Het verlaagde btw-tarief: keep it simple, stupid!

Het verlaagde btw-tarief: keep it simple, stupid!
4 december 2018 750 keer bekeken

Hoewel ik al jarenlang van mening ben dat een stilzittende wetgever en een niet-onderbezette Belastingdienst een zegen zouden zijn voor het land, laat ik nu ten aanzien van de eerstgenoemde een ander geluid horen. De verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% zoals wordt voorgesteld in het Belastingplan 2019, zorgde ervoor dat ik in de afgelopen maanden de waslijst van Tabel I heb moeten doornemen met PE-punten-verzamelaars, en daarover dus weer moest nadenken.

Schuiven naar één tarief gedurende meerdere jaren

In zijn recente schriftelijke beantwoording op 8 november 2018 van Kamervragen over het Belastingplan 2019 laat de staatssecretaris een beetje in het midden of deze verhoging een eerste stap is naar een uniform btw-tarief. Hij zegt hierover: ‘In de afgelopen jaren zijn inderdaad meerdere onderzoeken en aanbevelingen gedaan omtrent uniformering van het btw-tarief, zoals door de studiegroep duurzame groei en de OESO. Het kabinet heeft echter niet voor uniformering gekozen, maar wel voor een schuif van directe belasting naar (economisch minder verstorende) indirecte belasting.’ De staatssecretaris laat hiermee een positief geluid horen over uniformering en zegt alleen dat er nu geschoven wordt. Uniformering door meerdere schuiven blijft dus mogelijk en het is zelfs mijn verwachting dat die zal gaan plaatsvinden. En als die uniformering moet plaatsvinden, is het ook wenselijk dat in meerdere etappes te doen, omdat een uniformering in één keer veel te grote economische gevolgen teweeg zal brengen. Het kabinet wacht dan ook heel terecht eerst af wat deze verhoging teweeg zal brengen. De grenseffecten schat men beperkt in, en ik denk dat dat juist is, maar er zouden zich ook andere effecten kunnen gaan voordoen. Alleen al deze kleine verschuiving van 6% naar 9% met een gelijktijdige lastenverlichting brengt nu eenmaal inflatie teweeg. Mijn voorspelling is dan ook dat over een jaar de inflatie fors is gestegen. Men wil dan ook eerst de hoogte van die inflatie – die men ongetwijfeld voor het publiek zal willen toeschrijven aan de wereldeconomie – en andere branche-effecten afwachten, alvorens de gewenste verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingen voort te zetten.

Hoewel ik dus uiteindelijk het afschaffen van het verlaagde tarief verwacht, zal dit nog wel enige jaren duren. En dat is de reden dat ik een update voorstel van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door mr. dr. W.A.P. Nieuwenhuizen. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 48 van 29 november 2018 (NTFR 2018/2725).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Opmerkingen