Swipe to the left

juli 2018

Bijvangst van de beoogde ‘afschaffing’ van de Nederlandse dividendbelasting: verbod op belegging in vastgoed door fbi’s. Andere oplossingsrichtingen denkbaar

By prof.dr. H.Vermeulen 4 days ago 162 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie onderzoekt prof.dr. H. Vermeulen kort een aantal mogelijke oplossingsrichtingen die wél rechtdoen aan het doel van het regime voor de fbi: fiscale neutraliteit tussen een individuele en een collectieve belegging. De voorlopige conclusie is dat de voorgestelde maatregel onnodig ruw en prematuur is.

Gevraagd! Antwoorden en (her)bezinning – de spoedreparatie fiscale eenheid en art. 20a Wet VPB 1969

By mr. F. van Horzen en mr. B. Suvaal 10 days ago 237 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 juni 2018 is het langverwachte wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. Tot nu toe is in de parlementaire vragen, pers en literatuur – terecht – veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperkende bepalingen (art. 10a Wet VPB 1969 en art. 13l Wet VPB 1969). Over de gevolgen voor de toepassing van art. 20a is beduidend minder geschreven. Deze mogen echter niet on(der)belicht blijven. Ook voor dat element geldt namelijk dat de voorgestelde wettekst veel onduidelijkheden oproept, de memorie van toelichting uiterst summier is, maar de gevolgen voor belastingplichtigen evengoed aanzienlijk kunnen zijn.

Lekker hoor, die wijn uit Italië!

By 10 days ago 504 keer bekeken Geen opmerkingen

Na een bezoekje aan een idyllisch wijnboertje in Italië zit je samen onder het genot van een glas Vino Nobile te mijmeren over de mogelijkheden deze flessen in Nederland te gaan verkopen. De 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn) die we vanuit Italië mogen meenemen is leuk, maar bij lange na niet voldoende als het aan jou ligt. Hoe moet je het importeren van wijn uit een EU-land nu aanpakken?

Lees meer Posted in: Douane

ISD-zaken moeten sneller behandeld worden!

By 12 days ago 3549 keer bekeken Geen opmerkingen

Stel je voor: een verdachte gaat in hoger beroep omdat hij het niet eens is met de bewezenverklaring en de opgelegde ISD-maatregel. Zes weken later verlengt de raadkamer de gevangenhouding met 120 dagen en er wordt ook een pro-forma zitting gepland. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet. De kans is dus groot dat de inhoudelijke behandeling niet binnen deze tijd zal plaatsvinden. En de verdachte zit al die tijd in voorarrest, terwijl dit voorarrest - hoogstwaarschijnlijk - niet in mindering gebracht zal worden op de uiteindelijke twee jaar ISD.

Hoge nood: een anekdote uit de strafpraktijk

By 13 days ago 3736 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin deze week op kantoor: "Daan, dat heb ik weer, een zaak met een luchtje, hoe kijk jij hier tegenaan?" Een kantoorgenoot stormt binnen met deze vraag. Hij heeft een zitting die middag en legt mij kort de casus uit. Een man zit in een politiecel en heeft het naar eigen zeggen door de spanningen laten lopen. Hij kon zijn kringspier niet afdoende aanspannen. In het dossier zit een foto van een opgevouwen broek. De betreffende man heeft de broek mét inhoud uitgetrokken en vervolgens als een pakketje klaargelegd. Genereus heeft hij aangeboden om dit pakketje zelf op te ruimen. Desondanks moet hij zich verantwoorden voor de politierechter. Volgens de tenlastelegging heeft hij zich schuldig gemaakt aan het onbruikbaar maken van een politiecel als bedoeld in artikel 350 Sr.

Fidelity Funds en de Nederlandse dividendbelasting

By mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox 16 days ago 451 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreken mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox het op 21 juni 2018 verschenen arrest van het HvJ in de Deense zaak Fidelity Funds (zaak C-480/16, NTFR 2018/1484). Het arrest is mede van belang voor een tweetal Nederlandse zaken die momenteel aanhangig zijn bij het HvJ. Deze twee zaken maken onderdeel uit van een groot aantal verzoeken van buitenlandse beleggingsfondsen die met een beroep op het Unierecht teruggaaf claimen van te hunnen laste ingehouden Nederlandse dividendbelasting.

Van de WOR naar de POR (en weer terug)

Tijdens mijn studie las ik ter voorbereiding van mijn tentamen de Wet op de ondernemingsraden (WOR). En dat was een verademing. Een wet die lekker weg-leest kom je niet vaak tegen. En inmiddels zo’n 40 jaar later leest de wetstekst nog steeds lekker weg. En dat is het verraderlijke!

Dwingt het slachtofferdenken tot een tweefasenproces?

By 18 days ago 26860 keer bekeken Geen opmerkingen

Het slachtoffer rukt op in het strafproces: in bijna elke zaak voegt zich een (al dan niet) benadeelde partij; het spreekrecht zorgt ervoor dat de officier van justitie en het (vermeende) slachtoffer soms wedijveren om de trofee voor de meest wraakzuchtige; per 1 januari wordt affectieschade vergoed en als het aan de minister ligt moeten verdachten straks verplicht naar zitting om het slachtoffer in de ogen te kijken. Het probleem is echter dat er tijdens het strafproces nog geen dader is en dat al deze maatregelen ondertussen de woede van (veronderstelde) slachtoffers kanaliseren richting een verdachte.

Grensoverschrijdend gedrag werknemer staat toekenning billijke vergoeding niet in de weg

De Hogeschool van Amsterdam verzoekt ontbinding voor een docent wegens het grensoverschrijdende gedrag dat de docent al meerdere jaren vertoonde. De ontbinding wordt toegewezen (op basis van de g-grond), maar omdat de Hogeschool onzorgvuldig met de situatie is omgegaan wordt de werknemer gecompenseerd en ontvangt een billijke vergoeding ter hoogte van 10.000 euro. Een uitkomst die moeilijk uit te leggen valt aan slachtoffers.