Swipe to the left

Posts tagged 'Wegenverkeerswet'

RSS Feed

De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor appen achter het stuur!

By 3 maanden geleden 3780 keer bekeken Geen opmerkingen

De bovenstaande titel had ook kunnen zijn: “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor niet verlenen van voorrang”, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor door rood licht rijden, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor bumperkleven”. Ook een (forse) snelheidsovertreding kan volgens de minister een maximale gevangenisstraf van twee jaar rechtvaardigen, terwijl een (ernstig) gevolg in voornoemde gevallen niet hoeft in te treden. Er hoeft niet eens een ongeluk te worden veroorzaakt. De enkele constatering door een opsporingsambtenaar zal volgens de minister voldoende kunnen zijn om oplegging van maximaal twee jaar gevangenisstraf te rechtvaardigen.

De aangekondigde wijzingen in het verkeersstrafrecht: wild tales?

By 9 maanden geleden 4278 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin augustus heeft er een fataal ongeluk plaatsgevonden circa 400 meter van ons kantoor vandaan. Het slachtoffer is een 35-jarige man, echtgenoot en vader van twee jonge kinderen. Hij is begin van de avond, binnen de bebouwde kom, op zijn fiets aangereden door een auto die vermoedelijk met hoge snelheid heeft gereden. Hoe snel de auto heeft gereden wordt nog onderzocht, maar bij remproeven die de politie die bewuste avond uitvoerde werd het geconstateerde remspoor (lees: 50 meter) niet gehaald. Hiermee is meteen de complexiteit van het verkeersstrafrecht gegeven. In het kader van de strafafdoening zijn ook wat noten te kraken.

Is er in de (strafrechtelijke) rechtspraak, in het bijzonder bij controles op grond van de Wegenverkeerswet, ruimte voor het aannemen van détournement de pouvoir?

By 1 years ago 17738 keer bekeken Geen opmerkingen

Het klinkt prachtig: détournement de pouvoir. Het beginsel van zuiverheid van oogmerk klinkt al een stuk minder romantisch. Het houdt -kort gezegd- in dat de overheid een bevoegdheid niet voor een ander doel mag gebruiken dan waarvoor deze is gegeven. Dit begrip stond centraal in de zaak die ook wel bekend geworden is als de “Dynamische verkeerscontrole-zaak”, waarin de Hoge Raad op 1 november 2016 uitspraak deed (ECLI:NL:HR:2016:2454). De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 21 december 2015 en verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Haag om opnieuw recht te doen. Deze week (2 juni 2017) is de zaak bij het gerechtshof in Den Haag behandeld. De uitspraak volgt 16 juni aanstaande. Met het oog daarop een korte terugblik (en voorzichtige zienswijze) op die zaak. Het voert te ver om de zaak tot in detail te belichten, hier zullen dus slechts de hoofdlijnen worden geschetst.