Swipe to the left

Posts tagged 'herstelrecht'

RSS Feed

Het wringt soms in het strafrecht. Durf juist dan de toga tijdelijk aan de wilgen te hangen!

Op 4 april 2018 organiseerde Stichting Mens en Strafrecht een vierde debatavond in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Het thema van die avond was: "Waar wringt het in het Strafrecht?" Professor Theo de Roos begon die avond met het bespreken van drie heel verschillende strafzaken. De (wan)prestaties van de hedendaagse Nederlandse strafrechtspleging werden blootgelegd. De mogelijke toegevoegde waarde van herstelrecht kwam daarbij aan bod, juist als het klassieke strafrecht wringt of zelfs contraproductief uitpakt voor de betrokkenen in het strafproces. Saskia Belleman reageerde hierop vanuit haar ervaringen als rechtbankverslaggever. Saskia Belleman vroeg vooral aandacht voor de wijze waarop slachtoffers en nabestaanden in grotere strafzaken worden bejegend vanaf binnenkomst in het gerechtsgebouw, terwijl zij formeel ook een positie hebben verworven in het strafproces anno 2018. Onder leiding van professor Ybo Buruma ontspinde zich een levendig debat. Enkele mediators in strafzaken benadrukten uit eigen ervaring en met passie hoe buiten de rechtszaal conflictpartijen in een strafzaak alsnog tot elkaar kunnen komen. Herstelrecht is inderdaad ook in Nederland sinds enkele jaren niet meer weg te denken in en rondom het strafproces.

De (nieuwe) Aanwijzing slachtofferzorg in vogelvlucht

By 10 maanden geleden 9323 keer bekeken Geen opmerkingen

Per 1 mei 2017 is de rol van het slachtoffer in het strafproces geherdefinieerd in de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg en is de oude Aanwijzing slachtofferzorg (2010A029) komen te vervallen. Deze transitie is het gevolg van de Europese Richtlijn 2012/29/EU inzake vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (pbEU 2012, L315). Deze richtlijn in combinatie met de actuele ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Openbaar Ministerie is overgegaan tot het updaten c.q. upgraden van de (bestaande) Aanwijzing slachtofferzorg. De Aanwijzing bevat regels voor de fasen opsporing en vervolging. De Aanwijzing gaat in op informatieverstrekking, bescherming en individuele beoordeling van schadebehandeling, spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring, inzage en kennisneming van de stukken.

De proeve van bekwaamheid: een pleidooi voor herstelrecht

By 1 years ago 75701 keer bekeken 3 comments

Iedere strafzaak doet ertoe. Waarom? Omdat ten diepste bij iedere strafzaak mensen zijn betrokken. Ook al herkennen wij altijd in iedere einduitspraak van de rechter weer het zogenoemde beslissingsmodel van de artikelen 348/350 Wetboek van Strafvordering: de ene strafzaak is in juridisch opzicht natuurlijk de andere niet.

Zingen of zwijgen: 'Cold' or 'Hot'?

By Alrik de Haas & Mehmet Özsüren 1 years ago 4494 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Hou je snavel!’ Er zijn in ons land heel wat strafrechtadvocaten die dit als een soort standaard gouden advies geven aan hun cliënten voorafgaand aan politieverhoren. Een regel die wordt gezien als een soort wijsheid die haar waarde in de strafpraktijk zou hebben bewezen. Geldt dit adagium eigenlijk nog wel?

Herstelbemiddeling niet alleen voor het plebs

"Gisteravond ontving ik nog een e-mail in deze zaak met als bijlage een brief van een door de verdediging ingeschakelde mediator in deze overvallen zaken". De Voorzitter van de meervoudige strafkamer in de rechtbank begon op deze manier in aanwezigheid van een groot aantal slachtoffers en verwanten de inhoudelijke behandeling van een zaak.