Swipe to the left

'Take me to Church'

Print
'Take me to Church'
By mr. F. Horzen 2 mei 2018 1139 keer bekeken Geen opmerkingen

De woorden ‘Take me to Church’ uit de gelijknamige song van Hozier zweefden door mijn hoofd kort na lezing van het eind maart 2018 verschenen rapport Tax Justice & Poverty. Het rapport verscheen in het kader van het Tax Justice and Poverty Research Project, een project dat wordt uitgevoerd door een aantal onderdelen van de katholieke orde van jezuïeten en een aantal ngo’s, waaronder Tax Justice Network Germany.
Het onderzoek had betrekking op de problemen waar de belastingautoriteiten tegenaan lopen bij de belastingheffing in Beieren, Zambia en Kenia.

Hoofdlijnen van het rapport

Het aardige van het onderzoek is dat in de kern de problemen van de Beierse belastingdienst vergelijkbaar zijn met de problemen van de belastingdiensten in Zambia en in Kenia: gebrek aan transparantie, menskracht, een gebrekkige IT, een beperkte slagkracht als gevolg van beperkte fiscale soevereiniteit, de mobiliteit van kapitaal in de geglobaliseerde economie, de toenemende kloof tussen arm en rijk, de politieke invloed die rijken uitoefenen alsmede een overmacht aan belastingadviseurs die voor de belangen van hun klanten opkomen. De reden dat een Duitse deelstaat in de vergelijking is betrokken, lijkt een betekenis te hebben die dieper gaat dan het simpele feit dat de Jesuitenmission te Nürnberg bij het onderzoek is betrokken. De diepere betekenis lijkt te zijn dat het rapport een verbinding wil leggen tussen de middenklasse van Europa en de bevolking van Afrika. Als gevolg van de globalisering gaat die middenklasse erop achteruit en de bevolking van Afrika gaat er nauwelijks op vooruit. De echte winnaars van de globalisering zijn China en andere Aziatische landen. Anders gezegd, bij voortzetting van de huidige trend zal het niet lang meer duren voordat er geen verschil meer is tussen het lot van de ‘westerse’ middenklasse en de inwoners van Afrika. Het rapport heeft dan ook mede een ‘geopolitieke’ agenda. Het rapport bepleit namelijk het vormen van een Europees-Afrikaanse as, als een soort ‘derde weg’ tussen de Angelsaksische wereld en China. Een dergelijke as ligt volgens het rapport voor de hand, omdat ‘the Common Good for All’ deel uitmaakt van zowel de Europese als de Afrikaanse waarden en tradities. De problemen die in het rapport worden gesignaleerd, liggen in de lijn van vergelijkbare rapportages die andere ngo’s de afgelopen jaren hebben gepubliceerd. Ook de in het rapport geventileerde kritiek op het neoliberalisme is eerder gehoord. Toch springt het rapport Tax Justice & Poverty er op één punt uit in vergelijking met de ‘standaard’ ngo-rapportages. Ik doel daarmee op hoofdstuk 8 van het rapport, getiteld ‘Ethical Reflection’.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door mr. F. van Horzen. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 18 van 3 mei 2018 (NTFR 2018/1022).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn
Posted in: Fiscaal Recht