Swipe to the left

februari 2017

Verkiezingen 2017: Nieuwe partijen vooraan met democratische vernieuwing

Hoe moet het verder met de democratie en het staatsbestel? Een staatscommissie gaat advies uitbrengen, maar politieke partijen hebben er ook zo hun ideeën over, blijkt uit hun verkiezingsprogramma’s. De nieuwe partijen gaan het meest ver.

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden bijt zichzelf in de staart

By 28 februari 2017 113735 keer bekeken 6 comments

Woensdag 22 februari jl. kondigde de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) aan dat per 1 maart 2017 de maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden in werking treedt[1]. De maatregel houdt – kort gezegd – in dat op veroordeelden die op basis van een last tot toevoeging in een strafzaak gefinancierde rechtsbijstand kregen, de kosten van die gefinancierde rechtsbijstand kunnen worden verhaald na het onherroepelijk worden van de uitspraak in de strafzaak, mits hun draagkracht dat toelaat en mits er geen sprake is van een vrijspraak, OVAR of sepot.

Openbaar Ministerie beschadigt tbs bij te veel bemoeienis inhoud

By 23 februari 2017 20871 keer bekeken Geen opmerkingen

Een Openbaar Ministerie dat zich bemoeit met inhoudelijke tbs-behandeling beschadigt die maatregel. Melanie [1] heeft tbs met voorwaarden. Ze verblijft in tbs-kliniek De Woenselse Poort. Melanie mag van de reclassering alleen met verlof als de officier van justitie dat goedkeurt. Dat is raar.

Openbaar Ministerie een beetje etherdiscipline graag

By 21 februari 2017 38277 keer bekeken Geen opmerkingen

Als je wilt kan je opstaan met Marc Teurlings bij WNL, thuiskomen met Mariëlle van Essen bij RTL Boulevard en naar bed met Gerard Spong bij Pauw. De weekendbijlage van het Parool had deze week een groot interview met Bénédicte Ficq. Judas, het boek van Astrid Holleeder over haar criminele broer, was het best verkochte boek van 2016. Vier weken lang keken meer dan een half miljoen mensen naar De Maatschap, een serie die (niet) over de familie Moskowicz ging. Het strafrecht staat nogal in de aandacht. Het volk lijkt ervan te smullen. De strafrechtadvocaat staat ook nogal in de belangstelling. Sommige smullen daar ook zichtbaar van. Het is met al die aandacht voor het strafrecht niet gek dat ook het Openbaar Ministerie naar buiten treedt. Als zij in de media verschijnen verwacht ik van hen, anders dan van advocaten, echter wel dat ze het hele verhaal vertellen. Daarom had ik grote moeite met het optreden van officier van justitie Van Veghel in Nieuwsuur afgelopen week.

Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar, wenselijk en noodzakelijk of symboolpolitiek?

By 16 februari 2017 24898 keer bekeken 3 comments

De Amsterdamse advocaat Henk Kersting riep eind januari de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het ‘Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar’.[1] In dit wetsvoorstel, dat op 23 december 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, wordt een bijzondere positie voor de opsporingsambtenaar in het leven geroepen. Kersting betoogt -onder andere- dat in het voorstel ten onrechte wordt uitgegaan van de goeder trouw van de agenten. Daarnaast zou vervolging voor algemene geweldsdelicten lastiger worden gemaakt.[2] Wat houdt het wetsvoorstel precies in en is het (on)wenselijk om agenten die geweld toepassen tijdens hun werk een ‘bijzondere positie’ te geven?

Verkiezingen 2017: plannen genoeg voor de arbeidsmarkt

Hoe willen de verschillende politieke partijen de problemen op de arbeidsmarkt te lijf gaan? De redactie van SC dook in de verkiezingsprogramma’s en zet de plannen voor de arbeidsmarkt op een rij.

Geen cent te makken, toch de zaak maken

By 9 februari 2017 11755 keer bekeken Geen opmerkingen

De strafrechtadvocaat die grootmeester is in strafzaken, denkt voortdurend aan de eindbestemming van de cliënt. Als het even kan zonder het financiële plaatje vroeg of laat uit het oog te verliezen. Deze blog gaat de verdediging in op geld van c.q. voor de cliënt. Geld dat soms eerst voor eigen risico moet worden besteed. Over verdediging in relatie tot de financiële kant van de strafzaak is de laatste tijd in de feitenrechtspraak veel bijzonders te melden. We volstaan met een selectie van bijzondere uitspraken over dit thema. De strafrechtadvocatuur kan dit in de spreekwoordelijke koffer meenemen de rechtszaal in.

"Durf te leren!" - Een interview met Sdu's managers van Marketing, Sales en Klantenservice

By 9 februari 2017 42908 keer bekeken Geen opmerkingen

Bill Gates zei ooit: ‘Je minst tevreden klanten zijn je grootste bron om van te leren’. Met andere woorden: durf te leren! Luister werkelijk naar wat je klant wil, acteer daarnaar en verbeter zodoende zijn tevredenheid en loyaliteit. Volgens Manager Marketing Sander Knol en Manager Sales & Klantenservice Walter Montenarie is dat het proces waarin Sdu zich nu bevindt. “Een leer- en verbetertraject waarmee we al sinds de overname door het Franse ELS, vier jaar geleden, zijn begonnen.”

Lees meer Posted in: Sdu

Uw bruine beer en reuzenkangaroo moeten de deur uit, de Zwartrugagoeti mag blijven

By 7 februari 2017 30667 keer bekeken 2 comments

Op 30 januari 2017 verscheen op de site van de rijksoverheid een nieuwsbericht, waarin de voorgenomen nieuwe positieflijst ‘huisdieren’ werd aangekondigd. Op die lijst staan alle zoogdieren die in Nederland gehouden mogen worden. Ik kom in mijn praktijk een bonte verzameling dieren tegen en het is alleen om die reden al interessant om, in mijn eerste blog, na te gaan wat nu precies de regels zijn waar het om het houden van dieren gaat. Daar komt bij dat het met de invoering van de dierenpolitie enkele jaren geleden vaker voorkomt dat dieren –soms letterlijk- lijdend voorwerp zijn in strafzaken. Ook kunnen dieren die bij doorzoekingen in ‘reguliere’ strafzaken worden aangetroffen, soms aanleiding geven ook tot vervolging over te gaan voor strafbare feiten ten aanzien van deze dieren. Ook daarom is het van belang na te gaan wat de gevolgen van deze wijzigingen per 1 juli 2017 zullen zijn.

De Sluiproute: it’s all about the money

By 2 februari 2017 73651 keer bekeken Geen opmerkingen

Recent bracht het Openbaar Ministerie het bericht naar buiten dat in 2016 een ‘afpakresultaat’ een is bereikt van ruim 402 miljoen euro (https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@97560/ruim-402-miljoen). Dat is een absoluut recordbedrag, al moet daar wel de kanttekening bij worden gemaakt dat het leeuwendeel afkomstig is van de schikking die het OM met Vimpelcom overeen is gekomen (358 miljoen). Hoe dan ook, met dergelijke berichtgeving wordt maar weer duidelijk hoezeer het OM zich bij criminaliteitsbestrijding richt op een financiële aanpak.