Swipe to the left

Posts tagged 'billijke vergoeding'

RSS Feed

Grensoverschrijdend gedrag werknemer staat toekenning billijke vergoeding niet in de weg

De Hogeschool van Amsterdam verzoekt ontbinding voor een docent wegens het grensoverschrijdende gedrag dat de docent al meerdere jaren vertoonde. De ontbinding wordt toegewezen (op basis van de g-grond), maar omdat de Hogeschool onzorgvuldig met de situatie is omgegaan wordt de werknemer gecompenseerd en ontvangt een billijke vergoeding ter hoogte van 10.000 euro. Een uitkomst die moeilijk uit te leggen valt aan slachtoffers.

Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens vraagt al jarenlang aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie en in het bijzonder voor het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in geval van zwangerschap. In 2017 ontving de ‘front office’ van het College 1407 meldingen of vragen over zwangerschapsdiscriminatie, meer dan over elke andere discriminatiegrond. Dit kwam ook doordat het College een tijdelijk meldpunt had ingesteld in mei 2017, maar geeft wel aan hoeveel vrouwen problemen ondervinden op dit punt. Om dezelfde reden lanceerde het ministerie van SZW in maart 2017 een ‘Actieplan zwangerschapsdiscriminatie’, compleet met mediacampagne. Deze maatregelen zetten de schijnwerper op zwangerschapsdiscriminatie, maar of zij echt helpen, is de vraag.

De billijke vergoeding op grond van te verwachten werkloosheid

Hoe bepaal je nu de hoogte van de billijke vergoeding? De Hoge Raad gaf op 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187) daar meer richting aan. Op 15 november 2017 (ECLI:NLRBLIM:2017:11179) deed de Kantonrechter Maastricht een duit in het zakje hoe te komen tot een billijke vergoeding. Het lijkt erop dat alle wegen naar Rome leiden en Maastricht op de route ligt. Onderweg wordt Rotterdam gepasseerd.

Een verschil van inzicht met de bestuurder? Check, dubbelcheck dan pas actie!

De wetgever biedt met de h-grond (art. 7:669 BW) een helpende hand aan de aandeelhouder die zijn bestuurder wil ontslaan. Hierbij is vaak haast geboden én is er regelmatig geen dossier opgebouwd over het functioneren van de bestuurder. Daarom wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de h-grond. Naar de h-grond moet echter niet te makkelijk worden gegrepen. Doet een aandeelhouder dat wel, dan maakt de toegekende billijke vergoeding in de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant («JAR» 2017/266) duidelijk dat dit tot een behoorlijke tik op de vingers kan leiden.