Swipe to the left

maart 2017

De motivering van beslissingen over voorlopige hechtenis, nieuw leven blazen in oude rechten en plichten?

By 30 maart 2017 27068 keer bekeken Geen opmerkingen

Maandag 27 maart 2017 verscheen het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) over de motivering van beslissingen over de voorlopige hechtenis. De conclusie luidt- kort gezegd- dat op basis van de onderzochte dossiers (in totaal ruim 300 dossiers, van vier rechtbanken en twee gerechtshoven) kan worden gesteld dat de beslissingen over de voorlopige hechtenis onvoldoende worden gemotiveerd. Brengt het rapport echt iets nieuws? Enigszins. Weliswaar is de toepassing van de voorlopige hechtenis -en met name de motivering van de beslissingen- al jaren onderwerp van discussie maar objectieve gegevens over de motivering van beslissingen ontbraken. Het rapport maakt zonder meer duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt.

Voorwaardelijke ontbinding nog steeds mogelijk onder de Wwz

By 28 maart 2017 5046 keer bekeken Geen opmerkingen

De Hoge Raad trakteerde arbeidsrechtelijk Nederland op een mooi kerstcadeau. Op de vooravond van Kerst oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een voorwaardelijke ontbinding na een ontslag op staande voet onder het nieuwe ontslagrecht nog steeds mogelijk is.

'Innovatie smaakt naar meer' een gastcolumn door Johan Koggink directeur Van Benthem & Keulen

“Kunstschilder Anton Karssen zei ooit: ‘Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen’. Het is een uitspraak die ook zeker juristen aangaat. Lange tijd was de juridische markt redelijk conservatief. Het ging altijd wel goed. Daarom was er nauwelijks een sence of urgency om te innoveren. Maar dat veranderde. De concurrentie nam aanzienlijk toe en de markt transformeerde van aanbodgedreven naar vraaggestuurd. Was de juridische markt ooit een gesloten bolwerk, nu moeten juristen toegankelijker zijn en inspelen op ontwikkelingen om hen heen.

Lees meer Posted in: Sdu

Tijd voor actie! Staking binnen TBS Kliniek De Kijvelanden

By 28 maart 2017 12781 keer bekeken Geen opmerkingen

Zojuist heb ik op Radio 1 iets mogen zeggen over de stand van zaken in TBS land. Dit naar aanleiding van een aangekondigde staking van patiënten die verblijven in TBS kliniek De Kijvelanden in Poortugaal. Het is de Bond van Wetsovertreders (BWO) die heeft opgeroepen tot de staking. En hoewel er soms wat lacherig wordt gedaan over deze club vind ik hun doelstelling zeer sympathiek: ook gedetineerden, ex-gedetineerden en TBS-ers hebben er recht op fatsoenlijk te worden behandeld. In feite een belangrijke pilaar van ons strafrechtelijk systeem: niet alleen afstraffen, maar vooral ook resocialiseren. Met het afstraffen zit het wel goed. Nederland staat relatief hoog in de lijstjes van landen die het zwaarst straffen. Het resocialiseren begint de laatste jaren echter flink achter te lopen.

Verdachten die op zitting/een dag voor de zitting/een dag voor de klaagschriftenzitting met een alternatieve lezing komen

By 23 maart 2017 10763 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor de witwassers onder ons is het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 2013 dat als het zes-stappen-arrest in de boeken is gekomen, richtsnoer en uitgangspunt. Ik heb mijn financiële politiemensen zo opgevoed dat ze hun processen-verbaal inrichten volgens het model van het arrest. Eén van de belangrijkste stappen in het arrest is de stap waarin de verdachte wordt uitgenodigd om voor de herkomst van het witwasobject dat op de tenlastelegging staat een verifieerbare alternatieve lezing te geven. En juist over die stap is in de feitenrechtspraak en ook in onze zaken die de rechter niet halen, uiteraard het meeste te doen. Het zijn de schijnbaar onschuldige frases die de meeste ophef veroorzaken. Zo gaat het altijd.

Rechtsmiddelen

By 21 maart 2017 11239 keer bekeken Geen opmerkingen

In geval van strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv, is een rechterlijke machtiging vereist (zie art. 103 Sv). In dat verband geldt voor een civiel conservatoir beslag hetzelfde (zie art. 700 lid 1 Rv). Anders dan in civilibus is in het strafrecht de officier van justitie niet gehouden om binnen een bepaalde termijn de hoofdzaak tegen de verdachte in te stellen/aan te brengen. Dat maakt dat een gelegd strafvorderlijke conservatoir beslag lang kan duren alvorens er duidelijkheid bestaat over het einde van de zaak en de beslissing op het beslag. Dat is anders als de beslagene afstand van het voorwerp doet of de officier van justitie besluit het voorwerp aan de beslagene of een rechthebbende (terug) te geven.

Sdu participeert in ‘Spotify voor studieboeken’ initiatief

Sdu sluit zich aan bij BUKU. Dat is een streamingdienst voor studieboeken zoals Spotify dat voor muziek is. Waarom? BUKU bouwt een mooi en nuttig product voor studenten. Bij Sdu vinden we het van belang om professionals in wording in een vroeg stadium kennis te laten maken met het nut en de noodzaak van hoogwaardige content. Daarnaast is BUKU een sympathieke, ondernemende partij die qua filosofie en werkwijze goed bij ons past.

Lees meer Posted in: Sdu

De zaak Henriquez en vervolging van politiegeweld

By 16 maart 2017 14347 keer bekeken Geen opmerkingen

Binnenkort begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee politieagenten die betrokken zijn geweest bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez op 27 juni 2015.

Verkiezingen 2017: Bedrijven de dupe van belastingkeuzen partijen

By 10 maart 2017 20892 keer bekeken Geen opmerkingen

Lagere belastingen, dat is wat de meeste politieke partijen beloven. De fiscale keuzes uit de verkiezingsprogramma’s pakken desondanks verschillend uit. Het bedrijfsleven lijkt hoe dan ook de klos.

Verkiezingen 2017: Bijna iedereen is dol op windmolens

By 7 maart 2017 1943 keer bekeken Geen opmerkingen

De verkiezingsprogramma’s staan bol van de investeringen in duurzame energie. De indieners van de Klimaatwet nemen daarbij het voortouw. Wie tegen windmolens is, kan alleen nog rechts van de VVD terecht.