Swipe to the left

Posts tagged 'billijke vergoeding'

RSS Feed

De billijke vergoeding op grond van te verwachten werkloosheid

Hoe bepaal je nu de hoogte van de billijke vergoeding? De Hoge Raad gaf op 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187) daar meer richting aan. Op 15 november 2017 (ECLI:NLRBLIM:2017:11179) deed de Kantonrechter Maastricht een duit in het zakje hoe te komen tot een billijke vergoeding. Het lijkt erop dat alle wegen naar Rome leiden en Maastricht op de route ligt. Onderweg wordt Rotterdam gepasseerd.

Een verschil van inzicht met de bestuurder? Check, dubbelcheck dan pas actie!

De wetgever biedt met de h-grond (art. 7:669 BW) een helpende hand aan de aandeelhouder die zijn bestuurder wil ontslaan. Hierbij is vaak haast geboden én is er regelmatig geen dossier opgebouwd over het functioneren van de bestuurder. Daarom wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de h-grond. Naar de h-grond moet echter niet te makkelijk worden gegrepen. Doet een aandeelhouder dat wel, dan maakt de toegekende billijke vergoeding in de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant («JAR» 2017/266) duidelijk dat dit tot een behoorlijke tik op de vingers kan leiden.