Swipe to the left

april 2018

Kabinet laat MKB in de kou staan!

By prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis 25 april 2018 1384 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week vraagt prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis zich af of de IB-ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders - het MKB - wel profiteren van het voornemen van het kabinet om de belastingtarieven in de inkomstenbelasting terug te brengen naar twee.

Europees perspectief in Groningen

By 20 april 2018 4815 keer bekeken Geen opmerkingen

Twee weken geleden was ik weer eens in Groningen. De stad waar ik met veel plezier mijn studentenjaren heb doorgebracht. Wat bracht mij daar? Een feestelijk symposium. Niet alleen werd met dit symposium het 10-jarig jubileum van Stichting Forum Levenslang gevierd, óók stond dit symposium in het teken van het afscheid van Wiene van Hattum, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een ‘woelgeest’ volgens de flyer; hét (activistische) boegbeeld voor de humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.En juist deze humane tenuitvoerlegging – liever gezegd: de afwezigheid hiervan – stond die dag centraal.

Grote woorden van verdediging, OM en politie: het moét een onsje minder

By 19 april 2018 89619 keer bekeken Geen opmerkingen

Een recente blog ( https://www.sdu.nl/blog/aanhoudingsverzoeken-wraking-neerleggen-verdediging-recht-op-een-eerlijk-proces-versus-misbruik-van-procesrecht.html ) van officier van justitie Greetje Bos deed met name onder advocaten veel stof opwaaien. In grote lijnen gesteld betichtte zij in haar blog advocaten ervan geregeld lichtzinnige wrakingsverzoeken te doen en misbruik van procesrecht te maken. Het voorbeeld dat zij aanhaalde was de zaak van Klaas O. Een zaak waarin zij – naar ik uit de media begrijp – zelf officier van justitie is. Wat niet in de blog stond, was dat de wrakingskamer van oordeel was dat onvoldoende was gebleken dat misbruik van het middel van wraking was gemaakt. Een eigen zaak bepleiten en een belangrijke overweging uit de wrakingsuitspraak niet vermelden. In ieder geval deze lezer is dan op zijn hoede. De gedachte die mij bekroop, was dat de bewuste blog een hoog Wilderiaans gehalte had: weinig constructief. Wie de verhoudingen met de advocatuur anders wil zien, kan beter gematigder opereren zou ik menen. Een gemiste kans voor Bos, want in haar onderliggende kritiek op een (klein) deel van de strafadvocatuur heeft zij ergens zeker wel een punt.

Digitaks/DST; the dawn of a new era?

By dr. R.A. Wolf 18 april 2018 1595 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de (Europese) Commissie haar zin krijgt, krijgen we in Europa binnenkort een ‘echte’ omzetbelasting: de ‘Digital Services Tax’, ofwel ‘DST’. Een heffing die de Nederlandse pers inmiddels heeft omgedoopt tot ‘digitaks’ en ‘tech-taks’. Het gaat in ieder geval om een belasting van 3% op bepaalde opbrengsten van grote internetplatformen.

Het wringt soms in het strafrecht. Durf juist dan de toga tijdelijk aan de wilgen te hangen!

Op 4 april 2018 organiseerde Stichting Mens en Strafrecht een vierde debatavond in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Het thema van die avond was: "Waar wringt het in het Strafrecht?" Professor Theo de Roos begon die avond met het bespreken van drie heel verschillende strafzaken. De (wan)prestaties van de hedendaagse Nederlandse strafrechtspleging werden blootgelegd. De mogelijke toegevoegde waarde van herstelrecht kwam daarbij aan bod, juist als het klassieke strafrecht wringt of zelfs contraproductief uitpakt voor de betrokkenen in het strafproces. Saskia Belleman reageerde hierop vanuit haar ervaringen als rechtbankverslaggever. Saskia Belleman vroeg vooral aandacht voor de wijze waarop slachtoffers en nabestaanden in grotere strafzaken worden bejegend vanaf binnenkomst in het gerechtsgebouw, terwijl zij formeel ook een positie hebben verworven in het strafproces anno 2018. Onder leiding van professor Ybo Buruma ontspinde zich een levendig debat. Enkele mediators in strafzaken benadrukten uit eigen ervaring en met passie hoe buiten de rechtszaal conflictpartijen in een strafzaak alsnog tot elkaar kunnen komen. Herstelrecht is inderdaad ook in Nederland sinds enkele jaren niet meer weg te denken in en rondom het strafproces.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans – missie geslaagd?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 9 april jl. in internetconsultatie is gegaan, bevat voorstellen waarmee minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsmarkt wenst te hervormen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid beoogt te verkleinen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Strijd om stukken; ‘Escape plan’

By 16 april 2018 5309 keer bekeken Geen opmerkingen

In een aantal recente blogs dat ik voorbij zag komen, werd aandacht besteed aan het moment waarop de verdediging recht zou hebben de stukken in te zien. Zo stelde advocaat Vasco Groeneveld dat uit de wet en de Europese richtlijn waar die wet op gebaseerd is op grond van artikel 30 Sv voor het eerste verhoor inzage moet worden verleend in de processtukken (http://ivorentoga.nl/archieven/4493). Groeneveld stelt in zijn blog overigens dat artikel 30 Sv een slapend bestaan leidt en vrijwel nooit door advocaten wordt ingeroepen. Dit terwijl ik samen met mr. Verweijen toch al in 2014 in het advocatenblad ‘tips voor de verdediging’, publiceerde, over het recht op kennisname van processtukken (http://advocatenblad.nl/2014/11/27/tips-voor-de-verdediging/#sdfootnote3sym).


Third party funding kan vliegwiel zijn voor verdere ontwikkeling juridische praktijk

By Jurjen Lemstra, Lemstra Van der Korst 11 april 2018 2266 keer bekeken Geen opmerkingen

De capaciteit van de Ondernemingskamer staat onder druk. Een zorgelijke ontwikkeling, want daardoor kunnen ondernemingen en aandeelhouders naar andere, mogelijk minder geschikte, wegen gaan zoeken voor hun geschillenbeslechting.

Lees meer Posted in: Sdu

Sdu verrijkt voortdurend INA Personen- en Familierecht

By Ronald Rasing, Uitgever Sdu 11 april 2018 8989 keer bekeken Geen opmerkingen

Al jaren is het INA alimentatierekenprogramma dé standaard voor de rechterlijke macht. Dat maakt INA de meest gebruikte rekentool voor alimentatie in Nederland. Naast rechters maken ook advocaten, juridisch medewerkers, notarissen, mediators en zelfs gemeenteambtenaren er in enkele overzichtelijke stappen complexe alimentatieberekeningen mee.

Lees meer Posted in: Sdu

‘Binnenkort is alle Sdu-content sneller online beschikbaar’

By Mirjam Pouwe, Manager Content en Realisatie 11 april 2018 4217 keer bekeken Geen opmerkingen

Een groot aantal auteurs werkt al met Sdu PublishOne, het geavanceerde systeem dat bijdraagt aan een veel efficiënter en sneller redactieproces. Maar binnen enkele maanden implementeren we dit systeem bij vrijwel al onze auteurs. Daarmee winnen we enorm aan snelheid en actualiteit.


Lees meer Posted in: Sdu