Swipe to the left

Verschillen werknemers - zzp'ers verkleinen

Print
Verschillen werknemers - zzp'ers verkleinen
By dr. D. Molenaar 31 januari 2019 662 keer bekeken Geen opmerkingen

Opkomst zzp’ers

Nederland heeft één miljoen zzp’ers op een beroepsbevolking van negen miljoen werkenden. De grote groei van het aantal zzp’ers is begonnen in de periode 2001 t/m 2007 met de introductie van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), het afschaffen van beroepskostenaftrek voor werknemers, de verhoging van de zelfstandigenaftrek (ZA), de introductie van de MKB-winstvrijstelling (MWV) en het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). En ondanks het einde van de VAR in 2016 gaat de groei door, want de opvolger Wet DBA is uitgesteld en we zitten in een gedoogperiode. Schijnzelfstandigheid is vergelijkbaar geworden met wietverkoop in coffeeshops: het mag officieel niet, maar de overheid treedt er niet tegen op. Ondertussen is zelfstandig werken zo gewoon geworden in de samenleving dat het niet meer terug te draaien lijkt. Veel mensen zijn gaan denken dat je zelf kunt bepalen dat je zelfstandig wordt en zo interessante financiële voordelen kunt krijgen.
Zelfstandigheid is een win-winsituatie, want een werkgever krijgt als opdrachtgever veel flexibiliteit en een werknemer houdt als zelfstandige netto meer over. De enorme groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel is daarmee logisch verklaard; eigenlijk ben je (financieel) gek als je nog als werknemer blijft werken. En door de zeer gebrekkige controle van de Belastingdienst in de afgelopen vijftien jaar zijn er veel meer ondernemers voor de inkomstenbelasting dan zou horen, waarmee de schijnwereld in stand wordt gelaten.

Kamerbrief van 7 december 2018

De VAR is afgeschaft, de Wet BGL heeft het niet gered, de Wet DBA is weliswaar aangenomen, maar is stilgelegd, en het huidige kabinet laat in zijn publicaties zien dat het nog maar nauwelijks weet hoe moet het verder moet. Een voorbeeld daarvan is de Kamerbrief van 7 december 2018, NTFR 2018/2874, waarin het kabinet meldt de ondernemersfaciliteiten in stand te laten. Dat is echter niet de goede weg, want zo blijft het probleem bestaan. Gelukkig schrijft het kabinet aan het eind van de brief ook dat het in de toekomst misschien wel iets aan die faciliteiten zal gaan doen. Ik denk dat daarin de oplossing ligt, namelijk het verkleinen van het verschil tussen werknemers en zelfstandigen. In deze Opinie licht ik toe waarom en maak ik concreet wat er volgens mij moet gebeuren.

Dit is het eerste deel van een NTFR Opinie geschreven door dr. D. Molenaar. De volledige opinie kunt u hier inzien. Deze Opinie is opgenomen in NTFR nummer 4 van 24 januari 2019 (NTFR 2019/145).


Blijf op de hoogte van onze blogs en meer door Sdu Fiscaal te volgen op LinkedIn

Posted in: Fiscaal Recht