Swipe to the left

april 2017

Wie toetst de verlengde inverzekeringstelling? Tijd voor cassatie in belang der wet

By 25 april 2017 62641 keer bekeken Geen opmerkingen

“Ik ben van mening dat de verlenging van de inverzekeringstelling onrechtmatig is. Ik verzoek u mijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen.” “Dat kunt u vinden mr. Huisman, maar ik toets de verlenging van de inverzekeringstelling niet.”

Waar ik tot een jaar of vijf geleden nog wel eens voet aan de grond kreeg, is het de laatste jaren in mijn praktijk vaste prik: geen Rechter-Commissaris (hierna: RC) die zich nog wil buigen over de verlenging van de inverzekeringstelling (hierna: ivs). Navraag bij mijn kantoorgenoten geeft hetzelfde beeld: RC’s willen de verlenging van de ivs niet (meer) toetsen. Al sinds jaar en dag uiten advocaten hun zorgen over dit onderwerp[1], maar er verandert niets ten goede. Dit betekent dat rechters stelselmatig en naar mijn mening in strijd met de wet een oogje dichtknijpen bij een onrechtmatige toepassing van drie dagen voorarrest. Ik vind dat onbestaanbaar.

De proeve van bekwaamheid: een pleidooi voor herstelrecht

By 21 april 2017 85550 keer bekeken 3 comments

Iedere strafzaak doet ertoe. Waarom? Omdat ten diepste bij iedere strafzaak mensen zijn betrokken. Ook al herkennen wij altijd in iedere einduitspraak van de rechter weer het zogenoemde beslissingsmodel van de artikelen 348/350 Wetboek van Strafvordering: de ene strafzaak is in juridisch opzicht natuurlijk de andere niet.

Meer dan fiscalist

By NDFR Exclusief 19 april 2017 4946 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor NDFR Exclusief worden fiscalisten geïnterviewd met een bijzondere hobby of nevenwerkzaamheid. In deze aflevering Arend Jan van Lint, fiscalist en fotograaf.

De dagvaarding verdwijnt, de procesinleiding komt eraan!

In de nieuwe rechtsvordering verdwijnt de dagvaarding. Deze wordt vervangen door de procesinleiding, gevolgd door een oproepingsbericht van de griffier. De eiser moet zorgen dat dit bericht bij de verweerder terecht komt. Dat kan op formele wijze door middel van betekening bij exploot, maar ook op informele wijze. De wet spreekt van “andere wijze”. Dat is wel heel ruim. Misschien een briefje dat tussen de kerstkaarten in de brievenbus valt? Aangetekende verzending is ook geen garantie. Misschien kan het oproepingsbericht wel overhandigd worden aan de zijlijn van het voetbalveld van de wederzijds favoriete club, of met een brute inbreuk in het romantische dinertje van de verweerder met zijn geliefde. De mogelijkheden zijn legio.

Lees meer Posted in: Sdu

Een lofzang op de strafbeschikking

By 18 april 2017 22299 keer bekeken 2 comments

Met Pasen kan een lofzang niet ontbreken. Een van de bekendste lofliederen, het ‘Gloria’, mocht enkele eeuwen lang door priesters zelfs enkel op de dag van hun eerste mis of ten tijde van Pasen aangeheven worden.

Small step of giant leap voor pre-pack werknemers?

De ‘pre-pack’ is een bijzondere vorm van doorstart van een onderneming en is overgewaaid uit Angelsaksische landen. Vraag is of de (beschermende) regels van overgang van onderneming nu wel of niet gelden in een pre-pack faillissement. Daar zijn de meningen over verdeeld. Als het aan de A-G van het HvJ ligt wel, als het aan de Nederlandse wetgever ligt niet. Tijd voor en update over de pre-pack…

Hoe organiseer je een succesvolle lancering van een juridisch boek?

By 13 april 2017 3355 keer bekeken Geen opmerkingen

Als uitgever van juridische boektitels zijn er weinig gelegenheden waar je je titels in het zonnetje kunt zetten. Er is geen juridisch boekenbal waar tot diep in de nacht juridisch schrijvend Nederland zich te goed doet aan drank en happen. Laat staan dat er een week van het juridische boek wordt georganiseerd (best een aardig idee eigenlijk). Nee, je moet iets anders organiseren. Wat doe je dan wel?

Lees meer Posted in: Sdu

CSI in de polder

By 13 april 2017 16721 keer bekeken Geen opmerkingen

Als strafrechtadvocaat word je in het vooronderzoek regelmatig geconfronteerd met de technische recherche die sporenonderzoek doet of de benoeming van een deskundige. Hoe zit de verdeling tussen de verschillende opsporingsinstanties en experts? Op welke manier kan de strafrechtadvocaat uitoefenen in de opsporingsfase en contact met politie en het Openbaar Ministerie?

Hoezo nog flexibeler ontslagrecht? Neem nou de reorganisatie……

By 12 april 2017 3468 keer bekeken Geen opmerkingen

Inmiddels zijn de formatieonderhandelingen gestart (of beter: worden verkend). Wie de moeite heeft genomen om de verkiezingsprogramma’s te lezen op het thema arbeidsrecht heeft het kunnen zien: (nagenoeg) ieder partijprogramma heeft wel een paragraaf over het aanpassen van het ontslagrecht. Rode draad daarbij: het moet minder star.

Motiveren is zilver, recht spreken is goud

By 11 april 2017 63289 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de verdediging een dossier ter beschikking krijgt van justitie, zit zij niet zelden met een min of meer voldongen onderzoek. Voor het behartigen van de procesbelangen van de verdediging, én vaak ook voor de waarheidsvinding, kan het dan nodig zijn dat vervolg- c.q. “tegen”onderzoek plaatsvindt. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie dat het onderzoek te eenzijdig uitgevoerd is of dat bij het horen van getuigen bepaalde aspecten onderbelicht zijn gebleven.