Swipe to the left

maart 2018

Een advocatenkantoor valt of staat met de juridische ondersteuner

By 29 maart 2018 18294 keer bekeken Geen opmerkingen

Elke advocaat zal beamen dat de juridisch ondersteuner de ruggengraat vormt van een advocatenkantoor. In de drukke praktijk van juridisch vooronderzoek, procederen en studiepunten halen, biedt de juridisch ondersteuner een advocaat rust en structuur. Hoe ziet de werkdag van een juridisch ondersteuner er nu eigenlijk uit en welke uitdagingen komt hij/zij tegen? Sdu vroeg het aan Afra Zwarthoed, juridisch ondersteuner bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam.

Lees meer Posted in: Sdu

Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting

By prof.mr. G.J.M.E. de Bont​ 28 maart 2018 1999 keer bekeken Geen opmerkingen

Belastingen kunnen op verschillende manieren worden geheven. Als een btw-ondernemer wordt uitgelegd dat hij zijn eigen belastingschuld vaststelt, zal hij dat niet onmiddellijk als waar aannemen. Toch kennen we in Nederland al vele jaren dit systeem van heffing op basis van voldoening op aangifte, waarbij de belastingplichtige zijn eigen formele belastingschuld vaststelt.

De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor appen achter het stuur!

De bovenstaande titel had ook kunnen zijn: “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor niet verlenen van voorrang”, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor door rood licht rijden, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor bumperkleven”. Ook een (forse) snelheidsovertreding kan volgens de minister een maximale gevangenisstraf van twee jaar rechtvaardigen, terwijl een (ernstig) gevolg in voornoemde gevallen niet hoeft in te treden. Er hoeft niet eens een ongeluk te worden veroorzaakt. De enkele constatering door een opsporingsambtenaar zal volgens de minister voldoende kunnen zijn om oplegging van maximaal twee jaar gevangenisstraf te rechtvaardigen.

Kennisname van processtukken, theorie vs praktijk

By 23 maart 2018 8941 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorige week werd ik getriggerd door een tweet die in mijn tijdlijn opdook. In die tweet stond vermeld dat de wetgever een verdachte het recht geeft op kennisname van de processtukken vóórafgaand aan het eerste verhoor. Dit riep bij mij de vraag op of dit het geval is. In de praktijk wordt namelijk het uitgangspunt gehanteerd dat dit recht pas geldt na het eerste verhoor. Daarnaast is het nog de vraag of het ook een recht is dat je als verdachte (of advocaat) makkelijk kunt effectueren. In mijn praktijk en die van kantoorgenoten heb ik nog niet één keer meegemaakt dat ik voorafgaand aan een eerste verhoor (automatisch) kennis heb mogen nemen van processtukken, ook niet in gevallen waarin er al geruime tijd onderzoek was verricht voordat mijn cliënt werd aangehouden. Toegegeven, ik heb daar (vanwege de heersende praktijk) ook niet om verzocht. Desalniettemin rees bij mij de vraag, hoe zit dit precies? Heb je écht voorafgaand aan het eerste verhoor recht op kennisname van de (alle) processtukken?

Catwalk

By mr. B.F.A. van Huijgevoort 21 maart 2018 2087 keer bekeken Geen opmerkingen

Wat heeft een catwalk te maken met belastingen? Op internet wordt regelmatig het bestaansrecht van de hondenbelasting betwist, ook omdat we geen kattenbelasting kennen. Mr. B.F.A. van Huijgevoort stelt in zijn NTFR Opinie van deze week dat we binnen vijf jaar een kattenbelasting hebben. Of misschien later.

TBS'ers worden onvoldoende serieus genomen

By 21 maart 2018 5135 keer bekeken 2 comments

Artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de rechter een TBS-maatregel op kan leggen indien sprake is van een voldoende ernstig feit en de rechter daarnaast bij de dader een stoornis vast kan stellen. In de praktijk betreft het dan feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld en bij de dader sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of psychische stoornis. Dit zijn echter slechts de voorwaarden voor oplegging van een TBS-maatregel. De reden voor oplegging van deze zware maatregel is veel meer recht door zee: de maatschappelijke veiligheid. Ik ben er in de praktijk inmiddels achter gekomen dat dit ook direct de absolute leidraad is voor klinieken, reclassering en beleidsmakers. De maatschappelijke veiligheid staat altijd voorop.

Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus misbruik van procesrecht

By 19 maart 2018 121296 keer bekeken 3 comments

In grote strafzaken door het hele land zien we de afgelopen jaren qua verdediging van verdachten trends op en neer gaan. In de jaren dat ik bij het Landelijk Parket werkzaam was (tussen 2009 en 2016) waren er enkele jaren dat we zo ongeveer ondergesneeuwd raakten in de wrakingsverzoeken. Ik heb toen nog eens een klein onderzoekje ingesteld en mij bleek toen dat alleen al in Rotterdam het aantal wrakingsverzoeken van die jaren ten opzichte van de voorgaande spectaculair gestegen was. Het overgrote deel van die verzoeken sneuvelt ongegrond. Om de doodeenvoudige reden dat de gewraakte beslissingen bijna altijd straf processuele beslissingen zijn waarvoor niet wraking de routing is, maar het hoger beroep. Het was even wat rustiger, maar de laatste tijd stel ik vast - zonder de pretentie dit wetenschappelijk te onderbouwen - dat de wrakingsverzoeken weer toenemen en dat we ook vaker zien dat er eerst wordt gewraakt waarna de verdediging wordt neergelegd als de wraking ongegrond wordt verklaard.


Machiavelli en legitieme belastingen

By prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau 14 maart 2018 2699 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau ontmoet het denken van Machiavelli vaak de nodige argwaan. Ten onrechte; hij maakt een fundamentele spanning en wisselwerking zichtbaar tussen macht en vertrouwen. Zorgvuldig balanceren kan daarom zorgen voor legitimiteit. Die spanning tussen het vermogen om krachtig en doortastend op te treden en vertrouwen is ook voor de fiscaliteit van belang.

Stressvrij werken? Illusie of niet?

Als advocaat hoort stress bij de dagelijkse gang van zaken. Lange vergaderingen, krappe deadlines en complexe juridische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. Hoe kun je stress op het werk nu beperken? Deze blog geeft drie tips hoe zoveel mogelijk stressvrij te werken.

Lees meer Posted in: Sdu

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!

Een werkgever kan op verschillende manieren de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Eenvoudiger is het als partijen met elkaar een beëindigingsovereenkomst sluiten. Als de werknemer bereid is daaraan mee te werken, is dit een eenvoudige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks is het soms onduidelijk of er wel écht een (rechtsgeldige) beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarover de kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:172) recent moest oordelen.