Swipe to the left

Proces Wilders-II is interessanter dan het proces Wilders-I

Print
Proces Wilders-II is interessanter dan het proces Wilders-I
By 1 years ago 13088 keer bekeken 1 comment

Aanstaande vrijdag wijst de Rechtbank Den Haag vonnis in het proces Wilders-II waarin politicus Geert Wilders als verdachte terecht staat voor de ‘minder-Marokkanen’ uitspraken op de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Lawine aan juridische argumenten

De uitkomst laat zich vooraf moeilijk voorspellen. De lawine aan juridische argumenten die zowel van de zijde van het OM als van de verdediging over de Haagse rechtbank zijn uitgestort zullen genoeg stof tot nadenken hebben gegeven. Tegelijkertijd moet de rechtbank een vonnis schrijven in de wetenschap dat de belangrijkste overwegingen en beslissingen wellicht het startpunt vormen van een jarenlange procedure met het Europees Hof als mogelijke finale instantie. De principiële, juridische en bovenal contraire standpunten die in requisitoir en pleidooi zijn ingenomen over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting laten op het eerste gezicht geen andere conclusie toe dat in ieder geval de Hoge Raad zich ooit over de uitspraken van Wilders zal moeten buigen.

Wilders-II

Tegen die achtergrond is het proces Wilders-II interessanter dan het proces Wilders-I. In Wilders-I wilde het OM niet vervolgen, werd desondanks tot vervolging gedwongen door het Gerechtshof Amsterdam en requireerde na een proces vol wrakingsverzoeken tot vrijspraak. Het vrijsprekend vonnis van de Rechtbank Amsterdam was niet onverwacht en betekende direct het onherroepelijke einde van het proces. In Wilders-II is het OM blijkens het requisitoir in volle overtuiging tot vervolging overgegaan en heeft met diezelfde overtuiging tot een bewezenverklaring en veroordeling gerequireerd. Daar stond een verdedigingsstrategie van de raadslieden van Wilders tegenover waarin iedere juridische tegel is opgelicht. De gewraakte uitspraken van Wilders in Wilders-II lijken daarbij strafrechtelijk gezien veel risicovoller dan de uitingen die in Wilders-I onderwerp van onderzoek waren. Kortom, voor de liefhebber een genoegen. Dat Geert Wilders zelf zich uitsluitend lijkt te bekommeren om zijn eigen vrijheid van meningsuiting kan daar niet aan af doen.

Uitlatingen

Niettemin kenmerkt het proces zich bovenal door de politieke en maatschappelijke implicaties daarvan waarbij de persoon en functie van Wilders en zijn uitlatingen over het proces en de overige procesdeelnemers een belangrijke rol spelen. En die uitlatingen deden ook de gemoederen binnen mijn kantoor oplopen.

‘PVV-hatende neprechtbank’

De rechtbank werd door Wilders weggezet als een ‘PVV-hatende neprechtbank’ waarvoor een eerlijk proces niet mogelijk was. Een eventueel veroordelend vonnis zou politiek ingegeven zijn en miljoenen Nederlanders veroordelen. Later zou men oordelen wie aan de goede kant van de geschiedenis stond. Het OM fungeert als meesterknecht van de regering en tegelijkertijd als bondgenoot van terroristen . De betrokken officieren van justitie op hun beurt zijn niet meer dan stropoppen die politieke opdrachten uitvoeren zoals dat in Turkije ook gebeurt, aldus Wilders. Een beeltenis van een van de betrokken officieren van justitie tegen de achtergrond van een Turkse vlag werd door Wilders op twitter geslingerd om zijn ongegronde beschuldigingen visueel kracht bij te zetten.

