Swipe to the left

Posts tagged 'herstelrecht'

RSS Feed

De (nieuwe) Aanwijzing slachtofferzorg in vogelvlucht

By 8 maanden geleden 8513 keer bekeken Geen opmerkingen

Per 1 mei 2017 is de rol van het slachtoffer in het strafproces geherdefinieerd in de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg en is de oude Aanwijzing slachtofferzorg (2010A029) komen te vervallen. Deze transitie is het gevolg van de Europese Richtlijn 2012/29/EU inzake vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (pbEU 2012, L315). Deze richtlijn in combinatie met de actuele ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Openbaar Ministerie is overgegaan tot het updaten c.q. upgraden van de (bestaande) Aanwijzing slachtofferzorg. De Aanwijzing bevat regels voor de fasen opsporing en vervolging. De Aanwijzing gaat in op informatieverstrekking, bescherming en individuele beoordeling van schadebehandeling, spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring, inzage en kennisneming van de stukken.

De proeve van bekwaamheid: een pleidooi voor herstelrecht

By 10 maanden geleden 74659 keer bekeken 3 comments

Iedere strafzaak doet ertoe. Waarom? Omdat ten diepste bij iedere strafzaak mensen zijn betrokken. Ook al herkennen wij altijd in iedere einduitspraak van de rechter weer het zogenoemde beslissingsmodel van de artikelen 348/350 Wetboek van Strafvordering: de ene strafzaak is in juridisch opzicht natuurlijk de andere niet.

Zingen of zwijgen: 'Cold' or 'Hot'?

By Alrik de Haas & Mehmet Özsüren 1 years ago 4281 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Hou je snavel!’ Er zijn in ons land heel wat strafrechtadvocaten die dit als een soort standaard gouden advies geven aan hun cliënten voorafgaand aan politieverhoren. Een regel die wordt gezien als een soort wijsheid die haar waarde in de strafpraktijk zou hebben bewezen. Geldt dit adagium eigenlijk nog wel?

Herstelbemiddeling niet alleen voor het plebs

"Gisteravond ontving ik nog een e-mail in deze zaak met als bijlage een brief van een door de verdediging ingeschakelde mediator in deze overvallen zaken". De Voorzitter van de meervoudige strafkamer in de rechtbank begon op deze manier in aanwezigheid van een groot aantal slachtoffers en verwanten de inhoudelijke behandeling van een zaak.