Swipe to the left

januari 2019

Een goed pv, daar vang je boeven mee?

Begin januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland in een zaak tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie, heeft besloten om géén strafrechtelijke vervolging ter zake van valsheid in geschrifte in te stellen. Weliswaar is er sprake van een strafbaar feit, maar gelet op de omstandigheden (de valsheid zou geen betrekking hebben op de inhoud van de verklaring) en de gevolgen (de rechtsgevolgen die de rechtbank hieraan op de voet van art. 359a Sv heeft verbonden én de media-aandacht) ligt een disciplinaire afdoening meer in de rede, aldus het OM. Je kunt hier het nodige van vinden. Je zou kunnen aanvoeren dat er met twee maten wordt gemeten, nu advocaten zich in soortgelijke omstandigheden weldegelijk voor de strafrechter dienen te verantwoorden (zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861). Wij zullen de vraag naar een passende afdoening verder onbesproken laten en deze casus enkel als illustratie aanstippen voor een bestaand probleem in de rechtspraktijk: het onjuist relateren door verbalisanten. In de tijd van bezuinigingen en hoge werkdruk zullen wij betogen dat meer dan voorheen een oplettende advocatuur en een kritischere rechtspraak is vereist om niet door de rechtstatelijke bodem te zakken.

Balanceren tussen rechtsbescherming en rechtsmisbruik

By mr.dr.N. Djebali 16 januari 2019 19 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr.dr. N. Djebali begint dit nieuwe jaar in de NTFR Opinie van deze week stevig en vat een lastig, zich voor menig discussie lenend onderwerp bij de horens: rechtsmisbruik. Helaas zijn in de belastingrechtspraak ieder jaar wel weer (nieuwe) gevallen zichtbaar waarin er sprake is van een wijze van uitoefening van het recht die de kennelijke grenzen daarvan te buiten gaat. Ook in ‘huis-tuin-en-keuken’-casussen is misbruik van recht zichtbaar hetzij langs de grenzen van de wet wordt geschoren.

Jong Talent Nawid Fakiri: ‘Pas echt midden in de samenleving zie je waar dingen fout gaan’

By Nawid Fakiri, Winnaar Jong Talent Gouden Zandlopers 2017 10 januari 2019 334 keer bekeken Geen opmerkingen

Verbreed je blikveld; het helpt je als persoon, maar ook zeker als advocaat. Dat is de stellige overtuiging van Nawid Fakiri die bij de Gouden Zandlopers 2017 de Award ontving voor Jong Talent. Niet alleen vanwege zijn ondernemerschap, ook voor zijn vrijwilligerswerk in de Haagse stationsbuurt. Een gesprek over doorzetten, trends doorbreken en social responsibility.

Lees meer Posted in: Sdu

Sdu ontwikkelt innovatief fiscaal product

By Esther van Doesburg, business development manager digital 10 januari 2019 361 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Fiscalisten helpen bij kwaliteitsborging en structurering van het adviesproces’. Door de automatisering van standaardwerkzaamheden krijgen fiscalisten een steeds belangrijkere adviesrol. Aan de andere kant zijn klanten steeds minder bereid te betalen voor het verzorgen van belastingaangiftes. Zij hebben behoefte aan een allround fiscale partner: een adviseur die met ondernemers meedenkt en die vragen niet afwacht, maar zich proactief opstelt.

Lees meer Posted in: Sdu

Sdu OpMaat is vernieuwd! 6 x Q&A ‘Overzichtelijker, eenvoudiger en sneller resultaten’

By Mariëtte Bosch, productowner OpMaat 10 januari 2019 292 keer bekeken Geen opmerkingen

Medio oktober 2018 ging het vernieuwde OpMaat live. Het online platform toont een volledig nieuwe look & feel met een nieuw design dat het geheel veel overzichtelijker maakt. Bovendien vind je nu sneller de juiste resultaten.

Lees meer Posted in: Sdu

Gouden Zandlopers 2019 gestart

By Gert Jan Schinkel, senior uitgever Legal 10 januari 2019 176 keer bekeken Geen opmerkingen

Noteer alvast in je agenda: donderdag 28 maart 2019 vindt de 14e editie plaats van De Gouden Zandlopers. Tijdens dit populaire event reikt een ervaren jury de prestigieuze awards uit voor onder meer groei, innovatie en legal tech in de advocatuur. Je kunt tot 31 januari 2019 nominaties indienen.

Lees meer Posted in: Sdu

"Klanten helpen vooral hun werkprocessen te verbeteren" Amy Hays, Project Manager Legal

By Amy Hays, Project Manager Legal 10 januari 2019 192 keer bekeken Geen opmerkingen

“Stuur je op kosten, dan gaat de kwaliteit omlaag. Stuur je op kwaliteit, dan gaan de kosten omlaag.” Deze tegeltjeswijsheid, een mooi citaat van voormalige KPN CPO Willem van Oppen, spreekt Amy Hays zeker aan. Sinds 1 september is zij Project Manager Legal bij Sdu.

Lees meer Posted in: Sdu

Vaarwel 2018 en welkom 2019

By prof.mr. G.T.K. Meussen 9 januari 2019 168 keer bekeken Geen opmerkingen

Aangekomen bij het einde van het oude jaar, neemt prof.mr. G.T.K. Meussen even de tijd om de balans op te maken van het jaar 2018 en u een vooruitblik te bieden op het jaar 2019. Het einde van het jaar maakt altijd een beetje weemoedig en zorgt voor een besef van het verglijden der jaren, maar maakt ook weer benieuwd naar het nieuwe jaar.

Affectieschade 2.0

By 9 januari 2019 3460 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorig jaar schreven mijn collega’s al een blog over de Wet Affectieschade (hierna: de Wet). De Wet (Stb. 2018, 132) en het Besluit Affectieschade zijn op 17 mei 2018 (Stb. 2018, 133) gepubliceerd in het Staatsblad en zijn per 1 januari jl. ingegaan. De affectieschade is daarmee een aparte variant geworden als het gaat om de juridische mogelijkheden van naasten en nabestaanden. Dit bestaat dus naast de shockschade. Sinds 1 januari jl. heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven ook een nieuwe beleidsbundel ontwikkeld, mede gelet op voornoemde ontwikkelingen. Wat is er nu gewijzigd en wat is precies het verschil tussen een vordering uit hoofde van affectieschade en een vordering shockschade?

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

In maart 2018 kondigt de ING Bank aan het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. De maatschappelijke en vooral ook politieke ophef was zo groot, dat de ING Bank amper een week later besloot het beloningsvoorstel in te trekken. Desondanks heeft de politiek aanleiding gezien de beloningsregels in de financiële sector verder aan te scherpen. Deze blog geeft inzicht in hoe deze beloningsregels rondom vaste beloningen en bonussen worden aangescherpt.