Swipe to the left

Posts tagged 'Hoge Raad'

RSS Feed

De aangekondigde wijzingen in het verkeersstrafrecht: wild tales?

By 9 maanden geleden 4278 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin augustus heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden circa 400 meter van ons kantoor vandaan. Het slachtoffer is een 35-jarige man, echtgenoot en vader van twee jonge kinderen. Hij is begin van de avond, binnen de bebouwde kom, op zijn fiets aangereden door een auto die vermoedelijk met hoge snelheid heeft gereden. Hoe snel de auto heeft gereden wordt nog onderzocht, maar bij remproeven die de politie die bewuste avond uitvoerde werd het geconstateerde remspoor (lees: 50 meter) niet gehaald. Hiermee is meteen de complexiteit van het verkeersstrafrecht gegeven. In het kader van de strafafdoening zijn ook wat noten te kraken.

Hoge Raad, nu doet u het weer!

By 10 maanden geleden 5507 keer bekeken Geen opmerkingen

Ook bij de Hoge Raad stonden de afgelopen weken in het teken van de zomervakantie. Deze rustperiode leent zich bij uitstek voor het bestuderen van zijn arresten van het afgelopen jaar en voor juridische bezinning. De Hoge Raad heeft zich de afgelopen maanden immers niet onbetuigd gelaten en een aantal overzichts- en/of samenvattingsarresten gewezen die ons, strafrechtjuristen, genoeg stof tot nadenken geeft. Persoonlijk koester ik bijzondere interesse in het recht van de verdachte op het ondervragen van (de hem belastende) getuigen. Juist op dat gebied heeft de Hoge Raad vlak voor het zomerreces nog enkele arresten gewezen waarin hij onder meer ingaat op de inbreng en waardering van getuigenverklaringen in strafproces en de invloed van art. 6 EVRM.

Motiveren is zilver, recht spreken is goud

By 1 years ago 53893 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de verdediging een dossier ter beschikking krijgt van justitie, zit zij niet zelden met een min of meer voldongen onderzoek. Voor het behartigen van de procesbelangen van de verdediging, én vaak ook voor de waarheidsvinding, kan het dan nodig zijn dat vervolg- c.q. “tegen”onderzoek plaatsvindt. Men denke bijvoorbeeld aan de situatie dat het onderzoek te eenzijdig uitgevoerd is of dat bij het horen van getuigen bepaalde aspecten onderbelicht zijn gebleven.

Voorwaardelijke ontbinding nog steeds mogelijk onder de Wwz

By 1 years ago 3827 keer bekeken Geen opmerkingen

De Hoge Raad trakteerde arbeidsrechtelijk Nederland op een mooi kerstcadeau. Op de vooravond van Kerst oordeelde de Hoge Raad namelijk dat een voorwaardelijke ontbinding na een ontslag op staande voet onder het nieuwe ontslagrecht nog steeds mogelijk is.

Iets over de cassatiebalie in strafzaken en verdere specialisatie

By 1 years ago 3616 keer bekeken 2 comments

Al enige tijd hangt de invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken boven de markt, net zoals dat voor civiele zaken al geldt (en zijn vruchten heeft afgeworpen). Tijdens het congres van de NVSA op 9 en 10 december 2016 heeft (cassatie)advocaat Thijs Kelder in het diepe Zuiden nog eens de voor- en nadelen van een dergelijke balie uiteengezet. (Te) simpel gezegd gaat het om een verbetering van de behandeling van strafcassaties aan de ene kant tegenover de vrije advocatenkeuze aan de andere kant. Uiteindelijk gaf voor hem – in mijn woorden – de consumentenbescherming die door de vereiste specialisatie wordt geboden de doorslag om wel een cassatiebalie in strafzaken in te stellen. De Orde is daarmee druk bezig, zo heb ik begrepen. 'Zie over de doelen van de cassatiebalie en de financiering daarvan R.J. Baumgardt & P. van Dongen, 'Gesloten cassatiebalie na bezuinigingen?', Strafblad 2016 (5), 57.'

Top 10 meestgelezen fiscale arresten van de Hoge Raad

By Redactie NDFR 1 years ago 10931 keer bekeken Geen opmerkingen

De redactie van de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) heeft ze voor u op een rijtje gezet: de meestgelezen arresten van de Hoge Raad op het gebied van Fiscaal Recht. NDFR en het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) zijn toonaangevende uitgaven van Sdu op het gebied van fiscaal recht. NDFR is een modulair opgebouwde online fiscale encyclopedie.

Overlast in cassatie

By 3 years ago 2462 keer bekeken

Al enige decennia wordt over de werklast geklaagd vanuit de Kazernestraat, waar de Hoge Raad thans nog zetelt. Ondanks de ingevoerde procesvertegenwoordiging, artikel 81 RO (voorheen art. 101a RO) en recent artikel 80a RO blijft het voor de Hoge Raad kennelijk behelpen.