Swipe to the left

maart 2019

Sdu Wettenbundel verrast met stoere nieuwe cover

By Sdu redactie 29 maart 2019 2163 keer bekeken Geen opmerkingen

De Sdu Wettenbundel krijgt voor de editie 2019-2020 een verrassend stoere cover, is sinds 28 maart 2019 bekend gemaakt. De Sdu Wettenbundel, voorheen bekend als de Blauwe VNW, wil af van het stoffige blauwe imago dat er al jaren op ligt en heeft samen met een designer gekeken naar een aantal nieuwe voorstellen. De redactie, uitgever en het marketing team waren het snel eens: het moet stoerder.

Lees meer Posted in: Sdu

​Migratie: bedreiging of uitdaging?

By Anita Koelma 29 maart 2019 1194 keer bekeken Geen opmerkingen

Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Maar de oorzaken en manieren van migratie veranderen voortdurend en er zijn veel onzekerheden over wat de toekomst brengen zal. Een zinvolle en realistische aanpak van migratie is alleen mogelijk als politici, bestuurders en burgers deze twee feiten onder ogen zien. Een jaar geleden bracht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het rapport ‘Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’ uit, met als doel om een handvat te bieden om beter met de onzekere toekomst van migratie om te gaan en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Voor de redactie van Journaal Vreemdelingenrecht aanleiding om een open-access themanummer over de toekomst van het vreemdelingenrecht uit te brengen. (lees verder om de inhoud van het themanummer te bekijken).

Lees meer Posted in: Sdu

GEHEIM?

By Prof.mr. G.J.M.E. de Bont 27 maart 2019 942 keer bekeken Geen opmerkingen

We leven in een tijd van extremen. Gematigdheid lijkt inmiddels een scheldwoord. Fiscale advocaten wordt een fiscaal extremisme aangewreven als zij ervan worden beticht te zorgen voor een verharding van de relatie met de Belastingdienst. Maar zelfs belastingadviseurs krijgen in toenemende mate het gevoel slachtoffer te zijn van het extreem negatieve tijdsgewricht. In de NTFR Opinie van deze week besteedt prof.mr. G.J.M.E. de Bont aandacht aan de geheimhoudingsverplichting in art. 67 AWR.

​Vertrouwen is goed, controle is een must

In het strafrecht spelen processen-verbaal (hierna: pv’s) van de politie een essentiële rol. Deze pv’s zijn de resultaten van de opsporingsactiviteiten en vormen uiteindelijk de basis voor de besluitvorming van het Openbaar Ministerie (hierna: OM) wel/niet over te gaan tot vervolging. Gezien het belang van pv’s in een strafzaak mogen daar zware eisen aan worden gesteld. Voor een deel zijn deze eisen vastgelegd in wet -en regelgeving. Zo is in artikel 152 lid 1 Wetboek van Strafvordering (Sv) vastgesteld dat de opsporingsambtenaar ten spoedigste een pv opmaakt van het door hem opgespoorde strafbare feit. Artikel 153 lid 1 Sv bepaalt onder andere dat het pv ambtsedig wordt opgemaakt. Hiermee wordt voor de strafrechter in feite een extra bewijskracht gefaciliteerd. Is dat zonder meer terecht? Deze vraag is niet met ja of nee te beantwoorden.

Een prikkel of een duwtje in de rug. Over tax nudges

By Prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau 25 maart 2019 737 keer bekeken Geen opmerkingen

De wetgever en de Belastingdienst gebruiken beide bepaalde instrumenten om de burger te prikkelen tot bepaald gedrag. De wetgever gebruikt fiscale snoepjes om de burger te sturen. De wet bevat ook diverse sancties om te belastingplichtige te prikkelen tot naleving van zijn fiscale verplichtingen. Daarnaast maakt de Belastingdienst gebruik van ‘nudges’ om de burger te helpen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen. Prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau vraagt zich in de NTFR Opinie van deze week af of deze steeds toelaatbaar zijn.

‘Content marketing is altijd in beweging’

By Inger Clancy 20 maart 2019 1630 keer bekeken Geen opmerkingen

Content marketeer gezocht! Na 9 jaar slaat Sdu content marketeer Liza Meurs haar vleugels uit en is het tijd voor een opvolger. Sdu blog vroeg Liza wat een content marketeer bij Sdu nu zoal doet en wat er zo leuk is aan haar functie.

Lees meer Posted in: Sdu

Vordering benadeelde partij in combinatie met de schadevergoedingsmaatregel

By 20 maart 2019 6523 keer bekeken Geen opmerkingen

Als strafrechtadvocaat word je vaak (kort voor de zitting) geconfronteerd met een vordering benadeelde partij.Het is van belang om als strafrechtadvocaat meer te doen dan enkel aan te voeren dat er sprake is van ‘een onevenredige belasting van het strafproces’. Voor zover niets nieuws. Het is daarnaast vaste jurisprudentie dat een benadeelde partij zich niet pas in hoger beroep kan voegen (HR 10 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD1865). Bovendien dient een benadeelde partij zich, indien zijn vordering in eerste aanleg niet in zijn geheel is toegewezen, maar gedeeltelijk, wederom te voegen in hoger beroep, dat volgt direct uit artikel 421 Sv.

Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Een organisatie moet vaak persoonsgegevens verwerken om taken uit te voeren die verband houden met haar bedrijfsactiviteiten. De verwerking van persoonsgegevens in die context hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting of om de voorwaarden van een overeenkomst met een betrokkene op te volgen. In dergelijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn op grond van ‘gerechtvaardigd belang’.

Lees meer Posted in: Privacy

Begrijpelijke taal

By mr. B.F.A. van Huijgevoort 13 maart 2019 867 keer bekeken Geen opmerkingen

Diverse leden van de Tweede Kamer willen dat rechters in hun uitspraken meer begrijpelijke taal gaan gebruiken en dat uitspraken worden geschreven op taalniveau B1 (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 VI, nr. 58). Afgezien van de vraag of het aan de politiek is om zich te bemoeien met de wijze waarop rechters hun uitspraken inkleden, vormt deze wens voor mr. B.F.A. van Huijgevoort aanleiding om een van die uitspraken onder de loep te nemen.

Op de koffie & Holleeder

By 13 maart 2019 4972 keer bekeken Geen opmerkingen

Na het boodschappen doen drink ik op zaterdagmorgen altijd koffie bij mijn ouders. Zij zijn inmiddels in de tachtig en kijken hier naar uit. Tijdens dit bezoek delen we allerlei dorps- en familienieuwtjes en verhalen uit de werkende wereld. Daarbij komt ook de strafrechtadvocatuur aan bod. Zij volgen de advocatuur voor zover dat gaat, op de voet. Zo ook deze zaterdag. Of ik die gladde advocaat van Holleeder gezien had bij DWDD? Ik weet niet zeker of ze het woord "gladde" gebruikten, maar het was zeker niet positiever. Ik moest bekennen dat ik het niet gezien had, zoals eigenlijk het hele proces niet helemaal op mijn radar staat. Zouden alle strafrechtadvocaten dit proces trouwens moeten volgen, of is toch vooral sprake van een hype en is het juridisch allemaal niet zo heel interessant? Aan het einde van de zittingen zal het waarschijnlijk gaan om het waarderen van het bewijs, niet veel meer en niet veel minder.