Swipe to the left

september 2018

Toegenomen belang van het arbeidsprocesrecht

By mr. W.J.J. Wetzels, kantonrechter te Rotterdam 26 september 2018 22272 keer bekeken Geen opmerkingen

Na de invoering van de Wwz is het arbeidsprocesrecht veel belangrijker geworden. In mijn dagelijkse praktijk als kantonrechter zie ik het voor de verzoeker vaak fout gaan, louter en alleen om formele redenen. In deze blog wil ik enkele pakkende voorbeelden behandelen.

Een jaar raadsheer plaatsvervanger

By 25 september 2018 43515 keer bekeken Geen opmerkingen

Ongeveer een jaar geleden ben ik beëdigd als raadsheer plaatsvervanger. Ongeveer één keer per maand spreek ik, als derde lid van een meervoudige combinatie, recht. Dat is wennen, als je gewend bent te pleiten. Ik moet nog veel leren, maar bespreek (in deze Week van de Rechtspraak) voor de vuist toch alvast enkele bevindingen.

Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? En dan?

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft een werknemer in verschillende gevallen recht op een beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld als de rechter op verzoek van de werkgever (of op verzoek van de werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) tot ontbinding overgaat en de werknemer minimaal twee jaar dienst is geweest. In dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Het hof Arnhem-Leeuwarden moest recent oordelen over de situatie waarin de werkgever geen verhaal bood voor een toegekende ontbindingsvergoeding.

Expositie Sdu (deel 4b): ‘Ik schilder vanuit mijn gevoel’

By 19 september 2018 6341 keer bekeken Geen opmerkingen

Uitgeven vraagt creativiteit. Sdu ging op zoek naar creatieve collega’s met een oog voor kunst. En die waren er genoeg! Het resultaat? Een wisselende kunstexpositie in het bedrijfsrestaurant. Marc Hooy, technisch applicatiebeheerder, is nu te zien met zijn werk als kunstschilder. Hij exposeert samen met Laura Vrieling, technisch productmanager, die haar werk als beeldend vormer tentoonstelt.

Lees meer Posted in: Sdu

Expositie Sdu (deel 4a): ‘Bij ruimtelijk vormen ben ik totaal vrij’

By 19 september 2018 5443 keer bekeken Geen opmerkingen

Uitgeven vraagt creativiteit. Sdu ging op zoek naar creatieve collega’s met een oog voor kunst. En die waren er genoeg! Het resultaat? Een wisselende kunstexpositie in het bedrijfsrestaurant. Laura Vrieling, technisch productmanager, is nu te zien met haar werk als beeldend vormer. Zij exposeert samen met Marc Hooy, technisch applicatiebeheerder, die zijn werk als kunstschilder tentoonstelt.

Lees meer Posted in: Sdu

De benadeelde partij? Procedureel gezien de bevoordeelde partij!

By 19 september 2018 13779 keer bekeken Geen opmerkingen

Het zal vast vanuit efficiëntieoverwegingen zijn geweest dat de vordering benadeelde partij zijn intreden deed in het strafprocesrecht. En zoals wel vaker moet er voor efficiëntie iets worden ingeleverd.

Highlights in BNO/BHV-land

By Raphaël Gallis - Auteur AI-Blad 10 18 september 2018 1022 keer bekeken Geen opmerkingen

In de afgelopen tijd is er flink wat beweging geweest in BNO/BHV-land. In deze blog benoem ik kort enkele highlights over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en de nieuwe NEN norm 8112. Dit alles heeft effect op het organiseren van een goed preventiebeleid en het beperken van risico’s.

Supply chain bij e-Commerce moet duidelijk in kaart worden gebracht

By 13 september 2018 2322 keer bekeken Geen opmerkingen

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan hoogleraar Trade Facilitation & Logistics Albert Veenstra over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

Lees meer Posted in: Douane

Enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht

By prof.dr. J.P. Boer 13 september 2018 1538 keer bekeken Geen opmerkingen

Prof. dr. J.P. Boer gaat in de NTFR Opinie van deze week in op enkele fiscale aspecten van een Initial Coin Offering in het Nederlandse belastingrecht. Het fenomeen van de Initial Coin Offering (ICO) – de term is afgeleid van een Initial Public Offering (IPO) – mag sinds enige tijd rekenen op belangstelling van beleggers en toezichthouders wereldwijd.

De zaak Jos B.: loop de held van de rechtstaat niet in de weg

By 12 september 2018 7790 keer bekeken Geen opmerkingen

Media-aandacht in strafzaken, het is geregeld onderdeel van het vak. Toch is het iets ongrijpbaars: er zijn gruwelijke en heftige zaken waar nauwelijks een letter over te lezen is, terwijl in andere zaken tientallen journalisten zich verdringen om allemaal met (nagenoeg) hetzelfde verhaal terug op de redactie te komen.