Swipe to the left

Investeringsagenda Belastingdienst: niet alleen een kwestie van geld

Print
Investeringsagenda Belastingdienst: niet alleen een kwestie van geld
By René van Doeselaar 14 november 2017 3982 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens het Regeerakkoord (pag. 38) wordt de komende jaren 0,5 miljard euro gereserveerd om de investeringsagenda van de Belastingdienst uit te voeren. Daarmee moet de uitvoering van het fiscale stelsel worden verbeterd.

De uitstroom van kennis en ervaring bij de Belastingdienst blijft niet zonder gevolgen. Dit is ook merkbaar in de belastingadviespraktijk. Er wordt meer dan voorheen traag of helemaal niet geantwoord en soms worden onjuiste standpunten ingenomen. Bezwaarschriften verdwijnen soms spoorloos. Op verzoeken om vooroverleg wordt meer dan anders afhoudend gereageerd. Enzovoort.

Dat half miljard lijkt mooi, maar een waarschuwing is op zijn plaats. Er zijn problemen die niet met geld alleen op te lossen zijn. Wanneer we de ambitieuze plannen uit het regeerakkoord erbij nemen, houd ik mijn hart vast. Denk aan wijzigingen in tariefstructuren, aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen, aanpassing van het lage btw-tarief, vergroening van het belastingstelsel en last but not least vermogensrendementheffing op basis van het werkelijk rendement. Daar bovenop taken zoals een coachende rol voor opdrachtgevers en zzp’ers bij de aanpassingen van de Wet DBA. Is dat realistisch? Ambitieus is het zeker.

Conclusies en aanbevelingen

Misschien ben ik te somber. Het is immers een goed ding dat de regeringspartijen onderkennen dat er wat moet veranderen bij de Belastingdienst en daar geld voor vrijmaken. Begin dit jaar verscheen het Rapport Commissie onderzoek Belastingdienst. Daarin staan conclusies en aanbevelingen die niet per se meer geld hoeven te kosten. Zoals: zorgen voor effectieve en uitnodigende instrumenten voor de werkvloer om signalen daaruit op de goede plek aan de top te krijgen. De leiding van de Belastingdienst dient te beschikken over een managementstijl waarin daadkracht, gezamenlijkheid en het vermogen verbindingen te leggen met relevante geledingen binnen de Belastingdienst in balans zijn. Het belang van voldoende fiscale kennis alsook ervaring met het bedrijf Belastingdienst waarin massale uitvoeringsprocessen aan de orde zijn, kan niet genegeerd worden in een goede mix met kennis en ervaring van buiten de Belastingdienst. Naast een bedrijfseconomische en een technologische invalshoek, blijven rechtsstatelijke waarborgen onverminderd van belang.

Alleen als deze conclusies en aanbevelingen uitgevoerd worden, is er ruimte om ingrijpende hervormingen van ons belastingstelsel ter hand te nemen. Waarbij zowel regering als parlement voldoende oog moeten hebben voor uitvoerbaarheid en haalbaarheid, zowel bij de Belastingdienst als bij belastingplichtigen.

mr. R. van Doeselaar, hoofdredacteur

Dit redactioneel is eerder verschenen in BelastingZaken Magazine 2017, nr. 4.


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Posted in: Fiscaal Recht