Swipe to the left

oktober 2017

De dag van een fiscalist met een missie

By NDFR Exclusief 31 oktober 2017 3849 keer bekeken Geen opmerkingen

Bij fiscalist Maarten de Wilde lopen kennisontwikkeling en kennisoverdracht als een dikke rode draad door zijn leven. In zijn baan bij Loyens & Loeff, als docent en opleidingsdirecteur van de bachelor fiscaal recht én als trainer van Ethiopische overheidsdienaren.

Commentaar Wet Bescherming van persoonsgegevens

By Theo Hooghiemstra, Sjaak Nouwt 31 oktober 2017 10301 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 25 mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden ingetrokken. Vanaf die datum wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. In alle EU-lidstaten geldt dan dezelfde wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Deze wetswijziging betekent een nieuw hoofdstuk voor het Sdu Commentaar Wet Bescherming persoonsgegevens. Of eigenlijk het laatste hoofdstuk. Als auteurs hebben wij dit jaar dan ook met enige weemoed de editie 2017, de laatste editie, van dit boek geactualiseerd.

Moderne rechtsmiddelen

By 31 oktober 2017 2490 keer bekeken Geen opmerkingen

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 vond het congres Comparative insights for the modernization of the Dutch Code of Criminal Procedure plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met het ministerie van – inmiddels – Justitie en Veiligheid. Naast plenaire inleidingen op het strafprocesrecht van België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland en de veranderingen daarvan, vonden diverse workshops plaats in rechtsvergelijkend verband. Het doel daarbij was om in het kader van het nieuwe, moderne Wetboek van Strafvordering, tot internationale inspiratie te komen. Eén van de workshops ging over het hoger beroep. Het was heel interessant om te leren hoe – in de kern – het systeem in andere landen in elkaar steekt met betrekking tot dit rechtsmiddel.

Vers van de pers: boekverschijningen in oktober

By 30 oktober 2017 2175 keer bekeken Geen opmerkingen

In oktober verschenen nieuwe boeken bij Sdu op het gebied van: juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfsvoering. We hebben ze weer voor u op een rijtje gezet.

Lees meer Posted in: Sdu

Van Staatsblad tot VNW (serie)

By Liza Meurs, Sdu-redactie 30 oktober 2017 3635 keer bekeken Geen opmerkingen

Jaarlijks geeft Sdu honderden (online) publicaties uit op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Hoe komen deze publicaties achter de schermen tot stand? Deze blogserie vertelt over de Sdu’ers die een rol spelen bij de totstandkoming van bijvoorbeeld de VNW. In deze blog: de rol van de wettenredactie.

Lees meer Posted in: Sdu

De vrijspraak is een feit...vervolgens begint het gesteggel over geld

By 26 oktober 2017 5013 keer bekeken Geen opmerkingen

Wanneer een cliënt wordt vrijgesproken is dat vaak een mooi moment voor de verdachte en ook de advocaat. Nadat de vrijspraak onherroepelijk is geworden moet er worden bekeken of de gewezen verdachte gecompenseerd dient te worden voor onder andere de kosten die zijn gemaakt voor de verleende rechtsbijstand. Wanneer het verzoek ex artikel 591a Sv tijdig wordt ingediend, wordt mede ondertekend door verzoeker en de kosten voor zijn raadsman voldoende wordt gespecificeerd zal het tot een inhoudelijke beoordeling van het verzoek komen.

It giet oan: ruim 800.000 ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers

De kogel is door de kerk: ambtenaren worden gewone werknemers. Na meer dan zes jaar discussie op het Binnenhof gaat Kabinet Rutte III aan de slag met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In deze blog: wat verandert er voor wie en per wanneer? Oftewel: hoe zit het straks met de genormaliseerde ambtenaar?

Van DBA naar beter?

By NDFR Exclusief 24 oktober 2017 3118 keer bekeken Geen opmerkingen

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen. Dat is mede op basis van de adviezen van de Commissie Boot.

Beslissing Wob-verzoek Hoge en Bijzondere Transacties: verplichte (grotendeels weggelakte) literatuur voor de ondernemingsstrafrecht praktijk

By 24 oktober 2017 5838 keer bekeken Geen opmerkingen

Over de strafrechtelijke transactiepraktijk is het afgelopen jaar veel te doen geweest. Onlangs stuurde de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer met daarbij onder meer het Besluit op een Wob-verzoek dat zag op alle zich bij het College van procureurs-generaal (het College) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (het Ministerie) bevindende documenten met betrekking tot hoge en bijzondere transacties die vanaf 2012 ter instemming zijn voorgelegd aan de opeenvolgende ministers van Veiligheid en Justitie, alsmede de zich in het College bevindende beleidsdocumenten ten aanzien van dit onderwerp. Voor iedereen die zich bezig houdt met de ondernemingsstrafrecht praktijk zijn het Besluit, en de - ondanks dat grote delen zijn weggepoetst - bijlagen bij dit Besluit verplichte kost.

Terugdringen van recidive: het kan (en moet) beter!

By 19 oktober 2017 4953 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin oktober heeft de RSJ op eigen initiatief een advies gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat de inspanningen om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden nog ernstig tekort schieten. Tevens wordt aantal concrete aanbevelingen ter verbetering gedaan, waar de overheid in mijn ogen niet (meer) omheen kan. Ik licht er een aantal uit en geef vervolgens zelf nog een suggestie.