Swipe to the left

januari 2017

ISD: IS THIS THE END?

By 31 januari 2017 7536 keer bekeken Geen opmerkingen

Uw cliënt is al diverse malen in aanraking gekomen met politie en justitie. Voor het Openbaar Ministerie is de maat vol. Een rapportage ISD-maatregel is aangevraagd. Uw cliënt stevent af op mogelijk ‘uitzichtloos’ twee jaar zitten. Wat voor eer is er nog aan de zaak te behalen?

Vier vragen aan Sdu's uitgever Bert Pijfers over compliance

By 30 januari 2017 5923 keer bekeken Geen opmerkingen

“Werk je bijvoorbeeld met risicovolle stoffen, dan is het belangrijk om te kunnen aantonen welke veiligheidsmaatregelen je hebt genomen om de gevaren tot een absoluut minimum te beperken. Zulke vastgelegde informatie is van cruciaal belang als er toch onverwachts iets mis gaat en je als bedrijf in een juridisch traject terechtkomt.” Uitgever Bert Pijfers over initiatieven die bedrijven helpen compliant te zijn.

Lees meer Posted in: Sdu

Identificeren: een vak apart

By 26 januari 2017 10762 keer bekeken Geen opmerkingen

Een van mijn cliënten werd wederom verdacht van fietsendiefstal, en het voornaamste bewijsmiddel betrof de herkenning op basis van een enkelvoudige fotoconfrontatie. In het dossier bevond zich een verklaring van een buurtbewoner (getuige 1) die vroeg in de morgen wakker werd van piepende geluiden. Toen getuige 1 naar buiten keek zag hij een man met een kalend hoofd bij de fiets van zijn buurman staan rommelen aan het slot, waarna hij zag dat de man de fiets wegnam. De vrouw van de buurtbewoner (getuige 2) was inmiddels ook wakker geworden en nam eveneens waar dat de man de fiets wegnam, waarna zij de politie heeft gebeld.

Niet-ontvankelijkheid in het kwadraat

By 24 januari 2017 4186 keer bekeken Geen opmerkingen

Normaliter worden blogs op papier geklad en verspreid om collega-pleiters, soms wellicht ten overvloede, te infomeren en aan te sporen. Afgelopen week deed zich het unicum voor dat het Openbaar Ministerie in één week tijd in twee zaken van ons kantoor niet-ontvankelijk werd verklaard. Eenmaal door de rechter, na een geslaagd preliminair verweer. En eenmaal doordat het Openbaar Ministerie zichzelf niet-ontvankelijk verklaarde tijdens een OTP-zitting met toepassing van technisch sepotcode 03.

VVD heeft als grootste coalitiepartij aan effectiviteit ingeboet

De partij deed vorig jaar ruim honderd pogingen om een wetsvoorstel te wijzigen, maak slaagde maar drie van de vier keer. Dat is minder vaak dan een jaar eerder. Begonnen de liberalen zich in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart al te profileren, of speelt er iets anders?

TBS-ers: buiten de maatschappij geplaatst

By 19 januari 2017 7037 keer bekeken Geen opmerkingen

In de strips van Lucky Luke worden bandieten en valsspelers niet zelden het stadje uitgejaagd. Uiteraard bedekt met pek en veren. De bard in Asterix en Obelix word steevast opgeknoopt in een boom als het dorp feestviert. In de middeleeuwen werden bedelaars, heksen en gebochelden de nederzetting uitgejaagd. Levend als ze geluk hadden. En TBS-ers? Die bestonden in de middeleeuwen nog niet. Maar vandaag de dag wel. En ze hebben een slechte naam. Helaas vaak ten onrechte.

Interview met Sdu's directeur IT & Content Siebe Beintema

By Sdu redactie 19 januari 2017 21633 keer bekeken Geen opmerkingen

Sdu brengt de grote diversiteit aan onlines terug tot één nieuw, modern platform. Herkenbaar voor de gebruiker met veel aandacht voor user experience en hoogwaardige functionaliteiten. “Met dit centrale platform gaan we richting geven aan de wijze waarop je als vakprofessional werkt.” In gesprek met Sdu's CIO en directeur IT & Content Siebe Beintema.

Lees meer Posted in: Sdu

Strafrecht, net schaken – strategisch gebruik van rechtsmiddelen

By 17 januari 2017 16088 keer bekeken Geen opmerkingen

Strategisch gebruik van rechtsmiddelen in het strafrecht. Het gebeurt, maar te weinig. Zowel in hoger beroep als in cassatie is het vaak mogelijk om beperkt (cassatie)beroep in te stellen. Zelfs in eerste aanleg is het voor de verdediging soms mogelijk – en gunstig -om een beperking aan te brengen in de omvang van het strafproces. Elke fase van het strafproces kent echter wel zijn eigen bijzonderheden en (on)mogelijkheden.

And now for something completely different

By 12 januari 2017 2460 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf 1 maart van dit jaar werk ik voor de regio Zeeland West-Brabant, voor de kenners; op het parket van Breda. Van de internationale en soms wat gezichtsloze witwaspraktijken naar de mensen waar die witwaspraktijken beginnen en eindigen; de boeven die hun criminele verdiensten opsouperen en voor ons verborgen proberen te houden. Het is een wondere wereld.

Interview met thrillseeker en Sdu's verandermanager Jeroen Kuerble

By Sdu redactie 12 januari 2017 13021 keer bekeken Geen opmerkingen

“Ik wil dat klanten ons gaan zien als dé innovator in de markt. Bij juridische vakinformatie moeten ze als eerste aan Sdu denken. ‘Hé, dat is een partij die ons begrijpt.’ Dat is mijn vooruitgang.” In gesprek met thrillseeker en verandermanager Jeroen Kuerble.

Lees meer Posted in: Sdu