; tbs maakt de samenleving veiliger. In het tijdschrift voor de psychiatrie publiceerden wetenschapper M.H. Nachtegaal, psychiater K. Goethals en hoogleraar psychiatrie G. Meynen bevindingen naar aanleiding van een door hun gemaakte kosten- en baten analyse van de tbs-maatregel (Tijdschrift voor Psychiatrie 58, (2016)10, 739-745).

Wie maakt nu eigenlijk de «JAR»?

By 14 november 2016 6907 keer bekeken Geen opmerkingen

Sdu publiceert dagelijks juridische vakinformatie. Honderden toegewijde auteurs waarborgen de inhoud van grote merken als de «JAR» en het Sdu Commentaar. Maar wie vormt nu de drijvende kracht achter deze content? Dat is de Sdu-redacteur. Maar wat doet een redacteur nu eigenlijk?

Het kwaad van de voorlopige hechtenis

By 10 november 2016 5520 keer bekeken Geen opmerkingen

De memorie van toelichting bij de herziening van 1886 van het oude Wetboek van Strafvordering, sprak over het kwaad van de voorlopige hechtenis dat door de wetgever binnen de engst mogelijke grenzen moest worden beperkt (Zie De Pinto I, p. 357). Door de jaren heen is men dit kwaad steeds meer uit het oog verloren. Intussen lijkt het in de strafpraktijk een diep gewortelde gewoonte, zo niet een vanzelfsprekendheid dat in zaken die dienen voor de meervoudige strafkamer voorlopige hechtenis wordt toegepast. Terwijl vrijheidsbeneming geen gewoonte mag zijn (Y. Buruma, “Onschuldig gedetineerd”, NJB 2013/1929, afl. 31, p 2129). Voorlopige hechtenis is namelijk onomkeerbaar: vrijheid die reeds is ontnomen kan achteraf feitelijk niet meer worden teruggeven. De financiële compensatie ex artikel 89 e.v. Wetboek van Strafvordering is slechts een doekje voor het bloeden.

Voorlopige hechtenis: motiveer dan!

By 3 november 2016 64075 keer bekeken Geen opmerkingen

Ja, dat kan ik niet zo aangeven, daar moet ik dan echt even over nadenken. U leest het wel in de schriftelijke beschikking’, Aldus de Amsterdamse rechter-commissaris die mijn cliënt net onder verwijzing naar de onderzoeksgrond in bewaring had gesteld. Ik vroeg hem aan te geven welk onderzoek er dan nog moest worden verricht en waar het collusiegevaar uit bestond. Dat moest hij blijkbaar nog bedenken.