Swipe to the left

juli 2019

De Deense beneficial ownership-zaken in relatie tot Deister Holding en Juhler Holding

By prof.dr. H. Vermeulen 18 juli 2019 42 keer bekeken Geen opmerkingen

In de belangwekkende Deense beneficial ownership-zaken van 26 februari 2019 (T Danmark en N Luxembourg 1) heeft de Grote Kamer van het HvJ een nieuwe richting gegeven aan het Unierechtelijke misbruikbegrip. In zijn Opinie verdedigt prof.dr. H. Vermeulen de stelling dat het eerdere HvJ-arrest Deister Holding en Juhler Holding zijn gelding niet heeft verloren als gevolg van deze Deense zaken. Naar zijn mening geldt nog steeds dat het houden van aandelen sec geen misbruik impliceert. Dat kan anders worden indien de aandeelhouder slechts een doorgeefluik is. Daarvan is zijns inziens in elk geval geen sprake indien de aandeelhouder zich bezighoudt met ‘het beheren van de activa van zijn dochterondernemingen’. Dat impliceert dat de aandeelhouder bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering van zijn dochterondernemingen en zich niet slechts als niet-moeiende houdster opstelt. Voorts meent de auteur dat het misbruikbegrip op een holistische wijze moet worden benaderd en dat daarbij een doorkijkgedachte moet worden gehanteerd. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de kenmerken, de structuur en de strategie van het concern.

Mediation en ZSM-zaken: een lastige paradox!

By 16 juli 2019 4252 keer bekeken Geen opmerkingen

Mediation speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse strafrechtrechtspraktijk. Een belangrijk doel van mediation in het strafrecht is dat Justitie rekening houdt met de uitkomst in de (afdoenings)beslissing. Dit is vastgelegd in artikel 51h Sv. Mediation lijkt met name toegepast te worden in zaken waarbij slachtoffer en verdachte elkaar kennen en nog regelmatig zullen zien in de toekomst (buren, familieleden). In dergelijke – vaak langslepende - kwesties wordt vaak getracht om tot een oplossing te komen voordat een vervolgingsbeslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie.

Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht

By Sanne van der Most 11 juli 2019 2344 keer bekeken Geen opmerkingen

Hoe verhoudt de verzetsprocedure van OM strafbeschikkingen zich tot artikel 6 EVRM? Strafrechtstudent Isabelle Wilcke deed er onderzoek naar en sleepte de Sdu Strafrecht Scriptieprijs in de wacht. Haar scriptie is nu in boekvorm gepubliceerd.

Veiligheid voor bestraffing

By 11 juli 2019 1134 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is tijd voor een specialis voor het nemo tenetur-beginsel : securitas pro poenis

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van Strafblad met als thema de moderne uitleg van Latijnse uitdrukkingen in het strafrecht. In dit blog een voorproefje, namelijk een pleidooi voor de introductie van nieuw potjeslatijn "securitas pro poenis" oftewel veiligheid voor bestraffing.

Taxifying blockchain: het begin van het einde van Moneyland?

By mr. dr. D.R. Post 10 juli 2019 388 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van deze week is geïnspireerd door het boek Moneyland van onderzoeksjournalist Oliver Bullough. Het boek beschrijft op welke wijze diverse vooraanstaande en minder vooraanstaande personen vermogens verborgen houden voor de fiscus. Volgens mr.dr. D.R. Post kan belastingontduiking ook met behulp van technologische hulpmiddelen (gedeeltelijk) worden bestreden. De kenmerken en voordelen van bijvoorbeeld blockchain passen uitstekend bij het bestrijden van belastingontduiking.

De fiscale waan van de dag

By drs. H.J. Bresser 10 juli 2019 216 keer bekeken Geen opmerkingen

De vennootschapsbelasting maakt turbulente tijden door. Vele wijzigingen zijn nauwelijks aangebracht of volgende wijzigingen staan alweer ter consultatie. In zijn Opinie vraagt drs. H.J. Bresser zich af of de wetgever zich niet (te) veel laat leiden door de waan van de dag en de media. Hij roept op tot bezinning en een afgewogen, integrale herziening van de wet Vpb.

Uniforme toepassing nemo tenetur gevraagd

By mr. J. Berns 10 juli 2019 184 keer bekeken Geen opmerkingen

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opnieuw een belangwekkende uitspraak gedaan met betrekking tot het nemo-teneturbeginsel. Dat beginsel behelst iemands recht om geen bewijs tegen zichzelf te leveren. In deze opinie belicht mr. J. Berns de verschillen in interpretatie van het nemo-teneturbeginsel tussen de Hoge Raad en het CBb.

Niet uit te leggen

Eén van mijn cliënten is in voorlopige hechtenis genomen terwijl hij kort daaraan voorafgaand begonnen was met het uitvoeren van diverse werkstraffen. Hij had een werkstraf afgerond en zou aansluitend hierop nog twee andere werkstraffen uitvoeren. De intake had dan ook al plaatsgevonden. Cliënt werd ten aanzien van de zaak waarvoor hij in voorlopige hechtenis werd genomen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ging daartegen in hoger beroep.

De cold case Miriam Sharon: een magistratelijke tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag

Vrijdag 28 juni 2019 berichtte EenVandaag over de cold case Miriam Sharon. In hoger beroep is de verdachte die in deze zaak werd vervolgd voor moord, door het gerechtshof Den Haag vrijgelaten uit zijn voorarrest. Wij proberen in deze blog nader uit te leggen waarom deze beslissing is genomen en waarom dit nou juist een goede beslissing is.

Scheidingsbegeleiding moet gericht zijn op het minimaliseren van psychisch lijden

By Peter Frissen, uitgever Sdu 1 juli 2019 16962 keer bekeken

Vorige week was het zover, de uitreiking van het boek: Terugdringen van psychisch lijden bij ouders en kinderen bij scheiding, geschreven door Bela de Vries. Het boek werd uitgereikt aan onder meer André Rouvoet, Alexander Leuftink (vFAS) en Michelle Troost (NIP).