Swipe to the left

Posts tagged 'schade'

RSS Feed

Ook vrijwilligers vallen ook onder bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW

Je vraagt het je af. Genieten vrijwilligers dezelfde rechtsbescherming als werknemers indien zij schade oplopen in de uitoefening van hun werkzaamheden? Ja, dus. Aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3142). Artikel 7:658 lid 4 BW is van overeenkomstige toepassing.

Geen cent te makken, toch de zaak maken

De strafrechtadvocaat die grootmeester is in strafzaken, denkt voortdurend aan de eindbestemming van de cliënt. Als het even kan zonder het financiële plaatje vroeg of laat uit het oog te verliezen. Deze blog gaat de verdediging in op geld van c.q. voor de cliënt. Geld dat soms eerst voor eigen risico moet worden besteed. Over verdediging in relatie tot de financiële kant van de strafzaak is de laatste tijd in de feitenrechtspraak veel bijzonders te melden. We volstaan met een selectie van bijzondere uitspraken over dit thema. De strafrechtadvocatuur kan dit in de spreekwoordelijke koffer meenemen de rechtszaal in.