Swipe to the left

december 2016

Brexit: implicaties voor spelers op de verzekeringsmarkt

De uiteindelijke keuze voor een Brexit heeft grote gevolgen, zowel voor het Verenigd Koninkrijk (VK) als voor de overige lidstaten. Voor de spelers op de financiële markten zijn de gevolgen velerlei. Voor verzekeraars, Lloyd’s syndicaten en (her)verzekeringstussenpersonen met zetel in het VK kan de Brexit met zich brengen dat zij hun Europees paspoort en daarmee hun toegang tot de interne markt verliezen. Andersom kan de Brexit belemmeringen opwerpen voor verzekeraars, gevolmachtigd agenten en verzekeringstussenpersonen met zetel in Nederland of een van de andere overblijvende EER-lidstaten (De EU-lidstaten, met uitzondering van het VK, alsmede Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) die actief zijn of willen worden op de VK-markt.

Lees meer Posted in: Sdu

Zingen of zwijgen: 'Cold' or 'Hot'?

By Alrik de Haas & Mehmet Özsüren 22 december 2016 5016 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Hou je snavel!’ Er zijn in ons land heel wat strafrechtadvocaten die dit als een soort standaard gouden advies geven aan hun cliënten voorafgaand aan politieverhoren. Een regel die wordt gezien als een soort wijsheid die haar waarde in de strafpraktijk zou hebben bewezen. Geldt dit adagium eigenlijk nog wel?

Herziening van het wetsartikel over voorbereiding (artikel 46 Sr) noodzakelijk?

By 16 december 2016 12086 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 28 november jongstleden deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de zogenoemde "26Koper"-zaak (o.a. ECLI:NL:RBAMS:2016:7769). De verdachten stonden -onder andere- terecht voor het medeplegen van voorbereiding van moord en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van moorden tot doel had. Voor dit laatste feit werd het merendeel van de verdachten veroordeeld, maar van het medeplegen van voorbereiding van moord werden zij vrijgesproken. Er werden gevangenisstraffen tot 8 jaar opgelegd.

Proces Wilders-II is interessanter dan het proces Wilders-I

By 8 december 2016 14258 keer bekeken 1 comment

Aanstaande vrijdag wijst de Rechtbank Den Haag vonnis in het proces Wilders-II waarin politicus Geert Wilders als verdachte terecht staat voor de ‘minder-Marokkanen’ uitspraken op de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Nodeloze vertraging bij verzoeken ex. artikel 182 Sv

By 1 december 2016 33380 keer bekeken Geen opmerkingen

Sinds januari 2013 (Ingevoerd op 1 januari 2013, Stb. 2011, 600 en Stb. 2012, 408) bestaat voor de verdediging de mogelijkheid om op grond van artikel 182 Sv de rechter-commissaris te verzoeken om onderzoekshandelingen te verrichten. Het moet dan wel gaan om een verdachte die is gehoord over een strafbaar feit of tegen wie een vervolging loopt. De verdediging heeft zo de mogelijkheid om in een vroeg stadium de mogelijkheid onderzoek te (laten) doen in plaats van wachten tot de zaak op zitting komt, hetgeen een efficiënte behandeling van de zaak bevordert. In deze blog zal ik echter toelichten dat dit in lang niet in alle zaken geldt.