Swipe to the left

Posts tagged 'verstoorde arbeidsrelatie'

RSS Feed

Ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding

De g-grond, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding, wordt in de jurisprudentie steeds verder ingekleurd. Verwijtbaarheid van de werknemer is geen vereiste. Wel moet vast komen te staan dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst echt niet meer kan worden gevergd.

De billijke vergoeding op grond van te verwachten werkloosheid

Hoe bepaal je nu de hoogte van de billijke vergoeding? De Hoge Raad gaf op 30 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1187) daar meer richting aan. Op 15 november 2017 (ECLI:NLRBLIM:2017:11179) deed de Kantonrechter Maastricht een duit in het zakje hoe te komen tot een billijke vergoeding. Het lijkt erop dat alle wegen naar Rome leiden en Maastricht op de route ligt. Onderweg wordt Rotterdam gepasseerd.