Swipe to the left

april 2019

De Koning als mikpunt van kritiek

By 25 april 2019 398 keer bekeken Geen opmerkingen

Koningsdag, de dag waarop Nederland de verjaardag van de Koning viert, is op 27 april weer aangebroken. De Koning heeft niet alleen een uitzonderlijke staatsrechtelijke positie, maar hij beschikt ook over een speciale ‘status’ in ons Wetboek van Strafrecht. Hij geniet namelijk een bijzondere bescherming in de vorm van het strafbaar gestelde ‘majesteitsschennis’. Daar gaat echter verandering in komen. Binnenkort zal de strafmaat voor majesteitsschennis worden verlaagd en zullen een aantal bepalingen over majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt. Maar is dat nou wel zo verstandig?

Data als vrijkomend sloopmateriaal?

By prof.dr. Redmar Wolf 24 april 2019 94 keer bekeken Geen opmerkingen

Enige weken geleden berichtte Het Financiële Dagblad over plannen voor een futuristische nieuwbouwwijk aldaar: Brandevoort II. Hier zijn woningen gepland met sensoren die het doen en laten van de bewoners nauwkeurig registreren. Dit levert data op die te gelde gemaakt kunnen worden. Vanuit het vakgebied van prof.dr. Redmar Wolf – de btw – bezien is het de vraag of de data die gebruikers van deze ‘gratis’ internetvoorzieningen met hun gebruik genereren een btw-relevante betaling in natura opleveren.

Geen wet, geen pre pro rata

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 24 april 2019 86 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie deze week gaat mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen na wat de oorzaken zijn van de verharding en polarisatie van de huidige samenleving, waarbij het zwart-witdenken ook in de fiscale wereld is doorgedrongen. En hoewel hij niet uitsluit, of liever gezegd hoopt dat het tij weer eens zal keren, is het wel zinvol om na te gaan wat de oorzaken ervan zijn dat dit in de fiscale wereld heeft kunnen plaatsvinden.

Transformatie in de TBS

Onze Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft vragen van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) beantwoord over het ‘succes van mediation’ in een brief van 16 april jl. Hieruit volgt dat naar aanleiding van een recente uitzending van EenVandaag volgens Sander Dekker wederom duidelijk is dat mediation tijdens een lopende strafzaak in gevallen die zich daartoe lenen een zinvolle manier kan zijn om bij te dragen aan (im)materieel herstel. Dit geldt zeker voor het slachtoffer. Voor 2019 en volgende jaren is 1,3 miljoen euro beschikbaar waarvan 300.000 euro exclusief voor jeugdzaken. Mediation in het strafrecht kan zo verder doorgroeien en ontwikkelen, ook in jeugdzaken.

Bewaren van medische dossiers

By P.G.M. Diebels 17 april 2019 390 keer bekeken Geen opmerkingen

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wijzigt. Het belangrijkste aspect is de verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar. Die termijn gaat in na het einde van de behandeling of het overlijden van de patiënt. De nieuwe termijn wijkt nog steeds erg af van die van 115 jaar voor de medische dossiers bij academische ziekenhuizen. Moet deze laatste termijn niet worden teruggedraaid?

Waarom ik strafrechtadvocaat ben geworden

By 15 april 2019 7784 keer bekeken Geen opmerkingen

Voorafgaand aan mijn zitting afgelopen vrijdag werd door iemand aan mij gevraagd in het gezelschap van mijn cliënten waarom ik strafrechtadvocaat ben geworden. Mijn antwoord was dat ik al heel lang strafrechtadvocaat wilde worden, en dat ik heel blij ben dat dat gelukt is, maar ik realiseer me dat dat geen antwoord op de vraag is. Omdat het goed is om af en toe stil te staan bij wat je doet en waarom je het doet ga ik in deze blog nader op deze vraag in.

​​​Juryrapport - Bekendmaking winnaar Sdu Scriptieprijs Strafrecht

By 10 april 2019 1499 keer bekeken Geen opmerkingen

Ieder jaar vindt de Sdu Scriptieprijs Strafrecht plaats. Iedereen die in afgelopen of lopende schooljaar een masterscriptie heeft geschreven op het gebied van strafrecht over een actuele strafrechtelijke ontwikkeling en een 8 of hoger heeft behaald kan zijn of haar scriptie indienen. Een geselecteerde jury beoordeelt alle ingezonden scripties van talentvolle auteurs. Onze jury reikt ieder jaar de Sdu Scriptieprijs Strafrecht uit aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het strafrecht.

Het vak in verandering

By Dr. F.P.J. Snel 3 april 2019 553 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze Opinie gaat dr. F.P.J. Snel in op de betekenis van de veranderingen in het vak en op de vraag wat hij ervan vind. Er is een aspect dat hij eruit wil lichten: de ethische kanten van het vak. Hoe – als belastingadviseur – om te gaan met (mogelijke) belastingfraude en (mogelijke) agressieve belastingplanning?