Swipe to the left

Van de WOR naar de POR (en weer terug)

Print
Van de WOR naar de POR (en weer terug)

Tijdens mijn studie las ik ter voorbereiding van mijn tentamen de Wet op de ondernemingsraden (WOR). En dat was een verademing. Een wet die lekker weg-leest kom je niet vaak tegen. En inmiddels zo’n 40 jaar later leest de wetstekst nog steeds lekker weg. En dat is het verraderlijke! Want al die vage normen in de wet leveren veel voer voor juristen. Denk maar aan begrippen als ‘belangrijk’, ‘onderneming’ en ‘beloningssysteem’. Begrippen uit de wetstekst die zoveel decennia na dato nog steeds veel onduidelijkheid scheppen. Enerzijds omdat deze begrippen als vaag kunnen worden bestempeld, maar anderzijds ook omdat veel juristen vaak de merites van de WOR niet beheersen. En dat geldt juist ook voor arbeidsrechtjuristen die veelal niet vaak met dit specifieke rechtsgebied te maken hebben.

Praktijk op de Ondernemingsraden (POR)

En dan verschijnt ook nog de Praktijk op de Ondernemingsraden (POR) ten tonele. Want constaterende deze onduidelijkheden, is het toch wel opvallend hoeveel er niet wordt geprocedeerd op dit rechtsgebied. Uitgaande van circa 10.000 ondernemingsraden in Nederland is het opvallend dat het aantal procedures klein zijn. Zeker wanneer we het aantal procedures die niet tot een uitspraak leiden ook nog erbij nemen. Kijk de jaarverslagen van de Ondernemingskamer er maar op na.

Tabel 11
Bron: jaarverslag Ondernemingskamer 2017:
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments...

Wanneer dit wordt gecorrigeerd voor de ondernemingsraden uit de vervoerssector en sommige ministeries, blijft er uiteindelijk niet veel over.

Kantonrechterprocedures (36-WOR)

Vergelijkbare cijfers van kantonrechterprocedures (36-WOR) ontbreken. Uit eigen ervaring constateer ik dat dit een vergelijkbaar beeld geeft. Daarbij gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat het aantal vervangende instemmingsprocedures is toegenomen. Dit kan (hoogstwaarschijnlijk) worden toegerekend aan het feit dat een aantal jaren geleden de verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie alvorens dat een gang naar de kantonrechter kon worden gemaakt is afgeschaft.

De POR is voor een goed begrip van het rechtsgebied ook van belang bij het adviseren van cliënten! Want de praktijk leert dat partijen (ook in de toekomst) tot elkaar veroordeeld zijn. Ze moeten altijd met elkaar verder. En dat levert aan beide zijden ander spectrum dan de klassieke advocatuurbenadering.

Procederen binnen medezeggenschapsrecht vergt dan ook een meer strategische benadering dan het regulier procederen. En dan hebben we het nog niet eens over de klassieke fout die arbeidsrechtadvocaten maken bij de Ondernemingskamer. Vergeten wordt dat de Ondernemingskamer naast drie juridische geschoolde rechters ook nog twee zogenoemde leken kennen. En laten dat doorgaans financieel onderlegde rechters zijn. En dat levert nogal eens hilarische situaties. Daar waar de kantonrechter nog wel kan worden omgepraat, lukt het bluf your way niet hier.

Maar zonder de WOR was er geen POR. Laten we dat ook weer vaststellen. Want alhoewel het wettelijk kader niet vaak bij de rechter in stelling wordt gebracht, wil dat nog niet zeggen dat het dús van generlei waarde is. Want het levert de mogelijkheid om een vuist te maken voor de ondernemingsraad. En dat levert weer mooie spelregels op. En daarmee is de cirkel weer rond.

Lees verder onder de afbeelding

Sdu Arbeidsrecht proefabonnement

Flowchart adviestraject en procedure WOR

In Sdu Arbeidsrecht vindt u de flowchart Adviestraject en procedure WOR. De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit over specifiek in de wet genomen onderwerpen. Deze flowchart geeft direct inzicht in het gehele adviestraject en de procedures van art. 26 en 36 WOR. U kunt deze flowchart hier gratis downloaden.


Over Steven Jellinghaus
Steven Jellinghaus is advocaat-partner bij De Voort advocaten | mediators en is universitair docent aan de Tilburg University. Hij studeerde in 1993 af aan de Rijksuniversiteit Leiden Nederlands recht en is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport en recht, zorg en recht en mediation. Steven is kernredacteur van Sdu Arbeidsrecht.

Posted in: Arbeidsrecht