Swipe to the left

Highlights in BNO/BHV-land

Print
Highlights in BNO/BHV-land
By Raphaël Gallis - Auteur AI-Blad 10 18 september 2018 1012 keer bekeken Geen opmerkingen

In de afgelopen tijd is er flink wat beweging geweest in BNO/BHV-land. In deze blog benoem ik kort enkele highlights over het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en de nieuwe NEN norm 8112. Dit alles heeft effect op het organiseren van een goed preventiebeleid en het beperken van risico’s.

De Omgevingswet
Begin januari werd het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van de Omgevingswet van kracht. Hiermee is de sluitsteen gelegd want BHV in de Arbowet art. 15 gaat over BHV voor werknemers. Artikel 7.11 van het bouwbesluit in de Woningwet dekt de veiligheid van aanwezigen in gebouwen en het besluit ‘overige plaatsen’ regelt de veiligheid van aanwezigen in ‘niet gebouwen’. Denk daarbij aan festivals, bijeenkomsten in de open lucht etc.

De NEN norm 8112
De nieuwe versie van de NEN norm 8112 is verschenen. Dit is een procesnorm waarin de stappen om te komen tot een goede BNO/BHV worden beschreven. Leidend daarin zijn:

  • De omslag van normdenken naar risicodenken;
  • Het vaststellen van een ambitie niveau;
  • De integrale benadering (BIOC). Bouwkundige, Installatie technische en Organisatorische oplossingen worden in samenhang bekeken en zijn (deels) uitwisselbaar. Dit alles vindt plaats binnen de veiligheidscultuur van de organisatie.


Het CBS publiceert geen gegevens meer over branden
Tot enkele jaren geleden publiceerde het CBS op Statline een veelheid aan gegevens over branden in Nederland. Navraag leert dat het CBS hiermee is gestopt omdat ‘er geen betalende klanten meer voor zijn’. Blijkbaar worden de gegevens nu per Veiligheidsregio verzameld maar niet geaggregeerd. Hoe kunnen wij op landelijk niveau beleid maken zonder data? Ik vind deze beslissing op zijn zachtst gezegd heel merkwaardig.

AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie 5e druk
Informatie over BNO/BHV is nogal verspreid aanwezig. Het AI blad 10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie hanteert de hierboven beschreven uitgangspunten en helpt de gebruiker bij het opzetten en onderhouden van een BNO/BHV.

De wetgever beperkt zich tot het in veiligheid brengen van personen en het kunnen verzorgen van LEH (levensreddende eerste hulp). Het mag duidelijk zijn dat ‘voldoen aan de wet’ oftewel normdenken voor veel organisaties niet genoeg is. Soms kan het voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de aanwezigen snel in veiligheid worden gebracht, maar bedenk: bijna 60% van MKB-bedrijven gaat binnen 1 jaar na een brand failliet en 70% binnen 3 jaar. Nadenken over hoe incidenten kunnen worden voorkomen en beperkt is daarom belangrijk. In het AI-blad wordt hier veel aandacht aan besteed. Het lezen waard dus!