Swipe to the left

oktober 2018

Halloween-special: drie gruwelijke moordzaken uitgelicht

‘'Trick-or-treat!’ Ieder jaar gaan verklede kinderen op 31 oktober langs de deuren om Halloween te vieren. De Halloween-achtige taferelen die men in films ziet, komen ook in Nederland voor. De afgelopen tien jaar hebben zich een aantal lugubere moordzaken voorgedaan die niet onderdoen voor Halloween. Deze zaken belandden groots in het nieuws en werden uitgebreid besproken in de media. De drie strafzaken (en de juridische aspecten daarvan) die ik in deze blog zal bespreken, staan in het teken van deze gruweldaden; de door de verdachten begane moorden hebben een gevoel van geschoktheid en onveiligheid in de maatschappij teweeg gebracht.

Faillissementswet is nog niet toekomstproof

By Nicolette van den Hout en Rutger Van den Dikkenberg, redacteuren bij SConline 25 oktober 2018 4344 keer bekeken Geen opmerkingen

De herijking van de Faillissementswet draait op volle toeren. Eindelijk, verzucht de praktijk. Maar aan de herziening zitten nog heel wat haken en ogen en de wetgevingsoperatie is bovendien verre van compleet, zeggen critici in een onlangs verschenen whitepaper en e-magazine van SC, het tijdschrift over wet- en regelgeving.

Schikken of slikken bij transacties/schikkingen met het OM?

By 25 oktober 2018 20678 keer bekeken 1 comment

“Het aantal schikkingen bij kleine vergrijpen stijgt - en dat is opvallend”. Dit is de kop van een artikel op de website van Trouw van 20 oktober jl. Volgens de auteur van het artikel vinden rechters grote schikkingen schadelijk voor de rechtstaat. Het OM zou volgens de auteur steeds meer transacties voorstellen. Dit is opmerkelijk omdat volgens cijfers van het CBS het totale aantal zaken bij het OM zou dalen.

Caatje advocaatje legt de grondwet uit

By 24 oktober 2018 12301 keer bekeken 1 comment

Tekenen doet Britt van de Langkruis altijd en overal. Als student tekende zij haar wettenbundels al vol met fantasierijke creaties. Bij Sdu kwam zij op een goed idee: een kinderboek dat de normen en waarden uit het recht op een begrijpelijke manier uitlegt. Uit dit idee werd Caatje geboren. Een klein advocaatje dat opkomt voor de rechten van de mollenfamilie in de achtertuin van haar grootouders. In Sdu blog vertelt Britt over dit unieke kinderboek en haar toekomstdromen voor Caatje.

Lees meer Posted in: Sdu

Scenario denken: geen geloof, maar ‘mogelijkheidsdenken’

By 23 oktober 2018 7641 keer bekeken Geen opmerkingen

"Ik geloof u niet", zo zei een officier van justitie nadat mijn cliënt net had uitgelegd hoe het kwam dat hij twee pakjes jus, van nog 50 cent per stuk, niet had afgerekend in zijn buurtsuper. Hij had zojuist aangegeven hoe het kwam dat hij deze was vergeten af te rekenen. De pakjes jus waren bijna uit zijn winkelmandje gevallen. Daarom had hij ze even in een plastic winkeltasje gedaan. Bij de kassa ontspon zich vervolgens een discussie over een aanbieding. Twee éénpersoonsmaaltijden, waar de pakjes jus voor bedoeld waren, zouden volgens de caissière niet in de aanbieding zijn. Dit moest gecontroleerd worden en cliënt ging met een medewerker van de winkel naar het gangpad waar de aanbieding was geafficheerd. Hij had gelijk en kreeg zijn korting. Ondertussen was hij de pakjes jus echter vergeten. Hij rekende zijn boodschappen dus af voor een totaalbedrag van zo'n 16 euro, inclusief verrekende korting, exclusief de twee pakjes jus. Na de kassa werd hij daarop aangesproken door de winkelmanager en ondanks het feit dat hij nog genoeg geld bij zich had om de resterende 88 eurocent af te rekenen, werd de politie ingeschakeld en werd hij in voorarrest genomen. Ongetwijfeld in het licht van zijn (verre) verleden met justitie, kwam het zelfs tot een voorgeleiding bij de rechter-commissaris (die hem - vanzelfsprekend - naar huis stuurde). Aldus was op grond van de door cliënt geschetste gang van zaken geen sprake van een oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, als het aan de verdediging lag.

