Swipe to the left

Posts tagged 'rechtsmiddelen'

RSS Feed

Moderne rechtsmiddelen

By 7 maanden geleden 2316 keer bekeken Geen opmerkingen

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 vond het congres Comparative insights for the modernization of the Dutch Code of Criminal Procedure plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met het ministerie van – inmiddels – Justitie en Veiligheid. Naast plenaire inleidingen op het strafprocesrecht van België, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zwitserland en de veranderingen daarvan, vonden diverse workshops plaats in rechtsvergelijkend verband. Het doel daarbij was om in het kader van het nieuwe, moderne Wetboek van Strafvordering, tot internationale inspiratie te komen. Eén van de workshops ging over het hoger beroep. Het was heel interessant om te leren hoe – in de kern – het systeem in andere landen in elkaar steekt met betrekking tot dit rechtsmiddel.

Exotische rechtsmiddelen

By 9 maanden geleden 3236 keer bekeken Geen opmerkingen

Ons Wetboek van Strafvordering kent natuurlijk de overbekende gewone rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie, alsmede de bijzondere rechtsmiddelen cassatie in belang der wet en herziening. Daarover zijn boeken vol geschreven en het belang van die rechtsmiddelen kan maar moeilijk overschat worden. Alle dragen zij hun eigen steentje bij, zodat de juiste eindbeslissing in een strafzaak uiteindelijk tot stand komt, al moet daar soms iets ‘bijzonders’ voor gebeuren. Maar er is veel meer.

Rechtsmiddelen

By 1 years ago 9237 keer bekeken Geen opmerkingen

In geval van strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv, is een rechterlijke machtiging vereist (zie art. 103 Sv). In dat verband geldt voor een civiel conservatoir beslag hetzelfde (zie art. 700 lid 1 Rv). Anders dan in civilibus is in het strafrecht de officier van justitie niet gehouden om binnen een bepaalde termijn de hoofdzaak tegen de verdachte in te stellen/aan te brengen. Dat maakt dat een gelegd strafvorderlijke conservatoir beslag lang kan duren alvorens er duidelijkheid bestaat over het einde van de zaak en de beslissing op het beslag. Dat is anders als de beslagene afstand van het voorwerp doet of de officier van justitie besluit het voorwerp aan de beslagene of een rechthebbende (terug) te geven.

Strafrecht, net schaken – strategisch gebruik van rechtsmiddelen

By 1 years ago 15073 keer bekeken Geen opmerkingen

Strategisch gebruik van rechtsmiddelen in het strafrecht. Het gebeurt, maar te weinig. Zowel in hoger beroep als in cassatie is het vaak mogelijk om beperkt (cassatie)beroep in te stellen. Zelfs in eerste aanleg is het voor de verdediging soms mogelijk – en gunstig -om een beperking aan te brengen in de omvang van het strafproces. Elke fase van het strafproces kent echter wel zijn eigen bijzonderheden en (on)mogelijkheden.

Geef mij de feiten, maar wel een beetje snel graag

Het rechtsmiddel hoger beroep is onder meer bedoeld om fouten en omissies in eerste aanleg te verhelpen. Waar een getuige bijvoorbeeld in eerste instantie ten onrechte niet is gehoord dan wel niet de door de verdediging kon worden ondervraagd (al of niet ter zitting), kan de hogere feitenrechter daarvoor alsnog zorgdragen. Het hof Den Haag heeft onlangs belangwekkende overwegingen gewijd aan die verhouding tussen beide instanties (Hof Den Haag 4 mei 2016, NbSr 2016/179).