Swipe to the left

Posts tagged 'tegenonderzoek'

RSS Feed

Wet middelenonderzoek bij geweldplegers: weer gaan we een stap verder dan het buitenland!

By 14 november 2017 5771 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is nog een gekke gewaarwording om een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te vinden in een ‘standaard’ geweldszaak. Afgelopen week was dit weer het geval. Het is terug te voeren op artikel 55d en 55e van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Deze artikelen zijn de vruchten van het wetsvoorstel ‘terugdringen van geweld onder invloed van middelen’(Kamerstukken II 2013/14, 33799) , dat uiteindelijk heeft geleid tot de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (hierna: “Wet”).