Swipe to the left

Posts tagged 'wetsvoorstel'

RSS Feed

De voorwaardelijke invrijheidstelling onder vuur

By 25 days ago 4290 keer bekeken Geen opmerkingen

Het nieuwe plan van de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) tot aanpassing van de wetgeving over de voorwaardelijke invrijheidstelling bij langgestraften leidde gisteren direct tot veel reuring. Het wetsvoorstel is pas in het stadium van consultatie, maar is een uitvloeisel van het regeerakkoord dat door de coalitiepartijen is ondertekend. Alle reden om het serieus te nemen.

De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor appen achter het stuur!

By 2 maanden geleden 3567 keer bekeken Geen opmerkingen

De bovenstaande titel had ook kunnen zijn: “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor niet verlenen van voorrang”, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor door rood licht rijden, of “De minister is er klaar mee: maximaal 2 jaar cel voor bumperkleven”. Ook een (forse) snelheidsovertreding kan volgens de minister een maximale gevangenisstraf van twee jaar rechtvaardigen, terwijl een (ernstig) gevolg in voornoemde gevallen niet hoeft in te treden. Er hoeft niet eens een ongeluk te worden veroorzaakt. De enkele constatering door een opsporingsambtenaar zal volgens de minister voldoende kunnen zijn om oplegging van maximaal twee jaar gevangenisstraf te rechtvaardigen.

Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar, wenselijk en noodzakelijk of symboolpolitiek?

By 1 years ago 14603 keer bekeken 3 comments

De Amsterdamse advocaat Henk Kersting riep eind januari de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het ‘Wetsvoorstel geweldsaanwending door opsporingsambtenaar’.[1] In dit wetsvoorstel, dat op 23 december 2016 bij de Tweede Kamer is ingediend, wordt een bijzondere positie voor de opsporingsambtenaar in het leven geroepen. Kersting betoogt -onder andere- dat in het voorstel ten onrechte wordt uitgegaan van de goeder trouw van de agenten. Daarnaast zou vervolging voor algemene geweldsdelicten lastiger worden gemaakt.[2] Wat houdt het wetsvoorstel precies in en is het (on)wenselijk om agenten die geweld toepassen tijdens hun werk een ‘bijzondere positie’ te geven?