Swipe to the left

mei 2018

Oh, oh, Haga…

Voor een zorgverlener kan de verleiding groot zijn om even snel uitslagen of medische gegevens van een familielid te bekijken. De verleiding kan helemaal groot zijn als het mogelijk om smeuïge details gaat van bekende Nederlanders zoals ‘Oh, oh Cherso-ster Barbie’. Maar kan dat zomaar ongestraft? Hoe gaan rechters om met het onbevoegd inzien van patiëntgegevens? Leidt dat altijd tot ontslag? In deze blog: wat mag arbeidsrechtelijk (ongestraft) wel en wat mag niet als het gaat om inzien van patiëntgegevens?

Ontslag op staande voet wegens gratis weggeven drankjes?

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan wegens het weggeven van twee gratis drankjes? Deze blog biedt inzicht in hoe een rechter ontslag op staande voet beoordeelt en wat de gevolgen zijn voor een werknemer.

Het beperken van het beroep in cassatie in strafzaken

By 8 days ago 963 keer bekeken Geen opmerkingen

Het leek allemaal zo mooi. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 31 mei 2013, NJ 2018, 59, m.nt. Mevis, een overzicht(je) gegeven van de (on)mogelijkheden om het beroep in cassatie te beperken. Daarin werd de praktijk tegemoetgekomen doordat in geval van een cumulatieve tenlastelegging, geen beperking in de akte instellen cassatie hoefde te worden aangebracht. Een zonder enige beperking ingesteld cassatieberoep pleegde te worden opgevat als niet te zijn gericht tegen de vrijspraak van cumulatief ten laste gelegde feit(en). Een beperking moest wel in de cassatieakte worden opgenomen in geval van een primaire vrijspraak en een veroordeling voor het subsidiair ten laste gelegde. Uiteraard kon (en kan) die beperking ook worden aangebracht door een onbeperkt ingesteld cassatieberoep tijdig, dat wil zeggen in ieder geval voor de conclusie van de advocaat-generaal, partieel weer in te trekken.

De beperkte vrije ruimte van de werkkostenregeling

By mr. J.P. van ’t Hof en drs. O.C. Kremers 9 days ago 346 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week behandelen mr. J.P. van 't Hof en drs. O.C. Kremers de beperkte vrije ruimte van de werkkostenregeling. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal inhoudingsplichtigen nog steeds niet van de WKR heeft gehoord. En dat terwijl de eerste echte WKR-procedure in volle gang is.

DNA zegt ook niet altijd alles

By 9 days ago 834 keer bekeken Geen opmerkingen

In tal van strafzaken speelt DNA een grote rol, zeker wanneer er een match met de verdachte is. De aanwezigheid van DNA van de verdachte op de plaats-delict, op een (verplaatsbaar) voorwerp op een plaats-delict of op een voorwerp dat in verband staat tot een strafbaar feit levert vrij snel ernstige bezwaren en onder omstandigheden ook een veroordeling op. Bij het aantreffen van DNA verschuift de aandacht dan vooral naar de vraag of de verdachte een verklaring heeft voor de aanwezigheid van zijn DNA.

Vastgoedcontracten met koopopties: rationeel-economisch kiezen in het btw-domein

By Prof.dr. T.M. Berkhout MRE MRICS 16 days ago 564 keer bekeken Geen opmerkingen

In de btw-sfeer is de vraag van belang of er met koopopties in huur- en leaseovereenkomsten sprake is van een levering of van een dienst. Dat maakt nogal wat uit. Spreken we van een btw-levering, dan moet btw worden afgedragen zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Dat heeft in het geval van vastgoedtransacties – afhankelijk van de btw-positie van de afnemer – al gauw grote financiële consequenties.

Civiele lessen voor de strafrechtspraktijk: over de grenzen van het onmiddelijkheidsbeginsel en kwetsbaarheid op zitting

By 18 days ago 1625 keer bekeken Geen opmerkingen

Deze blog gaat over twee onderwerpen. Ten eerste over de grenzen van het onmiddellijkheidsbeginsel. Ten tweede over het tonen van kwetsbaarheid ter zitting. De aanleiding voor deze thema's vormen (de commotie naar aanleiding van) de kritische overweging ten aanzien van het pleidooi van Inez Weski (Rechtbank Amsterdam 19 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2504) en (de commotie naar aanleiding van) de kritische Sdu strafrecht blog met betrekking tot onder meer wrakingsverzoeken van Greetje Bos. Eigenlijk gebruik ik die commotie om twee – aan het civiele recht ontleende – onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

Arbeidsrecht op Curaçao: ontslagrecht onder de zon!

By Pascal Kruit en Wim Wetzels, docenten Studieweek arbeidsrecht Curaçao 18 days ago 1594 keer bekeken Geen opmerkingen

Van 6 tot en met 13 oktober 2018 vindt de Studieweek arbeidsrecht op Curaçao plaats. Niet alleen haalt u met deze cursus direct alle 20 benodigde PO-punten en geniet u een heerlijke week van het schitterende eiland Curaçao, maar tevens komt u terug met een koffer vol tips en tricks waarmee u direct uw aanpak in arbeidsrechtelijke dossiers kunt verbeteren.

Sdu als staatsdrukkerij tijdens de Tweede Wereldoorlog

By 20 days ago 1562 keer bekeken Geen opmerkingen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Sdu als staatsdrukkerij in handen van de Duitse staat. Wat voor gevolgen had deze overname voor het personeel? En wat gebeurde er met Sdu-uitgaven als de Staatscourant? Deze blog geeft een inkijkje bij Sdu in oorlogstijd.

Lees meer Posted in: Sdu

Certificeren AVG compliance

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gehandhaafd. Voor werkgevers brengt deze nieuwe privacywetgeving veel vragen met zich mee. Hoe waarborg je als werkgever nu een correcte naleving van de AVG? En welke artikelen uit de AVG zijn hierbij van cruciaal belang? En wat zeggen deze artikelen nu precies? Deze blog geeft antwoord op deze vragen.

Lees meer Posted in: Privacy