Swipe to the left

Van scriptieleed naar banendate: hoe mijn scriptie de deur opende naar een nieuwe carrière

Print
Van scriptieleed naar banendate: hoe mijn scriptie de deur opende naar een nieuwe carrière
By 29 november 2018 7186 keer bekeken Geen opmerkingen

De laatste loodjes van de studie Rechtsgeleerdheid wegen het zwaarst. Veel studenten ervaren het schrijven van een scriptie als een blok aan het been. Tijdrovend, uitstelgedrag, stress en geen sociaal leven: de algemene scriptie-ervaring in een notendop. Maar wisten jullie dat dat je scriptie ook veel moois kan opleveren? Zo is mijn scriptie in boekvorm uitgegeven door een juridische uitgeverij. En daar heb ik uiteindelijk mijn huidige baan aan te danken. Die mooie kans gun ik ook andere rechtenstudenten. Daarom heb ik de Sdu Scriptieprijs Strafrecht ontwikkeld.

‘De berechting van jihadgangers’

Waar ging mijn scriptie dan precies over? In 2015 schreef ik een scriptie over een actueel en origineel onderwerp, waar nog niet veel over gepubliceerd was. Ik onderzocht in hoeverre Nederlandse jihadgangers onder de Nederlandse materieel strafrechtelijke antiterrorismewetgeving vallen. Ik had mijn scriptie als volgt opgebouwd:

  • Eerst zette ik de elementen uiteen van de Nederlandse materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving, met aandacht voor het EU-Kaderbesluit, de Wet terroristische misdrijven (WIM), de Wet strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme en de Wet internationale misdrijven.
  • Vervolgens ging ik in op de vraag of Nederland rechtsmacht heeft ten aanzien van Nederlandse jihadgangers.
  • Tot slot onderzocht ik welke materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving op jihadgangers van toepassing kan zijn. Daarbij heb ik de artikelen 134a Sr (deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme) en 140a Sr (deelneming aan een terroristische organisatie) geanalyseerd.


Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de artikelen 6 WIM, 134a Sr en 140a Sr door het Openbaar Ministerie kunnen worden gebruikt om jihadstrijders te vervolgen. Er bestonden echter nog een aantal lacunes in de Nederlandse materieel strafrechtelijke antiterrorismewetgeving. Op basis van deze lacunes heb ik een nieuwe verbodsbepaling en een memorie van toelichting geformuleerd: de toegevoegde waarde van mijn scriptie.

Een strakke planning maakt of kraakt een scriptie

Een sterke planning is het halve werk! Nadat ik de opzet van mijn scriptie had gemaakt, begon ik aan het opstellen van een planning. Mijn scriptiebegeleider stelde strikte deadlines. De scriptie moest binnen 2,5 maand geschreven zijn. Dat vond ik een mooie uitdaging, waar ik mijn tanden inzette. Hoe pakte ik dit aan? Per hoofdstuk verrichte ik twee dagen literatuuronderzoek. Op de eerste dag zocht ik zoveel mogelijk informatie over het onderwerp op. De tweede dag las ik alle artikelen en onderstreepte ik stukken uit de tekst die belangrijk waren. Vervolgens knoopte ik in mijn hoofd alle informatie aan elkaar en begon ik op dag drie met het schrijven van de tekst. Ik stelde hoge eisen aan mijzelf. Alle stukken tekst moesten goed in elkaar overlopen en met elkaar in verbinding staan. Het moest een hoogstaand juridisch stuk worden. Dat is aardig gelukt, want de scriptie is met een negen beoordeeld.

De magie van een scriptie in boekvorm

Kort na het verkrijgen van het cijfer van mijn scriptie ben ik in contact gekomen met een juridische uitgeverij. Deze uitgeverij wilde graag mijn scriptie publiceren. Daarna ging alles in een stroomversnelling. Een paar weken later lag mijn boek ‘De berechting van jihadgangers. De Nederlandse materieelstrafrechtelijke antiterrorismewetgeving in de praktijk’ al in de winkels.

Met de scriptie onder de arm naar sollicitaties

Mijn scriptie heeft mij veel publiciteit opgeleverd. Het onderwerp sloeg aan. Er werden artikelen over mijn scriptie geschreven én ik werd gevraagd voor interviews (zie bijvoorbeeld https://www.eur.nl/testimonials/alumni-spotlight-m... en http://www.fiatjustitia.nl/archief/interview-mr-kirstin-de-jong/). Met andere woorden: het maakte mij zichtbaar. Mijn boek bracht ik mee naar sollicitaties. Dit viel op! Zo ook bij mijn huidige werkgever Sdu, waar ik nu al bijna een jaar werkzaam ben als vakredacteur straf(proces)recht. Dagelijks houd ik juridische professionals op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het strafrecht. Verder schrijf ik commentaren en blogs. Ook heb ik meegewerkt aan het boek: ‘Tekst & toelichting. Toekomstig Boek 7 Wetboek van Strafvordering’. Schrijven loopt dus als een rode draad door mijn baan heen, hetgeen ik te danken heb aan mijn in boekvorm uitgebrachte scriptie.

Sdu Scriptieprijs Strafrecht

Aangezien ik een hoog cijfer had gekregen voor mijn scriptie, wilde ik mijn scriptie graag opgeven voor een scriptieprijs, gericht op het strafrecht. Ellenlange zoektochten op het internet leverden niets op. Dit vond ik enorm teleurstellend, waarna ik zelf op zoek ben gegaan naar een uitgeverij die mijn scriptie wilde publiceren. Nu ik zelf werkzaam ben bij een uitgeverij, wilde ik een scriptieprijs ontwerpen speciaal voor studenten die een strafrechtelijke masterscriptie hebben geschreven, zodat zij wel mee kunnen doen aan een scriptieprijs. De prijzen zijn groots: de scriptie van de winnaar wordt in boekvorm uitgegeven door Sdu en zal deel gaan uitmaken van de nieuwe ‘Progressio’ boekenreeks. Deze reeks richt zich op actuele ontwikkelingen en/of onderwerpen binnen het strafrecht. Daarnaast ontvangt de winnaar een aanbieding voor een blogcontract bij Sdu. Zo geven wij de carrière van de winnaar direct een kickstart!

Maakt jouw strafrechtscriptie kans? Stuur dan nu je scriptie in!

Heb jij ook zo’n goede scriptie geschreven over een actueel onderwerp en/of een actuele ontwikkeling en wil jij jouw scriptie volgend jaar ook in de schappen zien liggen? Stuur jouw masterscriptie dan nu in via: www.sdu.nl/scriptieprijs en wie weet win jij wel die felbegeerde Sdu Scriptieprijs Strafrecht.

Meer blogs lezen van Kirstin de Jong of over de Sdu Scriptieprijs Strafrecht?


Posted in: Strafrecht