Van productie tot laboratorium: het Chemiekaartenboek geeft raad en daad

By 22 oktober 2018 974 keer bekeken Geen opmerkingen

In een bedrijfshal voor de productie van chemicaliën rijdt een chauffeur een pallet met vaten gevaarlijke stoffen omver. Er ontstaat een flinke lekkage op de vloer. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze chemicaliën veilig worden opgeruimd? Om een goede inschatting te kunnen maken, hebben hulpverleners en medewerkers in zulke situaties betrouwbare stofgegevens en aanwijzingen nodig. Hierbij biedt het Chemiekaartenboek uitkomst. Welke informatie vind je in het Chemiekaartenboek en hoe komt deze uitgave tot stand? Marja Kops-Werkhoven en Jan Willem Bloemkolk, respectievelijk voorzitter en raadslid binnen de Raad van Advies van het Chemiekaartenboek, delen hun expertise in Sdu blog.

Levert de handelswijze van de politie naar aanleiding van het zogenoemde “Moelander”-project verboden onderscheid (discriminatie) op?

By 17 oktober 2018 8179 keer bekeken Geen opmerkingen

De controlebevoegdheden van de politie in het kader van de Wegenverkeerswet zijn bij de Hoge Raad al vaker onderwerp van discussie geweest (zie bijvoorbeeld HR NJ 1989, 390; NJ 1998, 481 en ECLI:NL:HR:2006:AY9670). Vrij recent speelde nog de zaak die bekend geworden is als de dynamische verkeerscontrole-zaak. De Hoge Raad oordeelde dat indien bij een verkeerscontrole daadwerkelijk het rijbewijs en de kentekenpapieren worden gecontroleerd in principe aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Dat een controle -mede- wordt ingezet om opsporingshandelingen te faciliteren maakt de verkeerscontrole niet onrechtmatig, aldus de Hoge Raad. Een verkeerscontrole is slechts onrechtmatig indien een voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk op basis van etnische of religieuze kenmerken van de bestuurder of de inzittende voor controle wordt geselecteerd. Als daarvan sprake is moet de rechter in die specifieke zaak bepalen welke gevolgen hij daaraan verbindt (ECLI:NL:HR:2016:2454). Het moge duidelijk zijn dat de politie veel speelruimte krijgt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden in het licht van de Wegenverkeerswet.

De preventiemedewerker bestaat niet!

By Remco Visser, preventiemedewerker bij TNO 17 oktober 2018 2019 keer bekeken Geen opmerkingen

De preventiemedewerker bestaat niet, lijkt een boude uitspraak. Zeker voor iemand die zelf preventiemedewerker is. U zult zich afvragen of deze uitspraak waar is. In deze blog geeft Remco Visser, preventiemedewerker bij TNO u 3 antwoorden die u zullen overtuigen.

Na een discussie en wetgevend traject van 30 jaar is de Wet Bronbescherming in Strafzaken per 1 oktober 2018 van kracht

By 16 oktober 2018 7602 keer bekeken Geen opmerkingen

Deze maand hebben zich op wetgevend terrein (in ieder geval) twee opmerkelijke ontwikkelingen voorgedaan. Het eerste in het oog springende onderwerp voor strafrechtadvocaten is de reikwijdte voor een nieuwe wet om ervoor te zorgen dat verdachten die psychisch onderzoek weigeren in de toekomst tóch in een tbs-kliniek kunnen worden behandeld. Dit onderwerp is afgelopen week op dit platform door confrère Holthuis voldoende behandeld met suggesties voor de praktijk. Het leek ons te veel van het goede om hier opnieuw over te schrijven, hoewel het laatste woord over dit onderwerp nog niet is gezegd.

Onderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018: van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster ‘konijnenhol’

By prof. mr. A.R. Houweling, mr. dr. P. Kruit, mr. I.H. Kersten 16 oktober 2018 12655 keer bekeken Geen opmerkingen

Is het ontslagrecht verstard na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ)? Deze vraag beheerste het parlementaire debat na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015. De rechter zou niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (kunnen) overgaan omdat niet aan alle elementen van een ontslaggrond is voldaan, terwijl voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet redelijk is. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) publiceerde onlangs het WWZ-evaluatieonderzoek 2015-2018 waarin onderzoekers Ruben Houweling, Pascal Kruit en Ilse Kersten uitzochten: 1) hoeveel ontbindingsverzoeken per ontslaggrond zijn toe- en afgewezen én 2) hoe vaak een billijke vergoeding is toegewezen (en hoe hoog deze vergoeding dan was). Sdu blog deelt de meest opvallende bevindingen.