Swipe to the left

februari 2019

‘Wij willen al den duyvel aff hebben!’

By mr.drs. C.M. Dijkstra 27 februari 2019 747 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie wil Carl Dijkstra vooral een vraag stellen. Geen retorische vraag, maar een vraag in alle openheid: is belastingweigering onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, en zo ja, onder welke omstandigheden? Kortom, de vraag naar ‘fiscale donquichotterie’.

Richtlijnen archiveren overheidswebsites

By 22 februari 2019 1387 keer bekeken Geen opmerkingen

In januari publiceerde het Nationaal Archief de Richtlijn archiveren overheidswebsites. Maar wat houdt deze richtlijn in en wat heb je er als organisatie aan? En geeft deze richtlijn wel antwoord op alle relevante vragen?

PVV en Forum voor Democratie stemden in 2018 het minst vaak vóór wetsvoorstellen

De rechtse oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie stemden in 2018 het minst vaak voor wetsvoorstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van SC, het platform over wet- en regelgeving. Omdat vooral Forum nauwelijks deelneemt aan debatten over wetgeving, is het vaak onduidelijk waarom de partij van Thierry Baudet tegenstemt.

Objectief, subjectief of hybride?

By prof. dr. R.P.C. Cornelisse 20 februari 2019 727 keer bekeken Geen opmerkingen

Met ingang van 1 januari jl. kent de Wet VPB 1969 in de vorm van art. 15b een generieke renteaftrekbeperking (op basis van een earningsstrippingmethodiek). Grof gezegd is het saldo aan renten (‘rentelasten ter zake van geldleningen verminderd met het bedrag aan rentebaten’) aftrekbaar tot een bedrag gelijk aan 30% van de fiscale EBITDA van de belastingplichtige. In deze Opinie staat prof.dr.R.P.C. Cornelisse stil bij de vraag op welke wijze het begrip rentebaten, zoals vervat in art. 15b Wet VPB 1969, moet worden geduid.

Gaat zaakgericht werken op de schop?

By 20 februari 2019 1728 keer bekeken Geen opmerkingen

Veel gemeenten passen al Zaakgericht werken (ZGW) toe. Zaaksystemen zijn in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en hebben een belangrijke plek ingenomen binnen het gemeentelijke applicatielandschap. De vraag is momenteel wel: “Heeft zaakgericht werken in zijn huidige vorm nog toekomst?”

Misverstanden rond de verwerkersovereenkomst

By 18 februari 2019 5605 keer bekeken Geen opmerkingen

Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden er dagelijks verwerkersovereenkomsten gesloten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert op haar beurt inmiddels de verwerkersovereenkomsten bij 30 verschillende organisaties. Deze moeten aantonen dat zij verwerkersovereenkomsten sluiten en laten zien welke afspraken zij hierin maken. Het is dus noodzaak voor organisaties om dit op orde te hebben. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, voornamelijk omdat de uitkristallisering van de AVG nog in volle gang is én er verschillenden ideeën bestaan rondom de uitvoering. Organisaties moeten echter acteren, ondanks alle onduidelijkheid. Graag verhelder ik daarom in deze blog vier misverstanden rondom het sluiten van verwerkersovereenkomsten.

Don’t go breaking my heart: drie hartverscheurende ‘crimes of passion’ onder de loep

Bijna iedereen heeft wel eens last gehad van liefdesverdriet. Net als Bridget Jones kruipen wij vrouwen, na een mislukte relatie het liefst op de bank met een grote bak Ben & Jerry’s en een reep chocola. Maar wisten jullie dat liefdesverdriet mensen ook kan drijven tot pure wanhoop? Zo wanhopig, dat zij hun geliefde of de rivaal in de liefde iets aandoen? Men spreekt in dat geval over het plegen van een ‘crime passionnel’. In Nederland zijn er in, in vergelijking met het buitenland, relatief weinig Nederlandse strafzaken in de media gekomen waarbij er sprake is van een ‘crime of passion’. Reden genoeg om op Valentijnsdag een blog te publiceren over drie recente Nederlandse strafzaken die in het teken staan van een tragische ‘crime of passion’.

Vergezichten vanuit Port Zélande: “Good lawyers, no bad lawyers in de piketfase”

By 13 februari 2019 28400 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanuit Port Zélande volgen, net als in augustus 2018 vanuit Curaçao, opnieuw vergezichten. Ditmaal wijden wij het blog aan de vraag wat een strafrechtadvocaat in het huidige tijdperk in de piketfase een ‘Good lawyer’ maakt. Waaraan is een ‘Good lawyer’ die veelal optreedt in het arrestantencomplex te herkennen?

Liefde op de werkvloer: wat mag wel en wat mag niet?

Aan Cupido’s magische pijlen valt soms niet te ontkomen, ook niet op het werk. Hoewel liefde op de werkvloer de werkdag extra glans kan geven, kan een amoureuze verhouding ook vergaande arbeidsrechtelijke consequenties met zich brengen. Soms gaan werk en liefde gewoonweg niet samen en moet de arbeidsovereenkomst zelfs wijken. In deze blog: de arbeidsrechtelijke gevolgen van (verboden) liefde op het werk.

Kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een boete

By Prof.mr.dr. P.G.H. Albert 13 februari 2019 636 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week onderzoekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert of een arrest van 7 december 2018 van belang zou kunnen zijn voor de uitleg van art. 3.14, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met geldboeten zijn niet aftrekbaar) en art. 3.14, lid 1, onderdeel d, Wet IB 2001 (kosten die verband houden met een misdrijf zijn niet aftrekbaar).