Swipe to the left

Posts tagged 'waarheidsvinding'

RSS Feed

Alleen waarheidsvinding kan recht doen in zaak Mitch Henriquez

By 6 maanden geleden 66865 keer bekeken 4 comments

Donderdag aanstaande doet de Rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak Mitch Henriquez. Normaal gesproken is dat een einduitspraak, maar in deze zaak weet je het maar nooit. Er lijken serieuze redenen te zijn om te twijfelen aan de kwaliteit van de waarheidsvinding in de zaak tot nu toe. De rechtbank kan in theorie ook tot dat oordeel komen en zich nader willen laten voorlichten.

Arnhemse rechter-commissaris zet de toon: lat weer hoger voor getuigenverzoeken

By 1 years ago 11970 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 23 maart 2017 verscheen een beschikking van een Arnhemse rechter-commissaris met betrekking tot getuigenverzoeken die zich laat lezen als ware het een standaardarrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:RBGEL:2017:1646). Gelukkig maakt deze rechter-commissaris echter nog geen deel uit van dit college.

Geef mij de feiten, maar wel een beetje snel graag

Het rechtsmiddel hoger beroep is onder meer bedoeld om fouten en omissies in eerste aanleg te verhelpen. Waar een getuige bijvoorbeeld in eerste instantie ten onrechte niet is gehoord dan wel niet de door de verdediging kon worden ondervraagd (al of niet ter zitting), kan de hogere feitenrechter daarvoor alsnog zorgdragen. Het hof Den Haag heeft onlangs belangwekkende overwegingen gewijd aan die verhouding tussen beide instanties (Hof Den Haag 4 mei 2016, NbSr 2016/179).

Op zoek naar de waarheid: strafzaken in Nederland en Suriname

By 2 years ago 3559 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanuit Paramaribo doe ik verslag van een middag strafzittingen bij de kantonrechter. Anders dan in Nederland behandelt de kantonrechter ook misdrijven. De zaken die de revue passeren zijn onder andere een verduistering in dienstbetrekking, een zedenzaak en een gewelddadige beroving. De rol van de officier van justitie houdt niets meer in dan het voordragen van de zaak. Daarna neemt de rechter de leiding en beslist zij in haar eentje over het al dan niet voortduren van de voorlopige hechtenis, beslist zij zelfstandig of er getuigen gehoord moeten worden en ondervraagt ze in een behoorlijk tempo de verdachten en getuigen. De verduisteringszaak heeft me aan het denken gezet over de manier waarop strafzaken in Nederland worden behandeld en of wij niet iets van de Surinaamse wijze zouden kunnen opsteken.