Swipe to the left

De Wet arbeidsmarkt in balans: onderhoudsbeurt voor het ontslagrecht

Print
De Wet arbeidsmarkt in balans: onderhoudsbeurt voor het ontslagrecht

De arbeidsmarkt is uit balans. Steeds minder mensen hebben een vast contract en steeds meer mensen werken als oproepkracht of zzp-er. Deze kloof tussen vast en flexibel vindt Minister Koolmees ongewenst. Het leidt tot ongelijke kansen tussen vaste en flexibele werknemers en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat kan bedreigend zijn voor de Nederlandse economie. Het is tijd voor een nieuwe balans, tijd voor groot onderhoud.

Wet arbeidsmarkt in balans

Om die balans te bereiken komt de Minister met een pakket aan maatregelen. Deze staan in een conceptvoorstel van wet, de Wet arbeidsmarkt in balans die, wat de Minister betreft, op 1 januari 2020 in werking treedt.

Nieuwe ontslaggrond: de i-grond

De voorgestelde maatregelen liggen ook op het terrein van het ontslagrecht. Aan de gronden a t/m h van artikel 7:669, lid 3 BW wordt een nieuwe grond toegevoegd: de i-grond. Die is er voor die gevallen waarin de ontslagronden ieder op zich onvoldragen zijn, maar de combinatie wel een redelijke grond voor ontbinding vormt. Na invoering van de i-grond mag de werkgever deze redelijke gronden stapelen.

Hiermee komt de Minister tegemoet aan de wens uit de praktijk. Daar werd het ontbreken van de mogelijkheid tot stapelen als een gemis ervaren.

De i-grond heeft een prijs

De i-grond heeft wel een prijs. De rechter kan bij ontbinding op deze grond de werknemer een extra vergoeding toekennen. Die komt bovenop de transitievergoeding en zelfs bovenop een eventuele billijke vergoeding. De extra vergoeding is gemaximeerd, namelijk tot de helft van de transitievergoeding. Voor het overige bepaalt de rechter de hoogte. Bijna voldragen ontslaggronden leiden tot lagere extra vergoedingen. Niet of minder voldragen gronden leiden tot een hogere vergoeding.

Terug naar het ontslagrecht vóór de WWZ?

En dat lijkt wel weer heel veel op het ontslagrecht van vóór de WWZ. Want ook toen kon de rechter ontbinden wanneer hem dat redelijk voorkwam en ook toen kon hij een vergoeding toekennen die hoger was naarmate de verwijtbaarheid van de werkgever groter was. Maar was de arbeidsmarkt toen ook niet uit balans?

Weten hoe dit verder gaat?

Wil je weten hoe het verder zal gaan met de Wet arbeidsmarkt in balans? Schrijf je dan in voor de gratis nieuwsbrief Arbeidsrechtinnovaties.

Of bekijk de Sdu Arbeidsrechtprikkel over de Wet arbeidsmarkt in Balans op YouTube:


Posted in: Arbeidsrecht