Swipe to the left

december 2018

Actieve verhoorbijstand: advocaat mag interrumperen en adviseren

By 19 december 2018 9733 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de Hoge Raad de aangehouden verdachte het recht toekende op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor (HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608). Het mag gezegd worden dat dit schoorvoetend gebeurde. Dat gebeurde ook nog eens vanuit een tamelijk pragmatisch perspectief: dit onderdeel van het recht op een eerlijk proces zou pas ingaan vanaf 1 maart 2016. Over dit punt is al veel gediscussieerd en geprocedeerd. Mijns inziens niet ten onrechte, artikel 6 EVRM geldt immers al sinds de invoering van dat Verdrag. Als vervolgens geconcludeerd moet worden dat bijstand van een advocaat tijdens het (politie)verhoor onderdeel is van het recht op een (effectieve) rechtsbijstand als bedoeld in artikel 6 lid 3 sub c EVRM, mogen praktische bezwaren dat recht dan beperken waardoor de verdachte daar pas vanaf 1 maart 2016 in volle omvang een beroep op mag doen? Daarbij mag niet onvermeld blijven dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zelf rechtsbijstand tijdens verhoren, waaronder politieverhoren, ook vóór 1 maart 2016 al ondubbelzinnig zag als “inherent aspect” van het Verdrag.

Ho, ho, ho: de 3 meest uit de hand gelopen kerstborrels

By 19 december 2018 9278 keer bekeken Geen opmerkingen

De tijd van de traditionele kantoorkerstborrel is weer aangebroken. Vooral als de drank rijkelijk vloeit, kunnen die borrels gevaarlijke gebeurtenissen zijn en zelfs leiden tot ontslag. In deze blog de drie meest uit de hand gelopen kerstborrels.

Lang leve de strafrechtadvocatuur

By 17 december 2018 10297 keer bekeken Geen opmerkingen

Graag lees ik de dubbeldikke kerstnummers van kranten en tijdschriften met de mooiste boeken, muziek en films van het afgelopen jaar. Door Sdu gevraagd naar een top drie van strafrechtelijk relevante gebeurtenissen in 2018, haast ik mij (net als veel van de samenstellers in krant en tijdschrift) te zeggen dat een top drie onmogelijk is. Er waren ontelbare strafrechtelijk relevante gebeurtenissen. De onderstaande gebeurtenissen waren wel de eerste die bij mij opkwamen. Het zijn gebeurtenissen die om uiteenlopende redenen veel maatschappelijke turbulentie hebben veroorzaakt, en het zijn daarbij onderwerpen waarin advocaten een belangrijke rol spelen. Soms rollend op de golven van maatschappelijke verontwaardiging, vaker daartegenin.

Top 5 meest spraakmakende ontslagzaken uit 2018

Het jaar 2018 loopt alweer bijna op zijn einde. Dat maakt het de hoogste tijd voor een terugblik op de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar. Het was – eigenlijk zoals elk jaar – weer een jaar waarin zowel werkgevers als werknemers het af en toe behoorlijk bont maakten. Hieronder volgt een top 5, aftellend van 5 naar 1, van de meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018.

De (blauwe) Politierechter

By 13 december 2018 14492 keer bekeken 1 comment

De zaak Mitch Henriquez zal bij velen van ons een bepaalde reactie ontlokken. Wij moeten al bij het opstellen van voornoemde zin terugdenken aan de beelden die zijn verspreid na de aanhouding van Mitch Henriquez, die vlak na de aanhouding is overleden. Feit is dat twee agenten uiteindelijk zijn vervolgd en op 21 december 2017 zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg heeft gehad (Rechtbank Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15095 en ECLI:NL:RBDHA:2017:15096). Hiertegen is appèl ingesteld en het Gerechtshof Den Haag startte op 20 november 2018 met het hoger beroep in deze strafzaak. Begin april 2019 start (vermoedelijk) de inhoudelijke behandeling.

Het belang van data-ethiek in het licht van de AVG-wetgeving

De invoering en handhaving van de AVG heeft veel in beweging gebracht bij organisaties. De aandacht gaat vooral uit naar het voldoen aan de wet. Weliswaar een goed begin, maar in mijn beleving niet voldoende en vaak problematisch. De nieuwe privacywetgeving geeft een kans om het op een andere manier aan te pakken. Elk gebruik van data en persoonsgegevens geeft niet alleen juridische overwegingen, want de wet biedt niet (nooit) voldoende kader om daar louter op te leunen. De AVG nodigt ook uit tot ethische reflectie, maar biedt nauwelijks handvatten. Er is een duidelijke maatschappelijke vraag naar ethische reflectie op data-gebruik en ik zie ook dat organisaties daar steeds meer aandacht voor hebben. Data-ethiek en een bewuste omgang met privacy vanuit ethisch perspectief is in mijn ogen ook noodzakelijk. In deze blog zal ik toelichten waarom.

Lees meer Posted in: Privacy

Interview met Peter Frissen, uitgever Sdu

By Sdu 12 december 2018 2106 keer bekeken Geen opmerkingen

Peter Frissen, publicist en uitgever bij Sdu, is in februari 1994 bij Sdu begonnen aan het project SDI. Hieruit is later OpMaat ontstaan waarvan hij ook de naamgever is.

Lees meer Posted in: Sdu

Compendium Beslag- en executierecht: een constructieve bijdrage aan de discussie over het nieuwe beslagrecht

By Sdu-redactie 12 december 2018 3721 keer bekeken Geen opmerkingen

In juni van dit jaar bracht minister Sander Dekker van Rechtsbescherming het Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht in consultatie. Een uitnodiging Sjef van der Putten, gerechtsdeurwaarder in Amsterdam (Vurich Gerechtsdeurwaarders), en advocaat/curator Marc van Zanten (CMS) voor een grondige herziening van het Compendium Beslag- en executierecht. Hun boodschap? Er gebeurt te weinig om het beslagrecht te moderniseren. Sterker nog, het beslagrecht zou erop achteruitgaan met dit wetsvoorstel. In Sdu blog leggen zij uit waarom.

Lees meer Posted in: Sdu

Lang leve het Openbaar Ministerie

By 11 december 2018 6926 keer bekeken 1 comment

Na 15 jaar strafadvocatuur heb ik na lang wikken en wegen besloten mijn toga aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Ik zal deze binnenkort verruilen voor een iets chiquer exemplaar met iets meer glans in de stof: die van de advocaat-generaal. Je zou het kunnen zien als een mooie promotie: van advocaat naar advocaat-generaal. Een cliënt van mij vroeg of ik vanaf nu ook een wapen mag dragen. Hoewel ik dat best stoer zou vinden, nee, dat mag natuurlijk niet. En ik zie het ook niet als een promotie. Meer als een mogelijkheid het strafrecht vanuit een ander maatschappelijk perspectief te dienen en met mijn kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan de verdere modernisering van het Openbaar Ministerie.

Een gemeentelijke website valt of staat bij goed beheer

By Sdu 10 december 2018 5496 keer bekeken Geen opmerkingen

Tot hoe laat is de milieustraat open? Een simpele vraag, zou je zeggen. Toch komen sommige gemeentelijke websites aanzetten met wel acht pagina’s antwoorden die ook nog eens van elkaar verschillen. Dat schiet natuurlijk niet op. Tijd voor een nieuwe website? Of kan het ook anders? Ervaringsdeskundigen Joeri Coppejans (Sdu) en Laura Tejedor (Stimulansz) denken van wel.