Even voorstellen: de auteurs van NDFR

Even voorstellen: de auteurs van NDFR
28 januari 2019 12082 keer bekeken

Wie vormt de ruggengraat van het fiscale platform NDFR? Als je het aan Sdu vraagt: de auteurs. Dagelijks schrijven en bewerken 473 fiscale specialisten up-to-date commentaren op fiscale wetgeving en jurisprudentie. Deze auteurs vormen een goede mix tussen de wetenschap en de adviespraktijk, met ieder zijn of haar eigen invalshoek. Kortom, zonder deze auteurs geen NDFR. Waar halen deze auteurs hun gedrevenheid vandaan en hoe willen zij hun collega-fiscalisten inspireren? NDFR daagde een aantal fiscale auteurskoppels uit om voor de camera een standpunt in te nemen over elkaars vakgebied met de vraag: Welke interessante (nieuwe) ontwikkeling zien jullie binnen elkaars specialisatie? Auteursvuurwerk gegarandeerd!

Zoekt de fiscale praktijk bewust de grenzen van de wet op?

In de eerste ‘videoconfrontatie’ zitten NDFR-auteurs Harrie Bresser, Docent Belastingrecht, en Peter Hofman, Belastingadviseur, tegenover elkaar. De vraag die hen werd voorgelegd: Welke interessante (nieuwe) ontwikkeling zien jullie binnen elkaars specialisatie? Hofman werpt de wedervraag op of belastinginspecteurs soms niet te veel de grenzen opzoeken binnen de fiscale praktijk.

Peter Hofman: “In de praktijk merk ik nog te vaak dat inspecteurs op basis van argwaan of onderbuikgevoel uitvoering willen geven aan de belastingwet. Ik begrijp dat dit in een aantal gevallen is gevoed door belastingadviseurs die het in het verleden te veel bezig waren met grensverkenning.”

Harrie Bresser: “Inspecteurs kunnen niet anders handelen dan op basis van de wet. In de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor fiscale vraagstukken dient de inspecteur er daarom op te kunnen vertrouwen dat de adviseur open en transparant is. Niet alleen over de feiten, maar ook over diens overwegingen."

Kortom: zoekt de fiscale wereld nu bewust de grenzen van de wet op als het gaat om belastinginspectie?

Bresser en Hofman: “Zowel het bedrijfsleven als de Belastingdienst zijn gebaat bij een oplossingsgerichte samenwerking om fiscale geschillen zo veel als mogelijk te voorkomen. De verhouding tussen de belastingadviseur en de belastingdienst is de laatste jaren onmiskenbaar beïnvloed door de maatschappelijke verontwaardiging over belastingontwijkingsconstructies. Dergelijke constructies worden inmiddels bestreden zoals het hoort: door middel van wetgeving (onder andere MLI, ATAD, BEPS).

Wij geloven dat wij als vakmensen iedere vaktechnische discussie zonder emotie kunnen oplossen indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

  • degelijke wetgeving (rechtszekerheid),
  • belastinginspecteurs die handelen op basis van de wet en op basis van vertrouwen en
  • belastingadviseurs die open en transparant zijn over de feiten en overwegingen.”

Benieuwd naar de hele video?

Bekijk dan onderstaande video met in de hoofdrol NDFR-auteurs Harrie Bresser, Docent Belastingrecht, en Peter Hofman, Belastingadviseur.

Opsporingsonderzoek naar belastingplichtigen té vergaand?

In de tweede ‘videoconfrontatie’ zitten NDFR-auteurs Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, advocate en belastingdeskundige, en Carl Dijkstra, Docent Belastingrecht, tegenover elkaar. De vraag die hen werd voorgelegd: Welke interessante (nieuwe) ontwikkeling zien jullie binnen elkaars specialisatie? Huygen van Dyck-Jagersma signaleert een verminderde focus op rechtsbescherming door de grote aandacht voor belastingontwijking. Dijkstra ziet dit anders.

Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma: “Belastingontwijking is al enige tijd een hot item, maar de keerzijde daarvan is een gebrek aan focus op rechtsbescherming. Bij (vermeende) ontwijking kan bijvoorbeeld worden gedacht aan woonplaatsdiscussies: belastingplichtigen die menen in het buitenland te wonen versus een fiscus die daar anders over denkt. Om bewijs ‘op te sporen’ heeft de Belastingdienst erg vergaande middelen, wat kan wringen met bijvoorbeeld de privacy. Rechtsbescherming is daarbij ver te zoeken als je bedenk dat ‘harde’ ondergrenzen ontbreken. Met andere woorden: er is werk aan de winkel!”

Carl Dijkstra: “Rechtsbescherming blijft onverminderd van belang. Het toenemend aantal woonplaatsonderzoeken door de Belastingdienst illustreert dat. Want wanneer is het aannemelijk dat iemand in Nederland woont en welke informatie mag daarvoor worden gebruikt? Hoe mag deze informatie worden vergaard? Dat zijn lastige vragen, maar de impact van deze vragen kan groot zijn voor de betreffende belanghebbende. Daarom is het belangrijk dat de rechten van de belanghebbende optimaal worden gewaarborgd. Rechtsbescherming is niet alleen iets voor advocaten en rechters, ook de overheid zelf moet het hoog in het vaandel hebben staan.”

Benieuwd naar de hele video?

Bekijk dan onderstaande video met in de hoofdrol NDFR-auteurs Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, advocate en belastingdeskundige, en Carl Dijkstra, Docent Belastingrecht.

NDFR, hét kennisplatform voor fiscaal experts

473 redacteuren en commentatoren staan elke dag weer garant voor de beste kwaliteit van onze informatie. Tot in detail compleet, 100% betrouwbaar en altijd actueel. Daarnaast is NDFR het meest gebruiksvriendelijke kennisplatform voor fiscaal experts. Optimaal aangesloten op úw praktijk. Voor fiscalisten die het beste willen voor hun klanten, zonder waardevolle tijd te verliezen. Voor u dus.

Meer weten over NDFR? Ga dan naar: ndfr.nl/welkom.

Opmerkingen