Twitter bericht

Geert Wilders zaak: Twitterbericht MKFW Advocaten

Screenshot gemaakt op 7 december 2016

De groeiende ergernis en zorg resulteerde in een Twitter-bericht van mijn kantoor waarin wij onze afschuw uitspraken over de uitspraken van Wilders. Tegelijkertijd publiceerden wij onze steunbetuiging aan de twee betrokken officieren van justitie om te laten zien dat er een gezamenlijk belang is om tegen dit soort feitenvrije beschuldigingen te ageren. Juist als deze geuit worden door een politicus met een groot electoraat en met grote politieke belangen. Juist ook omdat Wilders zich niet eenmaal, maar voortdurend en doelbewust zonder enige steekhoudende feitelijke onderbouwing te buiten gaat aan grove aantijgingen die ten onrechte de integriteit, onafhankelijkheid en professionaliteit van de rechterlijke macht, individuele rechters, het Openbaar Ministerie en individuele officieren van justitie in twijfel trekken.

Tweede Kamerlid

Uiteraard mag iedere verdachte zijn afkeuring uitspreken over zijn proces en de strafeis. Dat wordt in principe niet anders als de verdachte tegelijkertijd Tweede Kamerlid is. Wilders doet zijn uitlatingen echter voornamelijk buiten de rechtszaal en niet om een gunstige uitkomst in zijn strafzaak te bevorderen of zijn positie als verdachte te versterken. Het doel van Wilders is zijn kiezers mobiliseren en nieuwe kiezers aan zich binden. In die context heeft Wilders niet alleen de rol van verdachte, maar bovenal de rol van Tweede Kamerlid en voorman van een grote groep kiezers. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee waarop Wilders als Kamerlid een eed heeft gezworen. Die verantwoordelijkheden worden door Wilders op grove wijze veronachtzaamd met zijn ongegronde aanvallen op instituties en vertegenwoordigers van die instituties die van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat. En zoals ieder andere politicus verdient Wilders dan een stevig weerwoord. Niet alleen of zozeer van mijn kantoor, maar van alle deelnemers aan de strafrechtspleging die – terecht - vertrouwen hebben in het functioneren van die essentiële instituties en het algemeen belang zien in de verdediging daarvan.

Interview

In een recent interview in The New Yorker met president Obama en enkele van zijn adviseurs over aanloop en gevolgen van de presidentsverkiezingen worden de gevolgen van een feitenvrije politicus in de huidige tijd van sociale media en het huidige politieke en maatschappelijke klimaat feilloos blootgelegd. Ongegronde en feitenvrije uitlatingen die in het verleden beperkt weerklank zouden vinden krijgen nu betekenis en brede instemming op de sociale media waarna ze autoriteit verkrijgen en ten slotte voor waar worden aangenomen met alle gevolgen van dien. Het is dus juist daar op de sociale media waar het weerwoord moet klinken. Alle mogelijke beledigingen, verwensingen en soms bedreigingen ten spijt. Al worden maar een paar mensen bereikt die nog twijfelen dan nog is er winst behaald.

Redactioneel commentaar

In een uitstekend redactioneel commentaar merkte het NRC op 25 november jl. al op dat het opvallend stil was in reactie op de beschuldigingen van Wilders. Inmiddels heeft de oud-president van de Hoge Raad gereageerd evenals een Amsterdamse officier van justitie. Grote afwezige is tot op heden de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goed voorbeeld doet in de toekomst hopelijk goed volgen. Ook in de advocatuur.

Lees meer blogs over strafrecht op Strafrecht Blog.

Posted in: Strafrecht
Bertus Buizer 1 years ago at 01:34
Goed betoog. Het stemt mij goed dat er ook advocaten zijn zoals Christian Flokstra, die door de oneliners van Wilders heen prikken. Werkelijk, ik verbaas mij in toenemende mat, hoe een advocaat als Knoops zich in allerlei bochten wringt om zijn client Wilders maar te kunnen verdedigen. Hij maakt de zaak daarmee niet sterker en schiet mogelijk tegelijk zichzelf in de voet. Het lijkt ook wel of dat bij de heer Knoops ook zo werkt: wie betaalt, bepaalt. Daarom ben ik blij met deze voortreffelijke analyse van Christian Flokstra.
Ik verbaas mij er overigens vaak over, hoe de heer Wilders steeds ongestraft uithaalt naar rechters. Maar misschien zal morgen, 9 december, blijken dat de rechters dat ook niet van Wilders pikken,