Swipe to the left

​Het Nederlandse Erfrecht in begrijpelijke taal

Print
​Het Nederlandse Erfrecht in begrijpelijke taal
By Mr Klazien van Zwieten, oud-kandidaat-notaris & Mr Mariëlle Lindeboom, oud-notaris 3 oktober 2017 4520 keer bekeken Geen opmerkingen

Wat kan ik bij testament regelen? Meer dan 675 veel voorkomende praktijkvragen over de wijze waarop een nalatenschap in Nederland vererft en wat men in een testament kan regelen, gesteld en beantwoord door: Mr. Klazien van Zwieten, oud-kandidaat-notaris & Mr. Mariëlle Lindeboom, oud-notaris.

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met erven: vermogen dat achterblijft na overlijden en dat verdeeld moet worden. De wetgever heeft voor de meest voorkomende gevallen een standaard oplossing bedacht, maar steeds vaker verloopt een mensenleven niet standaard: er is sprake van meerdere huwelijken, verschillende typen partnerschappen en kinderen uit verschillende relaties.

In ruim 675 vragen en antwoorden wordt het erfrecht voor iedereen begrijpelijk uitgelegd. Bij elke vraag is een uit het leven gegrepen voorbeeld opgenomen. Door het lezen van deze voorbeelden krijgt de lezer een goed beeld van wat er na zijn overlijden met zijn vermogen gebeurt als er geen testament is gemaakt. Het ingewikkelde Nederlandse Erfrecht kent veel bepalingen waar niet van afgeweken kan worden en die de burger beslist moet weten. Stilzitten en niets doen kan zeer ongewenste (fiscale) gevolgen hebben.

In deze bundel worden twee boeken samengebracht die eerder afzonderlijk zijn verschenen: Erven zonder testament en Wat kan ik bij testament regelen? In beide delen wordt aan de hand van praktijkvragen tekst en uitleg gegeven over de meest voorkomende situaties die zich in het erfrecht kunnen voordoen. Ook fiscale aspecten worden belicht.

In het eerste deel wordt in heldere en begrijpelijke taal uitgelegd wat de erfrechtelijke gevolgen zijn als iemand komt te overlijden zonder een testament op te stellen. De meeste erfrechtelijke bepalingen worden uitgelegd. Het tweede deel legt uit wat u allemaal zelf kunt regelen in een testament en welke mogelijkheden er zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het levenstestament en de erfbelasting. De teksten stellen u in staat na te denken over uw persoonlijke omstandigheden en om na te gaan of het verstandig is in uw situatie een testament te maken. De basiskennis die dit boek biedt, dient zodanig als handleiding en helpt u zich voor te bereiden op een bezoek aan de notaris. Ook is dit boek onmisbaar voor degenen die al een testament hebben gemaakt. Door gewijzigde regelgeving, of als uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, is het misschien nodig uw testament te herzien.

Over de auteurs: Mr. Klazien van Zwieten en mr. Mariëlle Lindeboom hebben jarenlange ervaring in de notariële familiepraktijk, zowel in Nederland als in Curaçao. Hun doel is elke burger wegwijs te maken in de materie van het Nederlandse erfrecht.

“Als dit boek u kan helpen het Nederlandse erfrecht te begrijpen of een (levens)testament te maken of te doorgronden, dan is onze missie volbracht!”

https://www.sdu.nl/het-nederlands-erfrecht.html

Posted in: Sdu