Swipe to the left

januari 2019

Fiscale transparantie van de gehuwde vrouw in de IB

By prof.dr. S.J.C. Hemels 31 januari 2019 791 keer bekeken Geen opmerkingen

Bewindslieden van Financiën zijn de laatste jaren over het algemeen geen fiscaal specialisten. In korte tijd moeten zij zich dit complexe vakgebied eigen maken. Het opfrissen van het collectieve fiscale geheugen lijkt, ook gegeven recente ontwikkelingen als de Nashvilleverklaring, opportuun. In deze Opinie analyseert prof.dr S.J.C. Hemels daarom de fiscale historie van de Nederlandse gehuwde vrouw in haar sociaal-culturele, politieke en juridische context.

Verschillen werknemers - zzp'ers verkleinen

By dr. D. Molenaar 31 januari 2019 613 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van deze week van dr. D. Molenaar gaat over zzp'ers. Nederland heeft één miljoen zzp’ers op een beroepsbevolking van negen miljoen werkenden. De grote groei van het aantal zzp’ers is begonnen in de periode 2001 t/m 2007 met de introductie van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), het afschaffen van beroepskostenaftrek voor werknemers, de verhoging van de zelfstandigenaftrek (ZA), de introductie van de MKB-winstvrijstelling (MWV) en het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil Kabinet Rutte-III het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd worden. Zo zal de Wab een cumulatiegrond bij ontslag introduceren. Dan kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, waarmee het gemakkelijker dan nu moet worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Daarnaast zal de ketenregeling ruimer worden en krijgen werknemers vanaf het begin van een dienstverband recht op een transitievergoeding. De Wab heeft ook gevolgen voor de proeftijd. Vanuit diverse hoeken - zowel vanuit de politiek als vanuit de vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen - zijn tegen de voorgestelde wijzigingen op dit punt heel wat bedenkingen geuit. Vanochtend is zelfs bekend gemaakt dat notabene de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de voorgestelde veranderingen ter zake de proeftijd niet zo veel zien. In deze blog sta ik kort stil bij de voorgestelde wijzigingen omtrent de proeftijd en de bedenkingen tegen deze plannen.

Even voorstellen: de auteurs van NDFR

By Sdu-redactie 28 januari 2019 10375 keer bekeken Geen opmerkingen

Wie vormt de ruggengraat van het fiscale platform NDFR? Als je het aan Sdu vraagt: de auteurs. Dagelijks schrijven en bewerken 473 fiscale specialisten up-to-date commentaren op fiscale wetgeving en jurisprudentie. Waar halen deze auteurs hun gedrevenheid vandaan en hoe willen zij hun collega-fiscalisten inspireren? NDFR daagde een aantal fiscale auteurskoppels uit om voor de camera een standpunt in te nemen over elkaars vakgebied met de vraag: Welke interessante (nieuwe) ontwikkeling zien jullie binnen elkaars specialisatie? Auteursvuurwerk gegarandeerd!

Boosheid is het nieuwe opium voor het volk

By 22 januari 2019 7529 keer bekeken Geen opmerkingen

Ik zit nog niet lang op Twitter. De reden waarom ik nog maar net een account heb, is dezelfde reden waarom ik er zo lang niets mee te maken wilde hebben: de boosheid van mensen. Mijn vak confronteert mij dagelijks met boze mensen. Waarom mijzelf daar ook mee confronteren in mijn vrije tijd? Sinds kort denk ik daar dus anders over.

Een goed pv, daar vang je boeven mee?

By 16 januari 2019 17129 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland in een zaak tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie, heeft besloten om géén strafrechtelijke vervolging ter zake van valsheid in geschrifte in te stellen. Weliswaar is er sprake van een strafbaar feit, maar gelet op de omstandigheden (de valsheid zou geen betrekking hebben op de inhoud van de verklaring) en de gevolgen (de rechtsgevolgen die de rechtbank hieraan op de voet van art. 359a Sv heeft verbonden én de media-aandacht) ligt een disciplinaire afdoening meer in de rede, aldus het OM. Je kunt hier het nodige van vinden. Je zou kunnen aanvoeren dat er met twee maten wordt gemeten, nu advocaten zich in soortgelijke omstandigheden weldegelijk voor de strafrechter dienen te verantwoorden (zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861). Wij zullen de vraag naar een passende afdoening verder onbesproken laten en deze casus enkel als illustratie aanstippen voor een bestaand probleem in de rechtspraktijk: het onjuist relateren door verbalisanten. In de tijd van bezuinigingen en hoge werkdruk zullen wij betogen dat meer dan voorheen een oplettende advocatuur en een kritischere rechtspraak is vereist om niet door de rechtstatelijke bodem te zakken.

Balanceren tussen rechtsbescherming en rechtsmisbruik

By mr.dr.N. Djebali 16 januari 2019 899 keer bekeken Geen opmerkingen

Mr.dr. N. Djebali begint dit nieuwe jaar in de NTFR Opinie van deze week stevig en vat een lastig, zich voor menig discussie lenend onderwerp bij de horens: rechtsmisbruik. Helaas zijn in de belastingrechtspraak ieder jaar wel weer (nieuwe) gevallen zichtbaar waarin er sprake is van een wijze van uitoefening van het recht die de kennelijke grenzen daarvan te buiten gaat. Ook in ‘huis-tuin-en-keuken’-casussen is misbruik van recht zichtbaar hetzij langs de grenzen van de wet wordt geschoren.

Jong Talent Nawid Fakiri: ‘Pas echt midden in de samenleving zie je waar dingen fout gaan’

By Nawid Fakiri, Winnaar Jong Talent Gouden Zandlopers 2017 10 januari 2019 2086 keer bekeken Geen opmerkingen

Verbreed je blikveld; het helpt je als persoon, maar ook zeker als advocaat. Dat is de stellige overtuiging van Nawid Fakiri die bij de Gouden Zandlopers 2017 de Award ontving voor Jong Talent. Niet alleen vanwege zijn ondernemerschap, ook voor zijn vrijwilligerswerk in de Haagse stationsbuurt. Een gesprek over doorzetten, trends doorbreken en social responsibility.

Lees meer Posted in: Sdu

Sdu ontwikkelt innovatief fiscaal product

By Esther van Doesburg, business development manager digital 10 januari 2019 2893 keer bekeken Geen opmerkingen

Door de automatisering van standaardwerkzaamheden krijgen fiscalisten een steeds belangrijkere adviesrol. Aan de andere kant zijn klanten steeds minder bereid te betalen voor het verzorgen van belastingaangiftes. Zij hebben behoefte aan een allround fiscale partner: een adviseur die met ondernemers meedenkt en die vragen niet afwacht, maar zich proactief opstelt. Een fiscale partner die vooruit kijkt, meer contactmomenten inbouwt, zelf met tips komt en ongevraagd zijn klanten adviseert. En dan graag snel en met advies op niveau. Een uitdaging van formaat voor de fiscale praktijk. Gelukkig is Sdu bezig voor deze uitdaging een workflow tool te ontwikkelen: Taxvice.

Lees meer Posted in: Sdu

Sdu OpMaat is vernieuwd! 6 x Q&A ‘Overzichtelijker, eenvoudiger en sneller resultaten’

By Mariëtte Bosch, productowner OpMaat 10 januari 2019 1876 keer bekeken Geen opmerkingen

Medio oktober 2018 ging het vernieuwde OpMaat live. Het online platform toont een volledig nieuwe look & feel met een nieuw design dat het geheel veel overzichtelijker maakt. Bovendien vind je nu sneller de juiste resultaten.

Lees meer Posted in: Sdu