Swipe to the left

Handhavingsbeleid van de Belastingdienst inzake anbi's

Print
Handhavingsbeleid van de Belastingdienst inzake anbi's
By prof. dr. S.J.C. Hemels 7 februari 2018 1931 keer bekeken Geen opmerkingen

De staatssecretaris van Financiën stuurde op 12 december 2017 de Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 naar de Tweede Kamer. Deze brief beschrijft de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst en werkt de strategie uit voor particulieren. Voor de overige doelgroepen (MKB, grote ondernemingen, toeslaggerechtigden en douaneklanten) geeft de brief op hoofdlijnen inzicht in de aanpak. De 43.000 algemeen nut beogende instellingen (hierna: anbi’s) staan niet als afzonderlijke doelgroep in de brief. Het is niet duidelijk onder welke van de vijf doelgroepen anbi’s vallen. Evenmin noemt pagina 5 van de brief toezicht op anbi’s als een van de taken waar de Belastingdienst verantwoordelijk voor is. Handhavingstaken op het gebied van economische ordening en financiële integriteit staan daarentegen wel in de brief. Ook in de uitvoerige opsomming van kern- en neventaken op pagina 32 ontbreekt het anbi-toezicht. Anbi’s waren ook geen doelgroep in de rapportage van de Algemene Rekenkamer over het handhavingsbeleid van de Belastingdienst dat de aanleiding vormt voor de Handhavingsbrief. Dit alles wekt de indruk dat anbi’s niet in beeld zijn bij de formulering en toepassing van de handhavingsstrategie. Dit is opmerkelijk, omdat de niet aflatende stroom aan jurisprudentie over anbi’s duidelijk maakt dat de Belastingdienst ook ten aanzien van anbi’s handhaaft. De vraag is hoe dit anbi-toezicht past in de algemene handhavingsstrategie van de Belastingdienst. In deze Opinie geef ik hierover mijn gedachten en observaties weer in de hoop een constructieve bijdrage te leveren aan het debat. Dit aspect van de handhavingsstrategie heeft immers een grote maatschappelijke impact.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof. dr. S.J.C. Hemels. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 5 van 1 februari 2018 (NTFR 2018/238).

Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Posted in: Fiscaal Recht