Swipe to the left

Het richtlijnvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een opmerkelijke fiscale paragraaf

Print
Het richtlijnvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een opmerkelijke fiscale paragraaf
By prof.mr. G.T.K. Meussen 13 juni 2018 2586 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 25 april 2018 bracht de Europese Commissie een richtlijnvoorstel uit met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Dit civielrechtelijke richtlijnvoorstel heeft alles te maken met de vrijheid van vestiging uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en een vervolmaking van de Europese binnenmarkt. Het is voer voor civilisten en juristen op het gebied van ondernemings- en vennootschapsrecht. Het gaat over belangrijke thema’s als de bescherming van de rechten van werknemers, schuldeisers, minderheidsaandeelhouders en andere stakeholders bij deze grensoverschrijdende vennootschapsbewegingen.

Het richtlijnvoorstel is mede ingegeven door het arrest Polbud, waarin het HvJ heeft bevestigd dat vennootschappen op grond van de vrijheid van vestiging het recht hebben om een grensoverschrijdende omzetting aan te gaan.

Met de invoering van de richtlijn grensoverschrijdende fusie is voor kapitaalvennootschappen een geharmoniseerde procedure op EU-niveau vastgesteld. De betreffende richtlijn wordt nu aangevuld en uitgebreid tot grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen.

In de toelichting op het richtlijnvoorstel wordt gesteld dat dit initiatief in overeenstemming is met de doelstelling om in de Europese Unie een billijk en doeltreffend stelsel van vennootschapsbelasting in te voeren. Tevens wordt daarbij verwezen naar recent aangenomen richtlijnen op het gebied van uitwisseling van fiscale rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken, landenrapporten, bestrijding van misbruik van vennootschapsbelasting alsmede een verplichte melding door intermediairs voor fiscale planningsconstructies. Vervolgens staat er in de toelichting vermeld: ‘Met name een betere grensoverschrijdende toegankelijkheid van informatie over vennootschappen zal bijdragen tot een eerlijkere belasting van gemaakte winsten. De waarborgen tegen misbruik van de splitsings- en omzettingsprocedures voor het opzetten van kunstmatige constructies om onterechte belastingvoordelen te verkrijgen zullen bijdragen aan de inspanningen van de EU ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking.’

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door prof.mr. G.T.K. Meussen. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 24 van 14 juni 2018 (NTFR 2018/1329).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Posted in: Fiscaal Recht