Swipe to the left

oktober 2018

Werkgever twijfelt aan ziekte werkneemster en schakelt onderzoeksbureau in om haar gangen na te gaan

Hoe dient een werkgever te handelen wanneer hij twijfelt aan een zieke werknemer? Onlangs oordeelde de kantonrechter Haarlem (ECLI:NL:RBNHO:2018:7958) over een zaak waarbij een werkgever een werkneemster ontsloeg na inschakeling van een onderzoeksbureau om te onderzoeken of zij geen nevenactiviteiten verrichtte gedurende haar ziekte. Was dit ontslag terecht? Deze blog zet de feiten van deze zaak op een rij.

Sander Dekker en zijn plannen…… Begin bij de oorzaak, niet bij de gevolgen

By 10 oktober 2018 5052 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 8 oktober jongstleden maakte Sander Dekker, onze Minister voor Rechtsbescherming, bekend dat hij nog dit jaar met een wetsvoorstel komt welke het in de toekomst eenvoudiger moet maken TBS op te leggen. Nu ontlopen veel verdachten nog een TBS maatregel, simpelweg door te weigeren mee te werken aan gedragsdeskundig onderzoek, aldus de Minister. Zijn oplossing is simpel doch ook kinderlijk onnozel: versoepel de toelatingseisen voor de TBS en zie daar: probleem opgelost! De Gelderlander liet daarbij nog optekenen dat Dekker verwacht dat de aanpassingen zullen leiden tot een daling van het aantal weigerende verdachten, omdat advocaten hun cliënten positiever kunnen adviseren over de TBS-maatregel.

Grootste knelpunt bij e-Commerce is de handhaving van de regelgeving

By Yvonne Michielsen 10 oktober 2018 2412 keer bekeken Geen opmerkingen

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan bijzonder hoogleraar internationaal en Europees douanerecht en partner Global Trade bij EY Walter de Wit over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

Lees meer Posted in: Douane

Het ambtshalve oproepen van getuigen in hoger beroep?

By 4 oktober 2018 6753 keer bekeken Geen opmerkingen

Een interessante uitspraak is HR 3juli 2018, ECLI:NL:HR:1055. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat het hof niet ambtshalve had hoeven overgaan tot het oproepen van de twee aangeefsters van twee aan de verdachte verweten verkrachtingen, die in appel gevoegd waren, ondanks dat in eerste aanleg tweemaal een vrijspraak volgde. De getuigen waren alleen bij de rechter-commissaris gehoord, waar zij bij hun belastende verklaringen beleven, maar niet door de rechtbank of het hof. In appel is daar kennelijk ook niet om gevraagd. Wellicht met het oog op jurisprudentie van het EHRM, die – kort gezegd – inhoudt dat de hogere rechter, als hij nog over de feiten mag oordelen, het bewijs zelf moet waarderen als in eerste aanleg een vrijspraak is gevolgd. Zie voor de uiteenzetting daarvan de conclusie van advocaat-generaal Vellinga. Ik citeer een overweging uit EHRM 28 mei 2017, 56875/11 (Manoli/Moldavië) , par. 32:

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen: hoe hoog ligt de lat?

Iedere werknemer heeft, indien hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, bij ontslag recht op de transitievergoeding. Dit is alleen anders indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De wetgever heeft hierbij bijvoorbeeld gedacht aan situaties waarin sprake is van diefstal, bedrog, manipulatie van productiecijfers of het hardnekkig blijven schenden van controlevoorschriften bij ziekte. De wetgever heeft dus duidelijk gemaakt dat het echt om uitzonderlijke situaties dient te gaan en dat de lat hoog ligt; de transitievergoeding mag iemand niet al te makkelijk worden ontzegd.