Swipe to the left

februari 2018

Houd afstand!

By 2 days ago 3982 keer bekeken Geen opmerkingen

De voorzitter van het Holleeder-proces is op een feestje geweest van advocaten kantoor Ficq en partners. Op dat, overigens heel geslaagde, feestje waren heel veel advocaten, officieren, A-G’s, andere rechters, journalisten en bodes. Eigenlijk zo’n beetje alle figuren die professioneel een rechtbank bezoeken. Toch ontstond enige ophef. Moest deze rechter niet meer afstand houden van de advocatuur? Die vraag verbaasde mij.

Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, stopt in beginsel de loondoorbetalingsverplichting en kan het dienstverband worden beëindigd. Veel werkgevers willen echter geen transitievergoeding betalen en houden daarom het dienstverband ‘slapend’. Wat zijn de juridische gevolgen van een slapend dienstverband?

Datasystemen van de Belastingdienst, open u!

By mr. J. Berns 3 days ago 140 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. J. Berns in op de conclusies van A-G IJzerman inzake de 'op de zaak betrekking hebbende stukken'. Wat is er eigenlijk aan informatie in de computers van de Belastingdienst opgeslagen? Niemand die het lijkt te weten. De inspecteur kennelijk ook niet. Zo is er per definitie sprake van een nieuw feit. Dat is in het huidige digitale tijdperk niet langer houdbaar.

De Valkenburgse zedenzaak definitief beslecht door de Hoge Raad

By 4 days ago 505 keer bekeken Geen opmerkingen

De Valkenburgse zedenzaak is bij de meeste juristen (en wellicht door alle media-aandacht voor de zaak ook bij niet-juristen) bekend. Ik schreef eerder een artikel voor De Nieuwe Reporter over deze zaak, in het bijzonder over de juridische aspecten en de media-aandacht die de zaak genereerde.

Seksuele intimidatie in de rechtspraak

Oordelen rechters te mild in ontslagzaken over seksuele intimidatie? Deze vraagt rijst naar aanleiding van het oordeel van de Rechtbank Noord-Nederland (JAR 2018/26, ECLI:NL:RBNHO:2017:9753) aangaande het verwijtbaar handelen van de werkgever bij het ontslag van een docent die leerlingen seksueel intimideerde.

Art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969, enige bespiegelingen

By prof.dr. R.P.C. Cornelisse 10 days ago 552 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie behandelt prof.dr. R.P.C. Cornelisse enkele aspecten met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling in het kader van de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht. Een en ander naar aanleiding van de invoering van de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.


Dual-use goederen; ja of nee? Weet wat u exporteert!

By 11 days ago 1086 keer bekeken Geen opmerkingen

Wat zijn dual-use goederen en waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag? Lees hierover meer in deze blog.

Lees meer Posted in: Douane

Wanneer beleggen wij de ‘Krutu’?

Op zaterdag 20 januari 2018 brachten Alrik de Haas en prof. Theo de Roos namens Stichting Restorative Justice Nederland een bezoek aan het dorp Nieuw-Ganzee te Bronsweg, in het district Brokopondo in Suriname. Het bezoek was een onderdeel van een ‘fact-finding mission’: wat is binnen het traditionele gezag en het centrale gezag aan herstelrechtelijke aspecten binnen een strafrechtelijke context aanwezig?

Fruit en fruit of appels en peren?

By prof.mr.dr. P.G.H. Albert​ 13 days ago 678 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze Opinie bespreekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert een recent arrest waarin discriminatie centraal stond: HR 15 december 2017, nr. 16/02919, NTFR 2017/3125 (met commentaar van Pancham). In dat arrest ging het om de vraag of Nederlandse zustermaatschappijen van een Israëlische moedermaatschappij een fiscale eenheid mochten vormen.

Waarom het kabinet het bestuur van Sint Eustatius overneemt

De Nederlandse overheid greep deze week drastisch in op Sint Eustatius. Het bestuur op het eiland maakt zich schuldig aan ‘grove taakverwaarlozing’. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken schoof daarop het bestuur opzij en installeerde een rijkscommissaris.

Lees meer Posted in: SduOverheid