Swipe to the left

juli 2018

Hoe burgemeesters de maatschappelijke veiligheid ondermijnen

By 31 juli 2018 4079 keer bekeken Geen opmerkingen

In één van mijn eerdere blogs schreef ik dat naar de letter van de strafwet het waarborgen van de maatschappelijke veiligheid het primaire doel is van het opleggen van een tbs-maatregel. Hierbij staat dus het belang van de maatschappij voorop, niet het belang van de veroordeelde. Ik sta nog steeds achter deze stelling. Echter, vanaf het moment dat de tbs-maatregel een aanvang heeft genomen, staat wat mij betreft het belang van de veroordeelde op tenminste gelijke voet met dat van de maatschappij. De Beginselenwet Verpleging Terbeschikkinggestelden (BVT) stelt niet voor niets in artikel 2 dat de tbs-maatregel zoveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de behandeling en resocialisatie van de tbs-gestelde.

Vertrouwen in de rechtspraak en (de rol van) het raadkamergeheim

By 27 juli 2018 5031 keer bekeken Geen opmerkingen

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over (de juistheid van) rechterlijke uitspraken en het vertrouwen in de rechtspraak weer op. Soms in positieve zin, soms in negatieve zin. In algemene zin neemt het vertrouwen in de rechtspraak de laatste jaren weer toe, zoals blijkt uit het rapport “De sociale staat van Nederland 2017”. Toch zijn er soms incidenten waardoor het vertrouwen in (onder meer) de rechtspraak ter discussie komt te staan, zoals onder meer in de zaak van Anne Faber, waarbij de eerdere veroordeling van Michael P. veel stof deed opwaaien. Het voert te ver om die zaak uitgebreid te bespreken maar het komt er kort gezegd op neer dat er de nodige verontwaardiging in de samenleving was dat hem in een eerdere strafzaak (waar het ging om een brute verkrachting van twee minderjarige meisjes) geen TBS opgelegd was.

BEPS en het Caribisch deel van het Koninkrijk

By Prof.dr. P. Kavelaars 25 juli 2018 1483 keer bekeken Geen opmerkingen

Zo’n vijf jaar na de start van het door de OESO geïnitieerde 15-punten BEPS-actieplan en de daarmee nauw samenhangende initiatieven en maatregelen van de EU, is wel duidelijk dat dit initiatief wereldwijd is aangeslagen en een grote impact heeft op de wijze waarop met belastingheffing wordt omgegaan.

De wielrenner: welke regels zijn eigenlijk van toepassing? Een korte verkenning…

De Tour de France is weer in volle gang! Na zijn overwinning in de Giro d’Italia vorig jaar gaat onze Tom Dumoulin dit jaar ook in Frankrijk voor een podiumplaats. Daarnaast heeft de Nederlandse Annemiek van Vleuten recent glansrijk de Giro Rosa gewonnen. Vorige week dinsdag pakte zij ook de winst in de belangrijke eendagswedstrijd La Course. Op sportief gebied genoeg reden dus om je in het wielrennen te verdiepen. Echter, ook juridisch is dit interessant. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verhouding tussen de wielrenners, hun ploegen en de UCI, de internationale wielerbond? Ik stip kort een aantal punten aan.

Bijvangst van de beoogde ‘afschaffing’ van de Nederlandse dividendbelasting: verbod op belegging in vastgoed door fbi’s. Andere oplossingsrichtingen denkbaar

By prof.dr. H.Vermeulen 18 juli 2018 3668 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie onderzoekt prof.dr. H. Vermeulen kort een aantal mogelijke oplossingsrichtingen die wél rechtdoen aan het doel van het regime voor de fbi: fiscale neutraliteit tussen een individuele en een collectieve belegging. De voorlopige conclusie is dat de voorgestelde maatregel onnodig ruw en prematuur is.

Gevraagd! Antwoorden en (her)bezinning – de spoedreparatie fiscale eenheid en art. 20a Wet VPB 1969

By mr. F. van Horzen en mr. B. Suvaal 12 juli 2018 3553 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 juni 2018 is het langverwachte wetsvoorstel ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. Tot nu toe is in de parlementaire vragen, pers en literatuur – terecht – veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen van de spoedreparatie voor de renteaftrekbeperkende bepalingen (art. 10a Wet VPB 1969 en art. 13l Wet VPB 1969). Over de gevolgen voor de toepassing van art. 20a is beduidend minder geschreven. Deze mogen echter niet on(der)belicht blijven. Ook voor dat element geldt namelijk dat de voorgestelde wettekst veel onduidelijkheden oproept, de memorie van toelichting uiterst summier is, maar de gevolgen voor belastingplichtigen evengoed aanzienlijk kunnen zijn.

Lekker hoor, die wijn uit Italië!

By Jeroen de Roode 12 juli 2018 6293 keer bekeken Geen opmerkingen

Na een bezoekje aan een idyllisch wijnboertje in Italië zit je samen onder het genot van een glas Vino Nobile te mijmeren over de mogelijkheden deze flessen in Nederland te gaan verkopen. De 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn) die we vanuit Italië mogen meenemen is leuk, maar bij lange na niet voldoende als het aan jou ligt. Hoe moet je het importeren van wijn uit een EU-land nu aanpakken?

Lees meer Posted in: Douane

ISD-zaken moeten sneller behandeld worden!

By 10 juli 2018 12754 keer bekeken Geen opmerkingen

Stel je voor: een verdachte gaat in hoger beroep omdat hij het niet eens is met de bewezenverklaring en de opgelegde ISD-maatregel. Zes weken later verlengt de raadkamer de gevangenhouding met 120 dagen en er wordt ook een pro-forma zitting gepland. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet. De kans is dus groot dat de inhoudelijke behandeling niet binnen deze tijd zal plaatsvinden. En de verdachte zit al die tijd in voorarrest, terwijl dit voorarrest - hoogstwaarschijnlijk - niet in mindering gebracht zal worden op de uiteindelijke twee jaar ISD.

Hoge nood: een anekdote uit de strafpraktijk

By 9 juli 2018 10094 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin deze week op kantoor: "Daan, dat heb ik weer, een zaak met een luchtje, hoe kijk jij hier tegenaan?" Een kantoorgenoot stormt binnen met deze vraag. Hij heeft een zitting die middag en legt mij kort de casus uit. Een man zit in een politiecel en heeft het naar eigen zeggen door de spanningen laten lopen. Hij kon zijn kringspier niet afdoende aanspannen. In het dossier zit een foto van een opgevouwen broek. De betreffende man heeft de broek mét inhoud uitgetrokken en vervolgens als een pakketje klaargelegd. Genereus heeft hij aangeboden om dit pakketje zelf op te ruimen. Desondanks moet hij zich verantwoorden voor de politierechter. Volgens de tenlastelegging heeft hij zich schuldig gemaakt aan het onbruikbaar maken van een politiecel als bedoeld in artikel 350 Sr.

Fidelity Funds en de Nederlandse dividendbelasting

By mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox 6 juli 2018 2894 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreken mr. W.F.E.M. Egelie en drs. M.F.C. Cox het op 21 juni 2018 verschenen arrest van het HvJ in de Deense zaak Fidelity Funds (zaak C-480/16, NTFR 2018/1484). Het arrest is mede van belang voor een tweetal Nederlandse zaken die momenteel aanhangig zijn bij het HvJ. Deze twee zaken maken onderdeel uit van een groot aantal verzoeken van buitenlandse beleggingsfondsen die met een beroep op het Unierecht teruggaaf claimen van te hunnen laste ingehouden Nederlandse dividendbelasting.